Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 SockoCock Grand Master 709 50 Online
2 Kutabare Bloody Summoner 706 50 Online
3 wodka High Guncrusher 706 50 Online
4 CTEPBA High Elf 706 50 Online
5 Chilled Soul Wizard 701 50 Online
6 Whisper Fist Blazer 698 50 Online
7 ZloVreda Archmage 695 50 Online
8 Abarmotka Grand Master 695 50 Online
9 Satana Magic Knight 694 50 Online
10 VaLeRa Lord Emperor 694 50 Online
11 PiciFokii Bloody Summoner 694 40 Online
12 Fuzakenna Dimension Master 694 40 Online
13 world Slaughterer 693 40 Online
14 help Noble Elf 692 40 Online
15 klop Soul Wizard 692 40 Online
16 KblCb Dimension Master 689 40 Online
17 Tips Empire Lord 688 40 Online
18 Sacramento Luminous Wizard 687 40 Online
19 name Mirage Lancer 687 40 Online
20 LoveLaska Archmage 683 40 Online
21 TargiHUN Empire Lord 678 30 Online
22 Polaris Noble Elf 673 30 Offline
23 NoMercy Empire Lord 673 30 Offline
24 ElPatron Soul Wizard 673 30 Offline
25 Lerroy Shining Lancer 670 30 Online
26 prev Dragon Knight 666 30 Online
27 S1ipknot Shine Wizard 665 30 Online
28 kadinho Soul Wizard 664 30 Online
29 W1zard Soul Wizard 660 30 Online
30 AlitaCZ Dragon Knight 660 30 Online
31 Stewardess Dimension Summoner 655 20 Online
32 IdaMaria Majestic Rune Wizard 653 20 Online
33 Ehlit Dimension Master 651 20 Online
34 CoMbatCat Magic Knight 650 20 Online
35 pasquali Dual Master 649 20 Online
36 Spaceman Luminous Wizard 648 20 Online
37 Qzen Majestic Rune Wizard 645 20 Online
38 Reaper Master Slayer 642 20 Online
39 Girya Master Gunbreaker 635 20 Online
40 Muse Grand Master 630 20 Online
41 PEBOJlbBEP Empire Lord 627 10 Online
42 I7ATPOH Soul Wizard 621 10 Online
43 P0HuH Dual Master 621 10 Online
44 GodOfWar Lord Emperor 612 10 Offline
45 Arw3n Slaughterer 610 10 Online
46 Shiva Blade Master 599 10 Online
47 Madoushi Soul Master 597 10 Offline
48 Byba Grand Master 597 10 Online
49 Gilgamesh Soul Wizard 588 10 Offline
50 ReMoNd Dimension Summoner 583 10 Online