Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 Rampage69 Magic Knight 372 50 Online
2 Kingdom Dragon Knight 369 50 Online
3 satuki Noble Elf 365 50 Online
4 6apcyk Dragon Knight 364 50 Online
5 naitou Dragon Knight 361 50 Online
6 Moah Slaughterer 356 50 Online
7 odeccit Soul Wizard 353 50 Online
8 Elona Majestic Rune Wizard 353 50 Online
9 HorusMG Magic Knight 352 50 Online
10 AgExtreme Empire Lord 352 50 Online
11 PainkiIIer Soul Wizard 347 40 Online
12 xWill Soul Wizard 346 40 Online
13 BADMARLEY Empire Lord 341 40 Online
14 PRODAMVSE Dark Lord 337 40 Online
15 Meneer Empire Lord 334 40 Online
16 POpcoRNHUB Majestic Rune Wizard 329 40 Online
17 Animal1 Magic Knight 327 40 Online
18 NicoOlivia Majestic Rune Wizard 326 40 Online
19 FangTianN Soul Wizard 324 40 Offline
20 ThanhNT Muse Elf 324 40 Offline
21 LuKhachNT Lord Emperor 324 30 Offline
22 NicoRobin Majestic Rune Wizard 321 30 Online
23 XxxxxxxxX Dimension Summoner 313 30 Offline
24 macoWIZ Soul Wizard 312 30 Online
25 Yekaterina Soul Wizard 304 30 Online
26 wazzap Magic Knight 303 30 Online
27 gfdyjmuym Royal Slayer 300 30 Offline
28 Tarfa Bloody Summoner 300 30 Offline
29 DarkWarEE Fairy Elf 299 30 Online
30 Suicatsana Empire Lord 294 30 Online
31 Kadzilla Magic Knight 294 20 Online
32 AgilityWiz Soul Wizard 293 20 Online
33 3a9c Soul Wizard 292 20 Online
34 3a9c1 Noble Elf 288 20 Offline
35 Leidak Grand Master 286 20 Online
36 fdfd Dragon Knight 279 20 Online
37 macotoWIZ Soul Wizard 275 20 Online
38 Maddog Magic Knight 271 20 Online
39 haneda03 Muse Elf 263 20 Online
40 KayZer2 Noble Elf 254 20 Online
41 Morik Blade Knight 237 10 Online
42 Barbie Dimension Summoner 234 10 Online
43 sportex Dark Lord 212 10 Online
44 psina Slayer 211 10 Online
45 HoaLong Empire Lord 192 10 Offline
46 Vlasta Noble Elf 176 10 Online
47 1NgoiSao Majestic Rune Wizard 174 10 Offline
48 Ololosha Majestic Rune Wizard 172 10 Online
49 WillyRise Soul Wizard 166 10 Online
50 zMilk Noble Elf 157 10 Online