Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - StaticX Empire Lord 26 50 Online
2 Lone booo Mystic Knight 25 50 Online
3 WeaLoca Migueldace Dragon Knight 24 50 Offline
4 Eternals carapus Slaughterer 21 50 Online
5 ViEGanGz KakCumKum Empire Lord 21 50 Online
6 Eternals Justice Shining Lancer 21 50 Online
7 Lone aalster Slaughterer 20 50 Offline
8 Eternals Gelzis Dimension Summoner 19 50 Online
9 ViEGanGz NoName Fist Blazer 19 50 Online
10 ViEGanGz YUMMY Noble Elf 19 50 Online
11 - Bluey Dual Master 18 40 Offline
12 Eternals Jadora Mystic Mage 18 40 Online
13 Eternity carapus5y Noble Elf 18 40 Online
14 Eternals Primal Slaughterer 17 40 Online
15 Eternals Zorro55 Soul Wizard 16 40 Online
16 Crow Dallas Blade Master 16 40 Offline
17 - Santa Master Gunbreaker 16 40 Offline
18 RO4Fun TaliSs Soul Wizard 16 40 Online
19 RO4Fun Leta Slaughterer 15 40 Online
20 - Visionary Blade Master 15 40 Offline
21 SAVAGE sniper80 Fist Blazer 15 30 Online
22 FORSAKEN AzeRage01 Illusion Master 15 30 Offline
23 SAVAGE Furija Noble Elf 15 30 Online
24 - Milfa Noble Elf 15 30 Online
25 RO4Fun Core Mystic Knight 15 30 Offline
26 Eternals Mystique Mystic Mage 15 30 Online
27 - Madam High Elf 14 30 Online
28 HER0ES HaiYen Noble Elf 14 30 Offline
29 - baba1 Dimension Summoner 14 30 Offline
30 RO4Fun VenomWizz Soul Wizard 14 30 Offline
31 Family PhapSu Soul Wizard 13 20 Offline
32 - GraveR Royal Slayer 13 20 Online
33 Eternals DarkSlayer Slaughterer 13 20 Online
34 Eternals BobrKurwa Soul Wizard 13 20 Online
35 HEROES Drink Mystic Mage 13 20 Offline
36 RO4Fun MegaVolt Soul Wizard 12 20 Online
37 Family Cheri Noble Elf 12 20 Online
38 NYGUSY Bambaryla Dual Master 12 20 Offline
39 - Pedroarez Dragon Knight 12 20 Offline
40 - Raspira Rage Fighter 12 20 Offline
41 Family DrowRanger Noble Elf 11 10 Online
42 Eternity Theo Magic Knight 11 10 Online
43 FORSAKEN Disorder Dimension Summoner 11 10 Online
44 RO4Fun VKtheBeast Soul Wizard 10 10 Online
45 - Thessarian Shine Wizard 10 10 Online
46 Family TDLove Slaughterer 10 10 Offline
47 - FreeGuy07 Mirage Knight 10 10 Offline
48 - Rodallega Lord Emperor 10 10 Online
49 - FikXsumka Bloody Summoner 10 10 Offline
50 - Gofman Mystic Knight 10 10 Online