Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 smokeweed Magic Knight 8 35
2 macotoWIZ Soul Wizard 6 30
3 odeccit Soul Wizard 5 25
4 XxxxxxxxX Dimension Summoner 5 20
5 Ayahuasca Majestic Rune Wizard 1 15
6 Djessy Dimension Summoner 1 15
7 6apcyk Dragon Knight 0 15
8 knigt Dragon Knight 0 15
9 MorriganS Master Slayer 0 15
10 apalis Empire Lord 0 15
11 Millerd Empire Lord 0 10
12 PinkBull Dragon Knight 0 10
13 IamNOOB Shining Lancer 0 10
14 Aliy Dimension Summoner 0 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5