Thông tin

Nhân vật StaticSM


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
StaticSM
Chủng tộc
Soul Wizard
Cấp độ
369
Cấp độ Master
437
Resets
80
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Acheron (79 x 97)
Sức mạnh
290
Nhanh nhẹn
17308
Thể lực
500
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
66
Gens
Varent
Nhiệm vụ
171
Máy chủ
Apollo
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản