Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 MinhKu22 Dual Master 140 50 Online
2 Magic22 High Elf 140 50 Online
3 Bjergsen Illusion Master 139 50 Online
4 Krun Soul Wizard 138 50 Online
5 Kamila Bloody Summoner 138 50 Online
6 neroxx Dual Master 137 50 Online
7 kurama Dimension Master 137 50 Online
8 Narti Magic Knight 136 50 Online
9 KantShuu Slaughterer 136 50 Online
10 Feffe Slaughterer 136 50 Online
11 AtilaFox Grand Master 135 40 Online
12 martita Archmage 135 40 Online
13 Pesticles Fist Master 135 40 Online
14 MegaVolt Mystic Knight 134 40 Online
15 Speed Noble Elf 134 40 Online
16 Sirmais Lord Emperor 134 40 Online
17 Magic11 Master Gunbreaker 134 40 Online
18 PureEvil Luminous Wizard 133 40 Online
19 wzmaster Grand Master 133 40 Online
20 Selen Empire Lord 133 40 Online
21 Abelma Majestic Rune Wizard 133 30 Online
22 Murder Archmage 133 30 Online
23 ALIK4 Mirage Lancer 133 30 Online
24 Archangel Dragon Knight 133 30 Online
25 LickMyBall Empire Lord 133 30 Online
26 kuluters Lord Emperor 133 30 Online
27 LordSum Dimension Summoner 133 30 Online
28 SickMyDuck Luminous Wizard 133 30 Online
29 Evander Magic Knight 132 30 Online
30 Salupa Soul Wizard 132 30 Online
31 Marguican Soul Wizard 132 20 Online
32 DarkQueen Noble Elf 132 20 Online
33 rodrigg199 Grand Master 132 20 Online
34 Broken Shining Lancer 132 20 Online
35 Venera Noble Elf 132 20 Online
36 Ambusher Blade Master 132 20 Online
37 SamGuard Master Slayer 132 20 Online
38 SoldMySoul Mystic Mage 132 20 Online
39 4i4a High Elf 132 20 Online
40 Dunfu Illusion Master 132 20 Online
41 1cai5dong Empire Lord 131 10 Online
42 XxELFxX Noble Elf 131 10 Online
43 KACTEP Grand Master 131 10 Online
44 Sxychinfat Blade Master 131 10 Online
45 bolod Master Slayer 131 10 Online
46 xEna Noble Elf 131 10 Online
47 bronet Dragon Knight 130 10 Online
48 kbza Master Gunbreaker 130 10 Online
49 IK88 Illusion Master 130 10 Offline
50 leggo Soul Wizard 130 10 Online