Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Hỗn Nguyên Lâu tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 macotoWIZ Soul Wizard 15 35
2 odeccit Soul Wizard 11 30
3 POpcoRNHUB Majestic Rune Wizard 7 25
4 apalis Empire Lord 4 20
5 NightWoLF Soul Wizard 3 15
6 fdfd Dragon Knight 2 15
7 HayElf Noble Elf 2 15
8 Kingdom Dragon Knight 2 15
9 WTFK Noble Elf 1 15
10 mashinalom Grand Master 1 15
11 KayZer2 Noble Elf 1 10
12 StaraRura Majestic Rune Wizard 1 10
13 6apcyk Dragon Knight 1 10
14 TOP4EK Blade Master 0 10
15 hannaaa Rune Grand Master 0 10
16 HaySlayer Master Slayer 0 5
17 Kadzilla Magic Knight 0 5
18 Zemex Dimension Master 0 5
19 Dagon Master Slayer 0 5
20 Garril Dragon Knight 0 5