Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Duarda Soul Wizard 10 35
2 NEZABUDKA Slaughterer 7 30
3 NguyenKien High Guncrusher 3 25
4 Raitoningu Slaughterer 2 20
5 1STEP Dragon Knight 1 15
6 MTuyetLinh Magic Knight 1 15
7 ZUNO Fist Master 1 15
8 Dancez Grand Master 1 15
9 -Kanade- Empire Lord 1 15
10 Future2 Soul Wizard 0 15
11 Malishka Noble Elf 0 10
12 SheZe Soul Wizard 0 10
13 Stewa Slaughterer 0 10
14 Gelandewag Soul Wizard 0 10
15 Lizdas Magic Gladiator 0 10
16 Stay Master Slayer 0 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5