Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 ZloVreda Mystic Mage 578 50 Online
2 LoveLaska Mystic Mage 573 50 Online
3 COSIN Luminous Wizard 569 50 Online
4 KblCb Dimension Summoner 562 50 Online
5 JIndo Empire Lord 561 50 Online
6 3a9c Soul Wizard 560 50 Online
7 BroHandSom Dragon Knight 558 50 Online
8 JeanPhoto Magic Knight 557 50 Online
9 Elegant Soul Wizard 555 50 Online
10 toidaidot7 Soul Wizard 555 50 Online
11 SMKent Dimension Summoner 555 40 Online
12 tn222 Soul Wizard 554 40 Online
13 hv038 Mystic Knight 553 40 Online
14 LazyCat Slaughterer 552 40 Online
15 BellaDonna Majestic Rune Wizard 552 40 Online
16 ngocho6 Noble Elf 551 40 Online
17 Knuckle Fist Blazer 549 40 Online
18 MoFattSi Soul Wizard 549 40 Online
19 JeanBuff Noble Elf 548 40 Online
20 SOIHOANG Empire Lord 548 40 Online
21 KY3bMA Luminous Wizard 547 30 Online
22 daclotlot Empire Lord 546 30 Online
23 i-W-A-P-i Magic Knight 545 30 Offline
24 Rikana Noble Elf 545 30 Online
25 RiNSeXX Luminous Wizard 545 30 Online
26 PeNhoi Noble Elf 545 30 Online
27 halu Soul Wizard 544 30 Online
28 Jeanclone2 Magic Knight 544 30 Online
29 contra1 Noble Elf 542 30 Online
30 satuki Noble Elf 541 30 Online
31 -MonMon- Magic Knight 541 20 Online
32 CALICH Soul Wizard 541 20 Online
33 HorusMG Magic Knight 540 20 Offline
34 RNSX Magic Knight 536 20 Online
35 OiBanOi Noble Elf 536 20 Online
36 contra2 Noble Elf 536 20 Online
37 sieuxayda3 Slayer 536 20 Offline
38 AlitaCZE Dragon Knight 533 20 Online
39 JeanClone1 Magic Knight 532 20 Offline
40 hv029 Magic Knight 531 20 Online
41 WilliamNC Luminous Wizard 529 10 Online
42 SohaiDog Noble Elf 529 10 Online
43 Ololosha Majestic Rune Wizard 529 10 Online
44 QuanVu Magic Knight 529 10 Online
45 BoMayThick Empire Lord 529 10 Online
46 TruongPhi Magic Knight 529 10 Online
47 hv005 Soul Wizard 528 10 Online
48 ThinhTobi Soul Wizard 528 10 Online
49 anphaz Soul Wizard 528 10 Online
50 1STEP Dragon Knight 526 10 Offline