Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Hunter Noble Elf 17 35
2 massacre Magic Knight 10 30
3 Ca7Mau Noble Elf 10 25
4 Caboom Dragon Knight 8 20
5 EFXinh Noble Elf 8 15
6 KimD Slaughterer 6 15
7 Mihasik Luminous Wizard 6 15
8 RatLord Lord Emperor 6 15
9 Tissaia Noble Elf 6 15
10 MG88 Magic Knight 5 15
11 MegaVolt Soul Wizard 5 10
12 lllll Majestic Rune Wizard 5 10
13 Yash High Guncrusher 5 10
14 Kefucis Dimension Summoner 5 10
15 BoaHanCock Shining Lancer 5 10
16 DarkSlayer Master Slayer 5 5
17 Kitty Dimension Summoner 5 5
18 Ngao Noble Elf 5 5
19 Zorro55 Grand Master 5 5
20 ShadowRW Majestic Rune Wizard 4 5