Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 ZUKA Magic Knight 16 35
2 zxcGoD Fist Blazer 15 30
3 CSINams4 Soul Wizard 9 25
4 Archyz Shining Lancer 4 20
5 --BusCu-- Soul Wizard 4 15
6 lIIllIIlII Magic Knight 3 15
7 Demolus Soul Wizard 3 15
8 PtaQ Slaughterer 3 15
9 MORI Magic Knight 2 15
10 CSINams3 Magic Knight 2 15
11 Bilal Dual Master 2 10
12 1zv3rg Luminous Wizard 1 10
13 Trukes Soul Wizard 1 10
14 llIllIllIl Dragon Knight 1 10
15 kiembon Dragon Knight 1 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5