Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 Dolores Noble Elf 613 50 Online
2 Shadow Soul Wizard 613 50 Online
3 Beasty Dragon Knight 608 50 Online
4 GayGunner High Guncrusher 608 50 Online
5 jarema Dual Master 608 50 Online
6 Maddog Magic Knight 607 50 Online
7 ImFkinDone Soul Wizard 607 50 Online
8 Meneer Empire Lord 607 50 Online
9 Riddertje Dragon Knight 607 50 Online
10 FRODO Empire Lord 605 50 Online
11 Mattoni Dragon Knight 603 40 Online
12 Heksagonal Soul Wizard 602 40 Online
13 SympLe Empire Lord 599 40 Online
14 Cocoa Magic Knight 597 40 Online
15 BalaBum Soul Wizard 597 40 Online
16 elvenblood High Elf 596 40 Online
17 Sheldon High Guncrusher 595 40 Online
18 Karlion Magic Knight 594 40 Online
19 FakeDK Slaughterer 593 40 Online
20 AngelCold Slaughterer 593 40 Online
21 Buffy Noble Elf 593 30 Offline
22 STINGER Empire Lord 593 30 Online
23 PinkBull Dragon Knight 590 30 Online
24 GodDamn Empire Lord 590 30 Online
25 jonowizi Soul Wizard 589 30 Online
26 OhShoot Noble Elf 588 30 Online
27 Murderer Soul Wizard 588 30 Online
28 Song Empire Lord 586 30 Online
29 PapaSmerf Noble Elf 585 30 Online
30 IntegrA Soul Wizard 585 30 Online
31 Hater Empire Lord 585 20 Offline
32 SandStorm Soul Wizard 584 20 Online
33 MobilitY Dragon Knight 584 20 Online
34 Blast Soul Wizard 583 20 Online
35 Quavo Empire Lord 583 20 Online
36 Bermundos Soul Wizard 583 20 Online
37 DGQ02 Soul Wizard 581 20 Online
38 Peggy Slaughterer 581 20 Offline
39 HypsteR Soul Wizard 580 20 Online
40 Maldini Fist Blazer 579 20 Online
41 TheLord Lord Emperor 579 10 Online
42 Lukasz Blade Master 578 10 Online
43 TOMAGUCCI Majestic Rune Wizard 578 10 Online
44 Dewars Noble Elf 576 10 Online
45 DeadPixel Majestic Rune Wizard 576 10 Online
46 Lojza Soul Wizard 576 10 Offline
47 BloodLine Soul Wizard 576 10 Offline
48 ZooMweBG Dragon Knight 575 10 Online
49 -Trending- Soul Wizard 574 10 Online
50 Uchiha Empire Lord 568 10 Online