Thông tin

Bang Hội SegaX100


Thông tin chung
SegaX100 Bang Hội
SegaX100
Chủ Hội
Phó Hội
Lãnh Đạo Trận Chiến
Lãnh Đạo Trận Chiến
Lãnh Đạo Trận Chiến
-
Liên Minh
Tiến độ nhiệm vụ

Thành viên trong Bang Hội
#
Nhân vật
Chủng tộc
Cấp độ
1
Soul Wizard 400 101 0 Online
2
Empire Lord 400 100 0 Offline
3
Mystic Mage 400 100 0 Online
4
Noble Elf 400 100 0 Offline
5
Majestic Rune Wizard 400 100 0 Offline
6
Magic Knight 400 100 0 Offline
7
Shining Lancer 400 100 0 Offline
8
Slaughterer 400 100 0 Offline
9
Magic Knight 400 99 0 Offline
10
Empire Lord 400 99 0 Offline
11
Fist Master 400 92 0 Offline