Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 KINGDOM DrowRanger Noble Elf 15 35 Online
2 Eternals Zorro55 Soul Wizard 4 30 Online
3 Eternals Theo Magic Knight 2 25 Online
4 KINGDOM Venn Majestic Rune Wizard 2 20 Online
5 KINGDOM TDLove Slaughterer 2 15 Online
6 R04Fun HBIC Noble Elf 1 15 Offline
7 Family PhapSu Soul Wizard 1 15 Offline
8 KINGDOM Core Mystic Knight 1 15 Offline
9 KINGDOM Demonyca Noble Elf 0 15 Offline
10 RO4Fun VenomWizz Soul Wizard 0 15 Online
11 SultanS Chetlahet Slaughterer 0 10 Offline
12 KINGDOM Optimus Empire Lord 0 10 Offline
13 - Jokeair Mirage Knight 0 10 Offline
14 KINGDOM VKtheBeast Soul Wizard 0 10 Offline
15 - - - - 10 Offline
16 - - - - 5 Offline
17 - - - - 5 Offline
18 - - - - 5 Offline
19 - - - - 5 Offline
20 - - - - 5 Offline