Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 IK88 Illusion Master 9 35
2 CSINamS3 Noble Elf 6 30
3 Arcadia Shining Lancer 5 25
4 Venera Noble Elf 5 20
5 PureEvil Luminous Wizard 4 15
6 34No1 Empire Lord 4 15
7 VOTHUONG Illusion Master 3 15
8 frimax12 Mystic Knight 3 15
9 AnnaBeel High Elf 3 15
10 Pesticles Fist Master 3 15
11 kaytjenno1 Lord Emperor 2 10
12 Pest Luminous Wizard 2 10
13 Darku Mirage Knight 2 10
14 Morges High Elf 2 10
15 ALIK4 Mirage Lancer 2 10
16 PwnmG Dual Master 2 5
17 Archangel Dragon Knight 2 5
18 Trakucis Grand Master 2 5
19 Katey High Elf 2 5
20 SantaCruz Dual Master 2 5