Thị trường nhân vật


Magic

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.DuneMagicPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
PopCorn Luminous Wizard 110 74 564 Bonuses
KekSM Soul Wizard 110 83 500 Bonuses
DKMASTER Blade Master 87 50 240 Bonuses
GaoTa Master Gunbreaker 61 69 420 Bonuses
Klarkx Dual Master 80 24 288 Bonuses
Yahoo Master Gunbreaker 110 50 480 Bonuses
Gnol Slaughterer 110 101 11,999 Bonuses
Bubbles Archmage 87 17 180 Bonuses
Killer Slaughterer 78 85 960 Bonuses
Thetis Noble Elf 73 30 182 Bonuses
Brontes Magic Knight 44 21 157 Bonuses