Thị trường nhân vật


Sega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.SegaPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
patkan Rage Fighter 9 14 180 Bonuses
ToKuDa Majestic Rune Wizard 86 70 480 Bonuses
Floryn High Elf 91 33 240 Bonuses
XaTaX Blade Knight 39 12 120 Bonuses
Dark Dark Lord 32 13 180 Bonuses
DarkLord Empire Lord 140 48 960 Bonuses
AK47 High Elf 68 46 960 Bonuses
IceWizard Grand Master 87 15 240 Bonuses
NinaMG Magic Knight 134 88 960 Bonuses
Blondi Noble Elf 157 40 240 Bonuses