Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Good Royal Slayer 277 15
2 ExitDW Soul Wizard 229 14
3 GayGunner High Guncrusher 187 13
4 GladiatoR Magic Knight 180 12
5 DGQ02 Soul Wizard 170 11
6 ARSENAL Soul Wizard 132 10
7 Resu Soul Wizard 97 9
8 ArTox Dragon Knight 95 8
9 Pinoy High Guncrusher 86 7
10 SumUp Dimension Summoner 86 6
11 6JIuK High Guncrusher 82 5
12 FakeDK Slaughterer 80 4
13 Wizard123 Majestic Rune Wizard 75 3
14 BBSummy Dimension Summoner 70 3
15 jonowizi Soul Wizard 70 3
16 Beasty Dragon Knight 65 3
17 Mohamed Empire Lord 65 3
18 Karlion Magic Knight 61 3
19 BloodLine Soul Wizard 57 3
20 DremoraGun High Guncrusher 51 3
21 Kizura Soul Wizard 47 2
22 Insano High Guncrusher 46 2
23 zIronManz Gun Crusher 43 2
24 BesnpedeL Soul Wizard 39 2
25 FRODO Empire Lord 39 2
26 grubasroka Noble Elf 38 2
27 ? Dark Wizard 38 2
28 BDAMRY Dragon Knight 37 2
29 Falken Noble Elf 35 2
30 Abyss Slaughterer 29 2