Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 - MGFB4 Magic Gladiator 155 40 Offline
2 - YCoach Blade Knight 100 35 Offline
3 - Darrlymar Mirage Lancer 100 30 Offline
4 - Valeriw Lord Emperor 100 25 Offline
5 - Mendoza Dual Master 100 20 Offline
6 - Copeland Blade Master 100 19 Offline
7 - Virginie Mirage Lancer 100 18 Offline
8 - Randall Master Slayer 100 17 Offline
9 - Aracelie Illusion Master 100 16 Offline
10 - Odelia Grand Master 100 15 Offline
11 - Minaneo Shine Wizard 100 14 Offline
12 - Ozzie Archmage 100 13 Offline
13 - Jeanettu Lord Emperor 100 12 Offline
14 - ElviaGlas Dual Master 100 11 Offline
15 - Navarri Shining Lancer 100 10 Offline
16 - Demarios Lord Emperor 100 5 Offline
17 - Leonagalo Dual Master 100 5 Offline
18 - Goodwin Lord Emperor 100 5 Offline
19 - Virgei Dual Master 100 5 Offline
20 - Sylviai Mirage Lancer 100 5 Offline