Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 - Paypal Illusion Master 616 50 Online
2 INVACION banco1 Noble Elf 523 50 Online
3 - MinhDuc15 Soul Wizard 523 50 Online
4 - QuynhAnh Noble Elf 523 50 Online
5 INVACION CHUCHUPE Noble Elf 523 50 Online
6 - Mimi Noble Elf 523 50 Online
7 - Pinarello Master Slayer 523 50 Online
8 PreGame NasiGoreng Luminous Wizard 523 50 Online
9 Revenger Pklos Noble Elf 522 50 Online
10 INVACION 2PAC Fist Blazer 522 50 Online
11 Revenger popo Mystic Mage 522 40 Online
12 Cocacola Yuki Mirage Lancer 522 40 Online
13 - ADUMA Master Slayer 522 40 Online
14 POLICE BUBBLEBUTT Mystic Mage 522 40 Online
15 - Maro Mystic Knight 521 40 Online
16 1Vs100 Avis Soul Wizard 521 40 Online
17 Cocacola HeoSua Noble Elf 521 40 Online
18 ILLUSION Dias Shine Wizard 520 40 Online
19 Endgame Lelouchs Magic Knight 520 40 Online
20 - MEga Mystic Knight 520 40 Online
21 Endgame Nullifiy Mystic Mage 520 30 Online
22 - Hermes Mirage Knight 520 30 Online
23 - TORMENTA Bloody Summoner 519 30 Online
24 - Trong85 Mystic Knight 519 30 Online
25 Endgame HaiLatz Mystic Knight 519 30 Online
26 POLICE Wednesday Empire Lord 519 30 Online
27 Endgame Pasha Mystic Knight 518 30 Online
28 AEXaHoi BeoU001 Magic Knight 518 30 Online
29 1Vs100 HienYeu091 Soul Wizard 518 30 Online
30 TURK Cehennem Noble Elf 518 30 Online
31 - JOEgunner Master Gunbreaker 518 20 Online
32 - JOElord Lord Emperor 518 20 Online
33 POLICE SatThuMu Soul Wizard 517 20 Online
34 QuestZ Arsenal Slaughterer 517 20 Online
35 AEXaHoi NuChienEF Noble Elf 517 20 Online
36 WoDs JanLos Noble Elf 516 20 Online
37 POLICE Energy Mystic Mage 516 20 Online
38 AEXaHoi Aquafina Slaughterer 516 20 Online
39 1Vs100 Orange Empire Lord 516 20 Online
40 - Noal Dual Master 516 20 Online
41 - Mana Noble Elf 516 10 Online
42 Revenger Vietnamz Noble Elf 516 10 Online
43 - BrunO Slaughterer 516 10 Online
44 1Vs100 1stHades Shining Lancer 516 10 Online
45 - JOEilluson Illusion Master 515 10 Online
46 WoDs XPEH Empire Lord 514 10 Online
47 POLICE Silence Dimension Summoner 514 10 Online
48 Revenger Yahoo Slaughterer 514 10 Online
49 POLICE Calypso Noble Elf 513 10 Online
50 POLICE BabyMoon Noble Elf 513 10 Online