Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 Legends SantaCrus Mystic Knight 437 50 Online
2 ZandV CKEJjETOH Noble Elf 436 50 Online
3 NuKe -Walker- Soul Wizard 435 50 Online
4 Legends SantaCruz Magic Knight 434 50 Online
5 AEXaHoi -Manila- Mystic Knight 432 50 Online
6 Legends SirD Luminous Wizard 431 50 Online
7 NuKe Wodzianka Noble Elf 431 50 Offline
8 NuKe Elwyn Dimension Summoner 431 50 Offline
9 SONS Kozak Luminous Wizard 431 50 Offline
10 SONS Katey Noble Elf 430 50 Online
11 NuKe Kate Dimension Summoner 430 40 Online
12 Thedartz Jinz Magic Knight 429 40 Online
13 SONS Nauseda Dragon Knight 428 40 Online
14 NuKe Umbrella Slaughterer 428 40 Online
15 ZandV CKEJIET Mystic Knight 426 40 Online
16 NuKe Santa Dragon Knight 424 40 Online
17 Legends Naive Magic Knight 423 40 Online
18 SONS BeMe Soul Wizard 421 40 Online
19 AEXaHoi MagicStr Magic Knight 415 40 Online
20 AEXaHoi DapconMuoi Fist Blazer 414 40 Online
21 ZandV CKEJlET Soul Wizard 414 30 Online
22 Legends Casowy Soul Wizard 390 30 Online
23 - Impressive Mystic Knight 387 30 Online
24 Legends lRHCP Shining Lancer 386 30 Online
25 SONS Sn4KeEyes Noble Elf 384 30 Online
26 AEXaHoi Aries Noble Elf 383 30 Online
27 AEXaHoi slayers2 Slaughterer 383 30 Online
28 Thedartz EfBuff Noble Elf 382 30 Online
29 ZandV CKEJlETOH Dragon Knight 377 30 Online
30 AEXaHoi BlackWidow Mystic Mage 370 30 Online
31 Thedartz HarleyQuin Soul Wizard 366 20 Online
32 - winkool Empire Lord 365 20 Online
33 AEXaHoi OKaShi Mystic Knight 364 20 Online
34 AEXaHoi 22222 Dragon Knight 361 20 Online
35 NuKe Razor Soul Wizard 360 20 Online
36 Thedartz XiTocDo Dimension Summoner 350 20 Online
37 Thedartz redmoonxx Soul Wizard 341 20 Offline
38 NuKe Finixx Dragon Knight 340 20 Online
39 - Pomozok Grand Master 337 20 Online
40 Otaku Haruko Majestic Rune Wizard 336 20 Offline
41 Otaku Totsuda Luminous Wizard 336 10 Offline
42 - Steinbock Shine Wizard 335 10 Online
43 AEXaHoi MageK Luminous Wizard 334 10 Online
44 - ewinkool High Elf 334 10 Online
45 NuKe Ghetto Empire Lord 326 10 Online
46 Thedartz SatThuMu1 High Guncrusher 324 10 Online
47 Legends TaoIinn Dimension Summoner 318 10 Online
48 NuKe Shinpai Fist Blazer 317 10 Offline
49 Legends Taolinn Magic Knight 314 10 Online
50 Legends Bidam Mystic Knight 313 10 Online