Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 AgilityWiz Soul Wizard 29 40
2 elfxh Muse Elf 23 35
3 3a9c Soul Wizard 12 30
4 5KHIT Magic Gladiator 12 25
5 macotoWIZ Soul Wizard 4 20
6 Deathwish Grand Master 2 19
7 Gome Soul Wizard 1 18
8 NightWoLF Soul Wizard 1 17
9 - - - 16
10 - - - 15
11 - - - 14
12 - - - 13
13 - - - 12
14 - - - 11
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5