Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 macotoELF Muse Elf 33 40
2 ? Dark Wizard 16 35
3 ? Dark Wizard 12 30
4 Karupapa Soul Wizard 6 25
5 Gome Soul Wizard 5 20
6 ? Dark Wizard 5 19
7 Harut Dimension Master 3 18
8 xhhhhh Soul Wizard 3 17
9 -EagleOw- Empire Lord 2 16
10 HorusMG Magic Knight 1 15
11 Dixxtra Slaughterer 1 14
12 ragelase Rage Fighter 1 13
13 - - - 12
14 - - - 11
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5