Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 MonMon Magic Knight 135081034 35
2 SugarDaddy Luminous Wizard 106468623 30
3 LionKing Magic Knight 68623275 25
4 Hasagi Magic Knight 67438590 20
5 iphone13 Magic Knight 57837930 15
6 Phoniex Magic Knight 52872730 15
7 TeGiac High Guncrusher 41840703 15
8 phapsu Empire Lord 36860425 15
9 BigBang Slaughterer 34691526 15
10 TungXO Soul Wizard 27551786 15
11 BITCOIN Soul Wizard 23418724 10
12 LordofRing Empire Lord 21369910 10
13 neroxx Luminous Wizard 20192017 10
14 HuyTocDo Magic Knight 18012061 10
15 Spec Soul Wizard 17646491 10
16 Kundun Luminous Wizard 17174951 5
17 X2X2CaCa Magic Knight 16959674 5
18 Sneaker Magic Knight 16350626 3
19 halu Soul Wizard 15681135 5
20 glow Slaughterer 15614987 5