Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 macotoWIZ Soul Wizard 94 50 Online
2 satuki Noble Elf 94 50 Online
3 naitou Dragon Knight 94 50 Online
4 haneda03 Noble Elf 94 50 Online
5 macoWIZ Soul Wizard 94 50 Online
6 Tinker Magic Knight 94 50 Online
7 JeanPhoto Magic Knight 94 50 Online
8 JeanBuff Noble Elf 94 50 Online
9 Dklkkkkk Dark Lord 94 50 Online
10 Belphegor Empire Lord 94 50 Online
11 hv026 Dragon Knight 94 40 Online
12 IronMan3 Mystic Knight 94 40 Online
13 MegaBK Blade Knight 94 40 Online
14 hv039 Slaughterer 94 40 Online
15 SONGOHAN Dragon Knight 94 40 Online
16 Roseann Shining Lancer 94 40 Online
17 H0RUS Empire Lord 94 40 Online
18 hv028 Magic Knight 94 40 Online
19 -Dragon- Dragon Knight 94 40 Online
20 CuJinJin Soul Wizard 94 40 Online
21 sslss Slaughterer 94 30 Online
22 Charles Dimension Summoner 94 30 Online
23 Velma Magic Knight 94 30 Online
24 SoniaGiana Shining Lancer 94 30 Online
25 Jeanclone2 Magic Knight 94 30 Online
26 IDEATH High Guncrusher 94 30 Online
27 HitAndRun Luminous Wizard 94 30 Online
28 Sukeve Noble Elf 94 30 Online
29 sindro Dragon Knight 94 30 Online
30 Lavia Majestic Rune Wizard 94 30 Online
31 6JEANGL Shining Lancer 94 20 Online
32 Pallab Magic Knight 94 20 Online
33 Peregrine Dragon Knight 94 20 Online
34 BestDK1 Dragon Knight 94 20 Online
35 JeanPro Soul Wizard 94 20 Online
36 oooiooo Noble Elf 94 20 Online
37 shinuko Noble Elf 94 20 Online
38 hv032 Magic Knight 94 20 Online
39 Headley Dragon Knight 94 20 Online
40 IronMan1 Dragon Knight 94 20 Online
41 ChiBjBJ Dimension Summoner 94 10 Online
42 shadowstor Magic Gladiator 94 10 Online
43 atomatic6 Dragon Knight 94 10 Online
44 hv036 Mystic Knight 94 10 Online
45 SNhanXanh Dragon Knight 94 10 Online
46 MariaSuda Magic Knight 94 10 Online
47 CapriAusty Mystic Knight 94 10 Online
48 GillTerra Luminous Wizard 94 10 Online
49 AlitaCZE Dragon Knight 94 10 Online
50 Faerie Noble Elf 93 10 Online