Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 JuibyLord Empire Lord 612 50 Online
2 XXslayerXX Slaughterer 610 50 Online
3 macoWIZ Soul Wizard 597 50 Online
4 XxxxxxxxX Dimension Summoner 595 50 Online
5 JuibyZEN Empire Lord 595 50 Online
6 DoDL1 Empire Lord 591 50 Online
7 satuki Noble Elf 580 50 Online
8 MsDevil Slaughterer 576 50 Online
9 Niggers Shining Lancer 568 50 Online
10 JuibyFEN Empire Lord 561 50 Online
11 BOMBRDIR High Guncrusher 559 40 Online
12 JuibyRage Fist Blazer 559 40 Online
13 macotoELF Noble Elf 551 40 Online
14 -Dragon- Dragon Knight 550 40 Online
15 JuibyWiz Soul Wizard 544 40 Online
16 JuibyElf Noble Elf 543 40 Online
17 Elegant Soul Wizard 541 40 Online
18 -TheEnd- Soul Wizard 539 40 Online
19 Suicatsana Empire Lord 537 40 Online
20 Brejnev Empire Lord 532 40 Online
21 NgocTrjnh Slaughterer 531 30 Online
22 XoooooooX Fist Blazer 531 30 Online
23 ZzBaozZ Dragon Knight 523 30 Online
24 Gelandewag Soul Wizard 521 30 Online
25 dw04 Dark Wizard 517 30 Online
26 Felina Majestic Rune Wizard 515 30 Online
27 Morph Soul Wizard 510 30 Online
28 Insanium Majestic Rune Wizard 509 30 Online
29 DrStrange Empire Lord 506 30 Online
30 MTuyetLinh Magic Knight 493 30 Online
31 ExcuseMe Empire Lord 493 20 Online
32 Neotera Noble Elf 489 20 Online
33 Lavia Majestic Rune Wizard 488 20 Online
34 HoaLong Empire Lord 484 20 Online
35 EmCayZen Empire Lord 482 20 Offline
36 LilTh Majestic Rune Wizard 482 20 Online
37 ChoiTetLon Soul Wizard 479 20 Offline
38 NeloAngelo High Guncrusher 479 20 Online
39 Reino Dark Lord 478 20 Online
40 JoeDalton High Guncrusher 471 20 Offline
41 delsun Dragon Knight 471 10 Online
42 DarkDark Soul Wizard 469 10 Online
43 haneda03 Noble Elf 454 10 Online
44 BoThangBua Empire Lord 454 10 Offline
45 LaMeRoK Magic Knight 451 10 Online
46 naitou Dragon Knight 450 10 Online
47 Syouko Summoner 449 10 Online
48 AngelEyes Majestic Rune Wizard 447 10 Online
49 ARTI4 Magic Knight 445 10 Offline
50 Co6aka Empire Lord 445 10 Online