Chợ


Magic

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Staffs Exc. Myotis Orb +7 12 Bon.
Boots Exc. Dark Soul Boots 100 Bon.
Other Darkangel Anvil 128 Bon.
Other Talisman of Chaos Assembly 232 Bon.
Pants Exc. Guardian Pants 9 Bon.
Other Box of Kundun +5 46 Bon.
Other Box of Kundun +4 23 Bon.
Wings Jewel of Chaos x50 39 Bon.
Other Jewel of Creation x50 30 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow +9 464 Bon.
Gloves Semeden's Red Wing Gloves 29 Bon.
Items Exc. Pendant of Water 348 Bon.
Wings Wings of Soul +9 290 Bon.
Wings Wings of Darkness 50 Bon.
Wings Wings of Spirit 35 Bon.
Gloves Exc. Storm Crow Gloves 23 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots 35 Bon.
Helms Exc. Bronze Helm +13 313 Bon.
Pants Exc. Bronze Pants +13 313 Bon.
Gloves Exc. Bronze Gloves +13 313 Bon.
Wings Wings of Spirit 30 Bon.
Wings Wings of Dragon 50 Bon.
Boots Exc. Scale Gunner Boots 20 Bon.
Other 2 kkk Zen 100 Bon.
Helms Exc. Mage Legendary Helm 12 Bon.
Boots Hapy's Ancient Boots 46 Bon.
Boots Exc. Glimmer Boots 14 Bon.
Gloves Semeden's Red Wing Gloves 28 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 812 Bon.
Bows Exc. Great Reign Crossbow 17 Bon.
Swords Exc. Dark Breaker 21 Bon.
Items Condor Feather 464 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 104 Bon.
Lances Exc. Justicar's Lance 754 Bon.
Other Elemental Talisman of Chaos 64 Bon.
Wings Wings of Spirit 52 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots 19 Bon.
Helms Exc. Storm Jahad Helm 58 Bon.
Gloves Exc. Sphinx Gloves 6 Bon.
Pants Exc. Sphinx Pants 12 Bon.
Pants Carthy's Sate Pants 41 Bon.
Boots Semeden's Red Wing Boots 464 kk Zen.
Helms Vega's Sacred Fire Helm 348 kk Zen.
Swords Rune Blade +2 116 kk Zen.
Other Jewel of Soul x50 81 Bon.
Other Jewel of Bless x50 56 Bon.
Helms Cloud's Brass Helm 23 Bon.
Armors Vicious's Dragon Armor 35 Bon.
Armors Vicious's Dragon Armor 41 Bon.
Shields Exc. Skull Shield 64.44 kk Zen.
Dune Magic Prime