Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 TungXO Soul Wizard 24 35
2 TeGiac High Guncrusher 9 30
3 Phoniex Magic Knight 8 25
4 manzaizai Soul Wizard 8 20
5 SugarDaddy Luminous Wizard 7 15
6 MonMon Magic Knight 6 15
7 BigBang Slaughterer 5 15
8 BITCOIN Soul Wizard 5 15
9 Hasagi Magic Knight 4 15
10 Anahera Dimension Master 4 15
11 plak Dragon Knight 4 10
12 neroxx Luminous Wizard 3 10
13 LionKing Magic Knight 3 10
14 Viking Magic Knight 3 10
15 Much Luminous Wizard 2 10
16 Phoenix Slaughterer 2 5
17 KhungLong Empire Lord 2 5
18 TuTuXi Magic Knight 2 5
19 HuyTocDo Magic Knight 2 5
20 Potato Fist Blazer 1 5