Thị trường nhân vật


Apollo

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.ApolloPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
honestDL Lord Emperor 92 14 120 Bonuses
LazyUA Illusion Master 126 30 180 Bonuses
ElfKaka High Elf 126 51 540 Bonuses