Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 Sublime Elwyn Dimension Summoner 596 50 Online
2 - YUMMY Noble Elf 596 50 Online
3 GETODACI carapus5y Noble Elf 596 50 Online
4 - -Blank0197 High Guncrusher 596 50 Online
5 - -Blang0779 Luminous Wizard 596 50 Online
6 POLACZKI Wodzianka Noble Elf 596 50 Online
7 NuKe carapus Slaughterer 595 50 Online
8 yoshnoya naitou Dragon Knight 594 50 Online
9 yoshnoya macoWIZ Soul Wizard 594 50 Online
10 rnqq macotoWIZ Soul Wizard 594 50 Online
11 - satuki Noble Elf 594 40 Online
12 - haneda03 Noble Elf 594 40 Online
13 - meityan Mystic Mage 594 40 Online
14 EMPEROR NeppySappy Slaughterer 594 40 Online
15 Sublime zpepiroth Mystic Knight 593 40 Online
16 CULT winkool Empire Lord 592 40 Online
17 - RichieRich Noble Elf 591 40 Online
18 RAID Mommy Noble Elf 590 40 Online
19 NuKe udreams Slaughterer 588 40 Online
20 RAID Kymar Grand Master 588 40 Online
21 CULT Pomozok Soul Wizard 587 30 Online
22 NuKe Mystiq Mystic Mage 586 30 Online
23 NuKe Athelas Noble Elf 584 30 Online
24 RAID Astralon Magic Knight 583 30 Online
25 Sublime -Walker- Soul Wizard 582 30 Online
26 - BambiRose Mystic Mage 582 30 Online
27 RAID Harima Mystic Knight 582 30 Online
28 - Spells Soul Wizard 582 30 Online
29 EMPEROR kakijalang Luminous Wizard 581 30 Online
30 RAID -Polaris- Noble Elf 581 30 Online
31 - Mojacko Luminous Wizard 580 20 Online
32 - Demoleta Noble Elf 578 20 Online
33 NuKe SantaCruz Magic Knight 578 20 Online
34 CULT ewinkool Noble Elf 577 20 Online
35 NuKe Leta Slaughterer 575 20 Online
36 NuKe SwoleBoy Dragon Knight 571 20 Online
37 NuKe Roketatar Noble Elf 568 20 Online
38 NuKe Katey Noble Elf 567 20 Online
39 NuKe Orokian Mystic Knight 564 20 Online
40 - KundunOsa Shine Wizard 559 20 Online
41 SegaX100 MagicStr Magic Knight 559 10 Online
42 Lorencia vergery Soul Wizard 558 10 Offline
43 Sublime -Juiby- Dragon Knight 558 10 Online
44 NuKe Kateh Dimension Summoner 558 10 Online
45 Lorencia CalistaR Dimension Summoner 555 10 Offline
46 Sublime Aicel Mystic Mage 554 10 Online
47 ZandV Juran Dimension Summoner 551 10 Online
48 VINACAFE basaga Mystic Knight 549 10 Online
49 Warrior -ORION- Magic Knight 549 10 Online
50 Lorencia Doctrine Dragon Knight 547 10 Offline