Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 Aspire Slaughterer 4 35
2 macotoWIZ Soul Wizard 3 30
3 RsaMon Magic Knight 3 25
4 odeccit Soul Wizard 2 20
5 XoooooooX Fist Blazer 1 15
6 Tsunami37 Majestic Rune Wizard 1 15
7 JuibyElf Noble Elf 1 15
8 ChuperM Soul Wizard 1 15
9 Duarda Soul Wizard 1 15
10 haneda03 Noble Elf 1 15
11 Cuugia Master Gunbreaker 0 10
12 mashinalom Soul Wizard 0 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5