Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 CayGold Soul Wizard 2 35
2 Brayan High Guncrusher 2 30
3 CSINams3 Magic Knight 2 25
4 zxcGoD Fist Blazer 1 20
5 ZUKA Magic Knight 1 15
6 rosadine Luminous Wizard 1 15
7 U1ltimate Majestic Rune Wizard 1 15
8 H3RM3S Gun Breaker 0 15
9 DKMauLanh Dragon Knight 0 15
10 - - - 15
11 - - - 10
12 - - - 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5