Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 MutyaJoya High Elf 37 40
2 Millienia Noble Elf 24 35
3 5KHIT Dual Master 13 30
4 ? Dark Wizard 6 25
5 Gome Soul Wizard 1 20
6 - - - 19
7 - - - 18
8 - - - 17
9 - - - 16
10 - - - 15
11 - - - 14
12 - - - 13
13 - - - 12
14 - - - 11
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5