Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 Tiandoras 86 50
2 Rukzak 70 50
3 MsDevil 68 50
4 StiME 60 50
5 Terner 57 50
6 Senis 55 50
7 Yyuu 54 50
8 TheBad 52 50
9 quanbaby1 50 50
10 MIHCK 50 50
11 Futur2 48 40
12 KaCTeT 47 40
13 bambaleoXd 46 40
14 Azazel 44 40
15 XPEH 44 40
16 DWMule 43 40
17 LeoTM 39 40
18 SexDoll4u 31 40
19 Habibi 28 40
20 WhatAHell 27 40
21 Starbless 23 30
22 -Avenger- 20 30
23 axf32 20 30
24 TwisteR 19 30
25 Demons 18 30
26 Anhtu 17 30
27 LinhBui 17 30
28 zzSoLzz 16 30
29 Dotra 15 30
30 quanbaby2 14 30
31 Maddog 13 20
32 kringelis 13 20
33 Marin 13 20
34 suchin 12 20
35 Agent45 12 20
36 Athanasia 12 20
37 Arashi 12 20
38 TheBlood 11 20
39 NightLXVII 11 20
40 Wasabi 11 20
41 Minos 11 10
42 TheHell 10 10
43 TheUgly 10 10
44 TheGood 10 10
45 TheZero 10 10
46 RocWings 10 10
47 CaTy 10 10
48 MrLiuks 10 10
49 Promise 10 10
50 Claudia 10 10