Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Maldini 105 50
2 Dewars 99 50
3 Funny 96 50
4 Beasty 95 50
5 Rukzak 93 50
6 FRODO 82 50
7 Pinoy 80 50
8 Gargamel 78 50
9 ArTox 76 50
10 SoulSM 73 50
11 Insano 71 40
12 DeadPixel 71 40
13 Mert 69 40
14 Draiv 69 40
15 GreatMagic 67 40
16 DigBick 65 40
17 Skill3R 65 40
18 Pufulete 65 40
19 Madaraa 63 40
20 bellford 63 40
21 W4RL0CK 63 30
22 Kirito 63 30
23 ncux 62 30
24 MocKua 62 30
25 VisegardPL 62 30
26 TheBad 60 30
27 Indigo 60 30
28 SURM 59 30
29 IDarkLordI 58 30
30 Gohnxxx 56 30
31 Maddog 54 20
32 ZameUchiha 54 20
33 SandStorm 54 20
34 Pin0y 53 20
35 Evil 52 20
36 Heisenberg 52 20
37 StiME 51 20
38 Deontay 51 20
39 BuffeR 51 20
40 ZerasuK 51 20
41 TaoLaSo1 48 10
42 SPEEDE 48 10
43 Hadjime 48 10
44 s0czewa 47 10
45 Lewandowsk 47 10
46 PanDusz 46 10
47 Sheldon 46 10
48 GrAtIs1564 46 10
49 Prestigio 46 10
50 selfless 45 10