Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 ConChimNon Slaughterer 68697396 35
2 Evander Magic Knight 48013062 30
3 Marguican Soul Wizard 19673057 25
4 -Avenger- Slaughterer 17641838 20
5 francky Mystic Knight 17641282 15
6 Venera Noble Elf 17455943 15
7 6ix9ice Magic Knight 16189272 15
8 RedRabbit Shining Lancer 16179202 15
9 JIapuK1 Mystic Knight 14677031 15
10 IK88 Illusion Master 13961965 15
11 OdessaY Mystic Knight 12535881 10
12 Faaaa Dragon Knight 12214828 10
13 NUBIK Mystic Knight 12041869 10
14 XiTocDo Mystic Knight 10945971 10
15 LaiPhaiBan Noble Elf 10846085 10
16 Abelma Majestic Rune Wizard 10370874 5
17 HaiBanh Slaughterer 9449702 5
18 tieuthuan Mystic Knight 9285648 3
19 CSINamS3 Noble Elf 8871913 5
20 BossHN Slaughterer 8352271 5