Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 NhaSyTac High Guncrusher 4 35
2 Funny Noble Elf 2 30
3 Kizura Soul Wizard 1 25
4 ErenYeager Dragon Knight 1 20
5 GreatMagic Magic Knight 0 15
6 DGQ02 Soul Wizard 0 15
7 Gohnxxx Soul Wizard 0 15
8 StiME Magic Knight 0 15
9 Uchiha Empire Lord 0 15
10 Ruse High Guncrusher 0 15
11 MadMaxx High Guncrusher 0 10
12 alitacz Muse Elf 0 10
13 Firengeez Mirage Lancer 0 10
14 tomatito Empire Lord 0 10
15 Rukzak Dimension Summoner 0 10
16 DeadPixel Majestic Rune Wizard 0 5
17 Onizuka Dragon Knight 0 5
18 FakeDK Slaughterer 0 5
19 Dracula Magic Knight 0 5
20 Habibi Noble Elf 0 5