Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 - BlessJewel Dimension Master 43 40 Online
2 - CosetteHe Master Slayer 42 35 Offline
3 - SoulJewel Master Gunbreaker 42 30 Online
4 PixeL GodRa Empire Lord 29 25 Online
5 - Momoka High Elf 29 20 Offline
6 - Crocody Lord Emperor 29 19 Offline
7 - Chordata Fist Master 29 18 Offline
8 JustHero IIIIllIIll Empire Lord 27 17 Online
9 EastLaos MeeGee Magic Knight 18 16 Online
10 - ? Dark Wizard 12 15 Offline
11 - Valkata Dark Wizard 6 14 Offline
12 rnqq macotoWIZ Soul Wizard 4 13 Online
13 HUNTER iButterfly Slaughterer 3 12 Offline
14 - Gh0st Mystic Knight 3 11 Online
15 Sublime Kuro Magic Knight 2 10 Online
16 - P0WER Slaughterer 2 5 Online
17 HUNTER HoaHongDen Mystic Mage 1 5 Online
18 BILLY zentard Noble Elf 1 5 Online
19 Royals HuLiGaN Soul Wizard 1 5 Offline
20 - - - - 5 Offline