Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 LUNA Majestic Rune Wizard 89 15
2 Aicel Mystic Mage 55 14
3 arhil Magic Knight 40 13
4 Crazybaby Dragon Knight 33 12
5 18cm Empire Lord 32 11
6 Vampira Master Slayer 30 10
7 Paprika Majestic Rune Wizard 29 9
8 Slayerr Slaughterer 29 8
9 EgoFarm Master Slayer 26 7
10 Athelas Noble Elf 26 6
11 NghiaTo Grand Master 26 5
12 ? Dark Wizard 25 4
13 ? Dark Wizard 24 3
14 Uruk Illusion Master 23 3
15 Agybasz Dragon Knight 22 3
16 Sephirot Fist Blazer 21 3
17 Gabimaru Empire Lord 20 3
18 4udik Mystic Knight 19 3
19 Vilmis Master Slayer 19 3
20 Dandana Magic Knight 19 3
21 Hustler Blade Master 17 2
22 FlipWet Dragon Knight 17 2
23 Shady Shining Lancer 17 2
24 Handsome Mystic Knight 17 2
25 Sala Mystic Knight 15 2
26 Inquisitor Dragon Knight 14 2
27 Shiramesh Dual Master 14 2
28 Marry High Elf 14 2
29 Gelzis Dimension Summoner 14 2
30 BMWlover Soul Wizard 13 2