Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 MerLin Noble Elf 29046724 35
2 LuciferLV Magic Knight 28428046 30
3 ShadowRW Majestic Rune Wizard 25308541 25
4 Hunter Noble Elf 24212529 20
5 QuanVu Empire Lord 24022564 15
6 MG88 Magic Knight 23270851 15
7 Log1kal Master Slayer 21786563 15
8 Caboom Dragon Knight 18869321 15
9 KimD Slaughterer 18726972 15
10 Mirage Shining Lancer 18236745 15
11 Silvia Noble Elf 15969242 10
12 Goku Slaughterer 13824085 10
13 JoKemati Soul Wizard 12988159 10
14 BoaHanCock Shining Lancer 12824604 10
15 PhapSu Soul Wizard 12758598 10
16 MOSCHINO High Guncrusher 12498032 5
17 18cm Empire Lord 12240289 5
18 MrT1987 Mystic Knight 11793080 5
19 betapchoi Noble Elf 11022971 5
20 MegaVolt Soul Wizard 10133308 5