Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Ragnarok Lord Emperor 20 15
2 neroxx Dual Master 19 14
3 NordBoy Grand Master 12 13
4 Selen Empire Lord 11 12
5 Dallas Blade Knight 10 11
6 a3maykell Soul Wizard 9 10
7 Gorculia Fist Master 6 9
8 bELFb Noble Elf 5 8
9 Asrook Blade Master 5 7
10 Glaedr Lord Emperor 5 6
11 JayB High Guncrusher 4 5
12 Arcadia Shining Lancer 4 4
13 lol4k Fairy Elf 4 3
14 PureEvil Luminous Wizard 4 3
15 Demonyci Noble Elf 4 3
16 Arsa High Elf 3 3
17 Nekuro Empire Lord 3 3
18 CaveSaoBag High Elf 2 3
19 RedMagnus Mystic Knight 2 3
20 RFSheeSH Rage Fighter 2 3
21 MagistrIK Mystic Knight 2 2
22 totoybato Blade Master 2 2
23 Megson Light Master 2 2
24 Asharlin Grand Master 2 2
25 Mastema Shining Lancer 2 2
26 Goreo Blade Master 2 2
27 Feffe Slaughterer 2 2
28 JIapuK1 Mystic Knight 1 2
29 HooliGaN Mystic Knight 1 2
30 Ruub2023 Illusion Knight 1 2