Thông tin

Nhân vật Orokian


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Orokian
Chủng tộc
Mystic Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Acheron (161 x 55)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
32767
Năng lượng
5196
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Varent
Nhiệm vụ
301
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản