Chợ


Medea

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Rave's Plate Pants 8 Bon.
Other Seal of Ghost Horses 66 Bon.
Pants Dorov's Gru Hill Pants 290 kk Zen.
Armors Dorov's Gru Hill Armor 290 kk Zen.
Helms Dorov's Gru hill Helmet 290 kk Zen.
Swords Vega's Sacred Glove 20 Bon.
Armors Semeden's Red Wing Armor 10 Bon.
Pants Rave's Plate Pants 10 Bon.
Armors Aruan's Guardian Armor 12 Bon.
Pants Evis's Bone Pants 116 kk Zen.
Armors Dorov's Gru Hill Armor 116 kk Zen.
Staffs Divine Staff of Archangel 116 kk Zen.
Shields Heras's Skull Shield 17 Bon.
Bows Exc. Aileen Bow 58 kk Zen.
Wings Wings of Elf 81.2 kk Zen.
Shields Heras's Skull Shield 9 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 7 Bon.
Pants Exc. Bone Pants 232 kk Zen.
Lances Exc. Conmocion Lance 12 Bon.
Staffs Exc. Raven Stick 116 kk Zen.
Shields Exc. Serpent Shield 348 kk Zen.
Shields Exc. Pluma Shield 6 Bon.
Armors Exc. Legendary Armor 6 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield 16 Bon.
Helms Exc. Glorious Mask 649.6 kk Zen.
Gloves Exc. Sphinx Gloves 6 Bon.
Armors Exc. Great Dragon Armor 41 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 41 Bon.
Gloves Exc. Light Plate Gloves 23 Bon.
Boots Exc. Red Wing Boots 17 Bon.
Staffs Exc. Bloodangel Staff 41 Bon.
Armors Exc. Great Dragon Armor 46 Bon.
Swords Pandora Pick (Two-Handed) +8 10 Bon.
Staffs Apollo's Skull Staff 52.2 kk Zen.
Swords Exc. Bloodangel Sword 58 Bon.
Swords Exc. Bloodangel Sword 58 Bon.
Helms Exc. Dragon Helm +15 406 Bon.
Other 1 kkk Zen 10 Bon.
Other 1 kkk Zen 10 Bon.
Swords Exc. Dark Breaker +7 9 Bon.
Swords Pandora Pick (Two-Handed) +8 46 Bon.
Armors Exc. Eclipse Armor 178.18 kk Zen.
Items Loch's Feather 406 kk Zen.
Armors Exc. Wind Armor 116 kk Zen.
Pants Exc. Brass Pants 52 Bon.
Gloves Exc. Iris Gloves 6 Bon.
Helms Exc. Eclipse Helm 9 Bon.
Boots Exc. Slayer Red Wing Boots 12 Bon.
Gloves Exc. Sphinx Gloves 464 kk Zen.
Wings Wings of Despair 12 Bon.
Medea Prime