Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 GniewaS Noble Elf 151 50 Offline
2 -ZUKA- High Guncrusher 151 50 Online
3 ToKuDa Rune Grand Master 151 50 Online
4 khanhHn Blade Master 151 50 Online
5 Light Master Slayer 150 50 Online
6 LeganBlith Dark Lord 150 50 Online
7 lBaol Empire Lord 150 50 Online
8 MGCHEM Magic Knight 150 50 Online
9 ReaLtECHNO Master Slayer 150 50 Online
10 Godx Magic Knight 150 50 Online
11 JIuMoH4uK Mystic Mage 150 40 Online
12 Pizda Soul Wizard 150 40 Online
13 HelpMe Soul Wizard 150 40 Online
14 xArchilles Magic Knight 149 40 Online
15 BlackAdam Lord Emperor 149 40 Online
16 BobLM Archmage 149 40 Offline
17 Errorr Lord Emperor 149 40 Online
18 24hPhe Shining Lancer 149 40 Online
19 -BusCu- Magic Knight 149 40 Online
20 Elfa1 High Elf 149 40 Online
21 svap Dragon Knight 148 30 Online
22 ip14ProMax Fist Blazer 148 30 Online
23 NrOne High Elf 148 30 Online
24 Corsar Dimension Summoner 148 30 Online
25 Aida Noble Elf 148 30 Online
26 Amadeys Master Slayer 148 30 Online
27 0TuLa0 Dimension Summoner 148 30 Online
28 Onizuka Slaughterer 148 30 Online
29 Cole Master Gunbreaker 148 30 Offline
30 SipLord Lord Emperor 147 30 Online
31 OnJloT Magic Knight 147 20 Online
32 MaGIcKhanh Dual Master 147 20 Online
33 ZuBuLem Dimension Master 147 20 Online
34 Fairies Slaughterer 147 20 Online
35 DieuLinh Noble Elf 147 20 Online
36 Horia Royal Slayer 147 20 Online
37 Hana High Elf 147 20 Online
38 KyNiem Soul Wizard 147 20 Online
39 SMKent Grand Master 147 20 Online
40 eiknx Empire Lord 146 20 Online
41 Sigurd Dual Master 146 10 Online
42 ILongI High Guncrusher 146 10 Online
43 SipDo Dual Master 146 10 Online
44 AMups Lord Emperor 146 10 Online
45 MageK Luminous Wizard 146 10 Online
46 DL01 Lord Emperor 146 10 Online
47 Tiffany Noble Elf 146 10 Offline
48 JavPolice Dimension Summoner 146 10 Online
49 CayTien Soul Wizard 146 10 Online
50 Frenzy Blade Master 145 10 Offline