Thị trường nhân vật


Medea

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.MedeaPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
NhatMinh Magic Knight 95 78 299 Bonuses
DungGietEm Empire Lord 16 86 420 Bonuses
CaHbka Dual Master 102 80 300 Bonuses
WILLYZEGH Rune Grand Master 1 40 240 Bonuses
MaDoll1 Muse Elf 7 7 36 Bonuses
MaDoll High Elf 5 30 120 Bonuses
oOPeMuaOo Master Slayer 58 30 120 Bonuses
Xupypr Soul Wizard 150 100 900 Bonuses
NgocXinh High Elf 89 67 420 Bonuses
CuThoc Blade Master 23 43 240 Bonuses
GoldVN Grand Master 38 60 360 Bonuses
XSeven Lord Emperor 39 45 120 Bonuses
6x6x6x6 Majestic Rune Wizard 66 74 216 Bonuses
xFirex Lord Emperor 18 46 126 Bonuses
3dsmax Lord Emperor 37 44 120 Bonuses
DiamondMG Magic Knight 46 82 462 Bonuses