Chợ


Magic

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Helms Exc. Adamantine Helm 6 Bon.
Maces Exc. Great Lord Scepter 35 Bon.
Swords Exc. Sword Dancer 23 Bon.
Boots Bone Boots +12 11.6 kk Zen.
Helms Exc. Adamantine Helm 12 Bon.
Maces Exc. Great Lord Scepter 6 Bon.
Helms BA GL Bloodangel Lancer Helm 6 Bon.
Swords Exc. Knight Blade 516.95 kk Zen.
Armors Exc. Storm Crow Armor 380.11 kk Zen.
Shields Exc. Pluma Shield 8 Bon.
Armors Royal Armor 29 Bon.
Helms Royal Helm 29 Bon.
Pants Exc. Gru Hill Pants 570.16 kk Zen.
Helms Exc. Gru hill Helm 570.16 kk Zen.
Swords Exc. Daybreak 190.05 kk Zen.
Swords Pandora Pick 29 Bon.
Swords Pandora Pick 29 Bon.
Items Cape of Lord 70 Bon.
Staffs Exc. Book of Shamut 3.89 kk Zen.
Gloves Exc. Mage Sphinx Gloves 6 Bon.
Boots Exc. Scale Boots 6 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants 6 Bon.
Items Ring of Poison 6 Bon.
Helms Exc. Mage Kanaz Helm 58 Bon.
Pants Exc. Mage Legendary Pants 41 Bon.
Items Agnis's Ring of Poison 17 Bon.
Boots Exc. Dragon Knight Boots 46 Bon.
Staffs Exc. Blue Moon Orb 13 Bon.
Wings Rage Earring (L) 59 Bon.
Wings Rage Earring (R) 52 Bon.
Helms Dorov's Gru hill Helm 14 Bon.
Pants Rave's Plate Pants 14 Bon.
Swords Exc. Phoenix Soul Claws 9 Bon.
Armors Exc. Dark Steel Armor 16 Bon.
Helms Exc. Glorious Helm 12 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants 12 Bon.
Armors Exc. Nightwing Armor 23 Bon.
Other Jewel of Bless x50 23 Bon.
Swords Exc. Knight Blade 6 Bon.
Swords Exc. Dacia Short Sword 7 Bon.
Other Jewel of Creation x50 46 Bon.
Gloves Exc. Gru Hill Gloves 12 Bon.
Gloves Exc. Pad Gloves 12 Bon.
Bows Exc. Albatross Bow 23 Bon.
Armors Exc. Guardian Armor 17 Bon.
Boots Exc. Ashcrow Boots 12 Bon.
Other 6.9 kkk Zen 64 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor +9 46