Thị trường nhân vật


Medea

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.MedeaPrimeTest_s16


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Monster Soul Wizard 220 101 3,600 Bonuses
8y8yhgh Dark Knight 0 0 9,998 Bonuses
34534ff Summoner 0 0 10,000 Bonuses
LuckyBoy99 Soul Wizard 276 99 3,360 Bonuses
TrNgocLam Dragon Knight 215 100 2,784 Bonuses
CaiCULoi Dark Lord 0 0 12 Bonuses
KALASH Empire Lord 237 100 4,200 Bonuses
SkyDreamer Soul Wizard 150 100 960 Bonuses
Trangg Dimension Summoner 91 100 1,800 Bonuses
fyzalov Fist Blazer 244 100 3,600 Bonuses
MyaDoll High Elf 25 50 240 Bonuses
EvilRyu Fist Blazer 188 97 960 Bonuses