Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 GodRa Empire Lord 7 35
2 MasterQ Grand Master 2 30
3 -ORION- Magic Knight 2 25
4 iNNOVwiz Soul Wizard 1 20
5 Future2 Soul Wizard 1 15
6 RNSX Magic Knight 1 15
7 Gunnn Master Gunbreaker 1 15
8 Fighterrr Fist Master 1 15
9 DLordd Lord Emperor 0 15
10 ToTheMoon Magic Knight 0 15
11 Dmitriy Gun Breaker 0 10
12 DuPaKaChi High Guncrusher 0 10
13 zsolti Soul Master 0 10
14 AlitaCZE Dragon Knight 0 10
15 -EagleOw- Empire Lord 0 10
16 Kilka Dimension Master 0 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5