Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 GniewaS 117 50
2 Furija 114 50
3 Spec 113 50
4 SPEED 112 50
5 plak 110 50
6 Muxac 108 50
7 HAPKOMAH 104 50
8 ? 103 50
9 Kunieda 99 50
10 neroxx 98 50
11 Chapo 98 40
12 LoveU3000 95 40
13 iphone13 95 40
14 xCookie 95 40
15 Mnemonick 95 40
16 Kundun 94 40
17 Mazzais 93 40
18 TocDo 91 40
19 KekDL 87 40
20 Kandonas 87 40
21 halu 86 30
22 autoclickV 86 30
23 Asrook 85 30
24 Lexa 85 30
25 llCryll 85 30
26 Boob 84 30
27 Anahera 84 30
28 OldGuLu 83 30
29 whale 83 30
30 rodrigg199 83 30
31 Lijjon 83 20
32 MonMon 83 20
33 Ezeeclap 82 20
34 1zv3rg 82 20
35 Fegan 80 20
36 Viking 80 20
37 EvangelioN 80 20
38 TrumSEX 79 20
39 Phoniex 79 20
40 xCZRx 79 20
41 Legen 79 10
42 Kenny 77 10
43 Summy 77 10
44 KoeL 76 10
45 HuVo 76 10
46 Whity 76 10
47 BigBang 75 10
48 RosaBoom 75 10
49 Nigger 74 10
50 Maya 74 10