Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 EELfita Muse Elf 132 50 Online
2 Mila High Elf 132 50 Online
3 Bestdmg Master Slayer 132 50 Online
4 BigHand Dragon Knight 132 50 Online
5 FarmHUN Soul Master 132 50 Online
6 SouLMaster Soul Master 132 50 Online
7 Svestka High Elf 132 50 Online
8 TocBac Master Gunbreaker 132 50 Online
9 skranda Shine Wizard 132 50 Online
10 Like Dragon Knight 132 50 Online
11 Spotify Illusion Master 132 40 Online
12 KhaBanh Grand Master 132 40 Online
13 PepPep High Elf 132 40 Online
14 lDuckCrisl Soul Master 132 40 Online
15 Home Empire Lord 132 40 Online
16 JaxFIx Noble Elf 132 40 Online
17 CunderHUN High Elf 132 40 Online
18 Gelzis Dimension Summoner 131 40 Online
19 NoName Fist Master 131 40 Online
20 Primal Slaughterer 131 40 Online
21 carapus Slaughterer 131 30 Online
22 FriMax Mystic Knight 131 30 Online
23 Jadora Mystic Mage 131 30 Online
24 EFXinh Noble Elf 131 30 Online
25 PhapSu Soul Wizard 131 30 Online
26 EfCayChay Noble Elf 131 30 Online
27 MOSCHINO High Guncrusher 131 30 Online
28 Hallow Luminous Wizard 131 30 Online
29 IlluVer Mirage Knight 131 30 Online
30 arhil Magic Knight 131 30 Online
31 GLVN Shining Lancer 131 20 Online
32 Walker Mystic Knight 131 20 Online
33 Kamila Dimension Summoner 131 20 Online
34 Handsome Mystic Knight 131 20 Online
35 MERCURY Grand Master 131 20 Online
36 Welcome Empire Lord 131 20 Online
37 Snarpi Mystic Knight 131 20 Online
38 kii1ove High Elf 131 20 Online
39 PandaKing Mystic Knight 131 20 Online
40 O4ko Blade Knight 131 20 Online
41 Abigail High Elf 131 10 Online
42 televilli Muse Elf 131 10 Online
43 TheWitch Mystic Mage 131 10 Online
44 ki1ove Master Gunbreaker 131 10 Online
45 Athelas Noble Elf 131 10 Online
46 YUMMY High Elf 131 10 Online
47 Ramsess Lord Emperor 131 10 Online
48 SlayerHUN Master Slayer 131 10 Online
49 Pesticles Fist Blazer 131 10 Online
50 Alpha Gun Breaker 131 10 Online