Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 JeanPhoto Magic Knight 1228 40
2 COSIN Luminous Wizard 470 35
3 BuffTeam Noble Elf 423 30
4 SLENDERMAN Dragon Knight 384 25
5 -GauMap- Soul Wizard 360 20
6 WilliamNC Luminous Wizard 269 19
7 PrizraK Mystic Knight 265 18
8 onko Empire Lord 194 17
9 LaoKim Empire Lord 160 16
10 Zaja Slaughterer 131 15
11 ? Dark Wizard 101 14
12 Archon1109 Magic Knight 100 13
13 i-W-A-P-i Magic Knight 97 12
14 Gome Soul Wizard 80 11
15 LadyLane Slaughterer 76 10
16 countess Slaughterer 72 5
17 MasterQ Soul Wizard 71 5
18 Senku High Guncrusher 67 5
19 kurisu Soul Wizard 65 5
20 REALITY Summoner 56 5