Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 HUNTER Arceus Luminous Wizard 10 35 Online
2 Sublime Elwyn Dimension Summoner 7 30 Online
3 NuKe odecit Soul Wizard 7 25 Offline
4 - Jinzz Magic Knight 3 20 Online
5 NuKe Ethernal Shining Lancer 2 15 Online
6 - AgilityWiz Soul Wizard 2 15 Offline
7 - Elvess Noble Elf 2 15 Offline
8 Legends SeRioS Noble Elf 2 15 Online
9 Sublime zpepiroth Mystic Knight 1 15 Online
10 Warrior Tequilaa High Guncrusher 1 15 Offline
11 NuKe massacre Magic Knight 1 10 Online
12 - core123 Magic Knight 1 10 Offline
13 - Cognac High Guncrusher 1 10 Offline
14 - Melodia Noble Elf 1 10 Offline
15 - HBIC Noble Elf 1 10 Offline
16 - Runeew Majestic Rune Wizard 0 5 Offline
17 EMPEROR Gh0st Mystic Knight 0 5 Offline
18 SegaX100 -Lemu- Mystic Mage 0 5 Online
19 SegaX100 DuyvinhX Soul Wizard 0 5 Online
20 Sublime QUIGONJINN Magic Knight 0 5 Offline