Thông tin

Nhân vật Nympho


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Nympho
Chủng tộc
Noble Elf
Cấp độ
276
Cấp độ Master
408
Resets
92
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Blood Castle (14 x 59)
Sức mạnh
19920
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
5000
Năng lượng
15
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Varent
Nhiệm vụ
184
Máy chủ
Apollo
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản