Thông tin

Bang Hội VINACAFE


Thông tin chung
VINACAFE Bang Hội
VINACAFE
Chủ Hội
Phó Hội
Lãnh Đạo Trận Chiến
Lãnh Đạo Trận Chiến
-
Lãnh Đạo Trận Chiến
-
Liên Minh
Không có
Tiến độ nhiệm vụ

Thành viên trong Bang Hội
#
Nhân vật
Chủng tộc
Cấp độ
1
Empire Lord 400 101 0 Online
2
Dragon Knight 400 101 0 Offline
3
Dragon Knight 400 101 0 Offline
4
Mystic Knight 400 101 0 Offline
5
Noble Elf 400 101 0 Offline
6
Fist Blazer 400 101 0 Offline
7
Magic Gladiator 1 101 0 Offline
8
Mystic Knight 400 100 0 Online
9
Soul Wizard 400 100 0 Online