Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 DaZe 79 50
2 Jinz 70 50
3 DarekMarek 68 50
4 Walker 63 50
5 Goldie 63 50
6 Forgas 61 50
7 XiaoTian 55 50
8 Cruel 54 50
9 Kate 50 50
10 HapuK 47 50
11 Salupa 47 40
12 OdessaY 44 40
13 LuckyLuck 44 40
14 redmoonxx 43 40
15 Darku 43 40
16 Sarpu 42 40
17 BlackHorse 41 40
18 Cruela 40 40
19 kakijalang 37 40
20 pankerok 37 40
21 BigBang 36 30
22 Faaaa 36 30
23 MisterWick 35 30
24 Oteki 35 30
25 kbza 35 30
26 rodrigg199 33 30
27 SantaCruz 32 30
28 KAMEHb 31 30
29 kumamon 30 30
30 Mulan 30 30
31 Izabela 29 20
32 Abelma 29 20
33 WizardVN 28 20
34 10JQKA 28 20
35 GoGa 28 20
36 DarkKing 27 20
37 Zissou 26 20
38 1zv3rg 26 20
39 34No1 24 20
40 Katey 24 20
41 Demonyci 24 10
42 Hyperion 24 10
43 bELFb 24 10
44 Euxen 23 10
45 Kamila 22 10
46 MonkeyDLuf 22 10
47 Legacy 22 10
48 SMack 22 10
49 XxDWxX 21 10
50 Kabuto 20 10