Thị trường nhân vật


Antares

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.MedeaAntaresPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
SkinKull Lord Emperor 4 50 240 Bonuses
KienHoaF4 Lord Emperor 5 50 240 Bonuses
HoaXinh94 Lord Emperor 5 50 240 Bonuses
Anhbinu High Guncrusher 114 100 1,200 Bonuses
TopVipVN Dragon Knight 201 100 1,800 Bonuses
Envy Soul Wizard 89 70 240 Bonuses
RuneWizard Majestic Rune Wizard 156 100 1,200 Bonuses
Fuhrer Soul Wizard 76 100 588 Bonuses
Minha Dimension Summoner 72 91 360 Bonuses
SongVeDem9 Dual Master 1 40 120 Bonuses
SongVeDem0 Dark Lord 15 40 120 Bonuses