Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Verse Empire Lord 4 35
2 BOMBRDIR High Guncrusher 4 30
3 DarkDark Soul Wizard 4 25
4 ARTI4 Magic Knight 3 20
5 -Dragon- Dragon Knight 3 15
6 Duarda Soul Wizard 3 15
7 Morph Soul Wizard 3 15
8 MsDevil Slaughterer 3 15
9 BoThangBua Empire Lord 2 15
10 Evil Slaughterer 1 15
11 Chelsea Magic Knight 1 10
12 haneda03 Noble Elf 1 10
13 Demons Dragon Knight 1 10
14 EmCayZen Empire Lord 1 10
15 Reino Dark Lord 1 10
16 Tr0LLz0R Grand Master 0 5
17 Niggers Shining Lancer 0 5
18 MyXa Slaughterer 0 5
19 delsun Dragon Knight 0 5
20 SLENDERMAN Dragon Knight 0 5