Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 HUNTER Tequilaa High Guncrusher 12 35 Online
2 Sublime Atr0pa Mystic Mage 9 30 Online
3 - haneda03 Noble Elf 6 25 Online
4 Warrior Papa2 Mystic Mage 4 20 Online
5 HUNTER DeathBook Dragon Knight 4 15 Online
6 PixeL GodRa Empire Lord 3 15 Online
7 Homeless -HypnoZz- Soul Wizard 2 15 Online
8 - SVictorS Slaughterer 2 15 Online
9 Sublime Darku Luminous Wizard 2 15 Offline
10 Sublime Ritz Dragon Knight 2 15 Online
11 - hangeri Illusion Master 2 10 Offline
12 - Elvess Noble Elf 2 10 Offline
13 ConBo ProShock Soul Wizard 1 10 Offline
14 Warrior efga Noble Elf 1 10 Offline
15 HUNTER -ScoopyDoo Luminous Wizard 1 10 Offline
16 Royals Morph Soul Wizard 1 5 Offline
17 HUNTER Sherryy Noble Elf 1 5 Offline
18 Sublime achi1123 Soul Wizard 1 5 Offline
19 - Runeew Majestic Rune Wizard 1 5 Offline
20 - Corei3 Master Gunbreaker 1 5 Offline