Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 Kotzak Fist Master 624 50 Offline
2 Koza4oK High Guncrusher 623 50 Online
3 OngKe Dual Master 623 50 Online
4 HEXPuCTb Magic Knight 622 50 Online
5 LowSzupi High Elf 621 50 Online
6 Dada Dimension Master 621 50 Online
7 MrVIC Empire Lord 620 50 Online
8 ReMoNd Dimension Summoner 619 50 Online
9 NEMEZIS Dragon Knight 619 50 Online
10 sxdl Lord Emperor 619 50 Online
11 StarMaster Grand Master 619 40 Online
12 sxboy Grand Master 619 40 Online
13 TyBeo Lord Emperor 618 40 Online
14 sxrw Rune Grand Master 618 40 Online
15 sxbk Blade Master 617 40 Online
16 Magician Soul Wizard 616 40 Online
17 Fireman Master Gunbreaker 616 40 Online
18 Mastermind Slaughterer 616 40 Online
19 Viking Dual Master 615 40 Online
20 Kakashi Empire Lord 615 40 Online
21 Arateo Master Gunbreaker 615 30 Online
22 IcyAngel Grand Master 615 30 Online
23 sxmg Dual Master 615 30 Online
24 GreydeR Fist Blazer 613 30 Online
25 AlQueda Fist Blazer 613 30 Online
26 RAGDOLL Lord Emperor 613 30 Online
27 Mika Fist Master 612 30 Online
28 Oliviera High Guncrusher 612 30 Online
29 Fear Majestic Rune Wizard 612 30 Online
30 WillSmith Gun Breaker 612 30 Online
31 Ratatata Gun Breaker 612 20 Online
32 Claudia Shining Lancer 611 20 Online
33 Hoasava Noble Elf 611 20 Online
34 Laur Soul Master 610 20 Online
35 Zarina High Elf 610 20 Online
36 JewJitsu Noble Elf 609 20 Online
37 NARSHA High Elf 609 20 Online
38 zuze1 Magic Knight 607 20 Online
39 MILFHUNTER Dual Master 607 20 Online
40 sxee High Elf 607 20 Online
41 XxCERExX Master Slayer 607 10 Online
42 Monster High Elf 607 10 Online
43 Freaky High Elf 606 10 Online
44 Seth8 Blade Master 605 10 Online
45 EffBeo High Elf 605 10 Online
46 Ersia High Elf 605 10 Online
47 Chaos Magic Knight 604 10 Online
48 LordSW Lord Emperor 604 10 Online
49 SheElf High Elf 604 10 Online
50 Fermer Dual Master 604 10 Online