Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 - - - - 15 Offline
2 - - - - 14 Offline
3 - - - - 13 Offline
4 - - - - 12 Offline
5 - - - - 11 Offline
6 - - - - 10 Offline
7 - - - - 9 Offline
8 - - - - 8 Offline
9 - - - - 7 Offline
10 - - - - 6 Offline
11 - - - - 5 Offline
12 - - - - 4 Offline
13 - - - - 3 Offline
14 - - - - 3 Offline
15 - - - - 3 Offline
16 - - - - 3 Offline
17 - - - - 3 Offline
18 - - - - 3 Offline
19 - - - - 3 Offline
20 - - - - 3 Offline
21 - - - - 2 Offline
22 - - - - 2 Offline
23 - - - - 2 Offline
24 - - - - 2 Offline
25 - - - - 2 Offline
26 - - - - 2 Offline
27 - - - - 2 Offline
28 - - - - 2 Offline
29 - - - - 2 Offline
30 - - - - 2 Offline