Chợ


Angel

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Princie Gloves Varsketis 4 05.06.2023 23:00
Exc. Light Ray Armor Varsketis 2 05.06.2023 23:00
Exc. Valiant Armor Varsketis 1 05.06.2023 23:00
Exc. Spiked Shield Pyleja 1 08.06.2023 10:00