Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 ZUKA Magic Knight 26315016 35
2 Brayan High Guncrusher 13042393 30
3 zxcGoD Fist Blazer 6337058 25
4 PtaQ Slaughterer 5329283 20
5 Kanade Magic Knight 5287058 15
6 CSINams3 Magic Knight 5218102 15
7 -iphone13- High Guncrusher 5205802 15
8 CSINams4 Soul Wizard 4974575 15
9 THeBeast Soul Wizard 4499474 15
10 MORI Magic Knight 4343584 15
11 Archyz Shining Lancer 3102550 10
12 Demolus Soul Wizard 3038480 10
13 waldonis Shine Wizard 1147870 10
14 HuyTocDo Magic Knight 334676 10
15 U1ltimate Majestic Rune Wizard 328429 10
16 WaldonisLe Archmage 9765 5
17 - - - 5
18 - - - 3
19 - - - 5
20 - - - 5