Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 MidnighT Dragon Knight 152 50 Online
2 SKYBREAK Soul Wizard 151 50 Online
3 IdaEce Mystic Mage 151 50 Online
4 Barlas High Guncrusher 151 50 Online
5 Evil Slaughterer 151 50 Online
6 BroHandSom Dragon Knight 150 50 Online
7 RNSX Magic Knight 149 50 Online
8 NeloAngelo High Guncrusher 149 50 Online
9 sieuxayda3 Slayer 149 50 Online
10 -AzTeC- Fist Blazer 149 50 Online
11 GodRa Empire Lord 148 40 Online
12 Shade Empire Lord 148 40 Online
13 Dreams Noble Elf 148 40 Online
14 ngocho6 Noble Elf 148 40 Online
15 Marektop Dragon Knight 147 40 Online
16 Ololosha Majestic Rune Wizard 147 40 Online
17 JeanClone1 Magic Knight 146 40 Online
18 Gradient Fist Blazer 146 40 Online
19 Spells Soul Wizard 145 40 Online
20 BungaRaya Luminous Wizard 145 40 Online
21 AlitaCZE Dragon Knight 145 30 Online
22 -EagleOw- Empire Lord 144 30 Offline
23 BeTueMan Magic Knight 144 30 Offline
24 HorusMG Magic Knight 144 30 Online
25 arinomoto Dragon Knight 144 30 Online
26 DokYou Shining Lancer 144 30 Online
27 xhhh Dragon Knight 143 30 Online
28 ZloVreda Mystic Mage 143 30 Online
29 SohaiDog Noble Elf 143 30 Online
30 ChoiTetLon Soul Wizard 143 30 Online
31 Chelsea Magic Knight 143 20 Online
32 BADMARLEY Empire Lord 143 20 Online
33 JeanBon62 Magic Gladiator 143 20 Online
34 PoKai Magic Knight 143 20 Online
35 JeanBon71 Dual Master 143 20 Online
36 tn222 Soul Wizard 143 20 Online
37 1234567890 Noble Elf 142 20 Online
38 ABklock Dragon Knight 142 20 Online
39 LanaDance Majestic Rune Wizard 142 20 Online
40 AsaAkira Mystic Mage 142 20 Online
41 JeanClone Magic Knight 142 10 Online
42 Malan Magic Knight 142 10 Online
43 ThinhTobi Soul Wizard 142 10 Online
44 3a9c Soul Wizard 142 10 Online
45 ChoiDoABan Soul Wizard 142 10 Online
46 cayzenem Empire Lord 142 10 Online
47 CIDO Empire Lord 142 10 Online
48 PeNhoi Noble Elf 142 10 Online
49 ScoopyDoo Soul Wizard 141 10 Online
50 BuffTeam Noble Elf 141 10 Online