Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Archyz 16 50
2 Brayan 15 50
3 LostinMU 14 50
4 B2ood 14 50
5 MendosDL 13 50
6 INSANO 13 50
7 XxCOPZxX 12 50
8 FuriaDL 12 50
9 MrTiger 12 50
10 Demolus 10 50
11 FolkTar 10 40
12 Stenerscot 10 40
13 Fokas 9 40
14 --BusCu-- 9 40
15 PtaQ 8 40
16 Maroon 8 40
17 Kurilin 8 40
18 HideInMask 7 40
19 -iphone13- 7 40
20 6aman 7 40
21 SubGauLove 7 30
22 ZUKA 7 30
23 U1ltimate 6 30
24 MORI 6 30
25 ghostray 6 30
26 mihr0 6 30
27 zxcGoD 6 30
28 DigiteX 5 30
29 JIapuK 5 30
30 Serabee 4 30
31 CayGold 4 20
32 MGokalp 4 20
33 WMproDN 3 20
34 magnum2 3 20
35 XxCOPSxX 3 20
36 Viking 2 20
37 ccgt 2 20
38 Sammy 2 20
39 ElfProDn 1 20
40 TpaTaTa 1 20
41 Tatiana 1 10
42 - - 10
43 - - 10
44 - - 10
45 - - 10
46 - - 10
47 - - 10
48 - - 10
49 - - 10
50 - - 10