Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 Error404 Fist Blazer 547 50 Online
2 ZzBaozZ Dragon Knight 545 50 Online
3 mamuts Magic Knight 543 50 Offline
4 Phovos Soul Wizard 543 50 Online
5 -Beasty- Dragon Knight 542 50 Online
6 Toang Empire Lord 540 50 Online
7 Xiaomi High Elf 540 50 Online
8 DWTonka Soul Wizard 539 50 Online
9 ThaEm Soul Wizard 539 50 Online
10 Wiking Magic Knight 539 50 Online
11 Saimnieks Soul Wizard 538 40 Online
12 Iyutha Soul Wizard 538 40 Online
13 LuckyBoy99 Soul Wizard 538 40 Online
14 HvaT Empire Lord 538 40 Online
15 Kundze Noble Elf 537 40 Online
16 Vlaginator Soul Wizard 536 40 Online
17 imZeus Empire Lord 536 40 Online
18 Arhawoom Majestic Rune Wizard 535 40 Online
19 PinkBull Dragon Knight 535 40 Online
20 HikariYU Dimension Summoner 535 40 Online
21 Whereis Dark Lord 534 30 Online
22 Titan Dragon Knight 534 30 Online
23 ThinhTobi Soul Wizard 534 30 Online
24 OhmYy Blade Master 533 30 Online
25 JonSnow Magic Knight 532 30 Online
26 Brady Magic Knight 531 30 Online
27 Bublik Noble Elf 531 30 Online
28 888888 Noble Elf 530 30 Online
29 holoGARman Soul Wizard 530 30 Online
30 ZzKuanhzZ Empire Lord 528 30 Online
31 Doku Dragon Knight 528 20 Online
32 NastyDark Dragon Knight 527 20 Offline
33 Ruby Soul Wizard 527 20 Online
34 Ritz Dragon Knight 526 20 Online
35 Givenchy Dragon Knight 526 20 Online
36 DrStrange Empire Lord 526 20 Online
37 Drykkor Empire Lord 526 20 Online
38 QN14 Master Slayer 525 20 Online
39 DayDream Soul Wizard 524 20 Online
40 LordDK Dragon Knight 524 20 Online
41 Kotleta Lord Emperor 524 10 Online
42 SterydKrD Dragon Knight 522 10 Online
43 NesSa Master Slayer 521 10 Online
44 Anak1mBM Dragon Knight 521 10 Online
45 DLPepe Lord Emperor 521 10 Online
46 debilas Magic Gladiator 520 10 Online
47 oTTo Empire Lord 520 10 Online
48 GaR0ne Rune Grand Master 520 10 Online
49 DarkWinDD Magic Knight 520 10 Online
50 Carbon Soul Wizard 520 10 Online