Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 MonMon Magic Knight 26 35
2 HuyTocDo Magic Knight 23 30
3 TungXO Soul Wizard 22 25
4 SugarDaddy Luminous Wizard 22 20
5 iphone13 Magic Knight 17 15
6 BITCOIN Soul Wizard 15 15
7 BaByAngle Shine Wizard 15 15
8 Phoniex Magic Knight 14 15
9 phapsu Empire Lord 13 15
10 Kundun Luminous Wizard 13 15
11 LionKing Magic Knight 12 10
12 neroxx Luminous Wizard 12 10
13 rosadine Shine Wizard 12 10
14 llCryll Dragon Knight 12 10
15 Hasagi Magic Knight 11 10
16 Chapo Empire Lord 11 5
17 MrSoiCa Soul Wizard 10 5
18 JayBG High Guncrusher 10 5
19 GunCrusher High Guncrusher 10 5
20 X2X2CaCa Magic Knight 9 5