Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 ALENTEJO Elixir Blade Knight 445 50 Online
2 Eternity PiktaZujka Noble Elf 436 50 Online
3 - EELfita Muse Elf 436 50 Online
4 - HoaBinh Master Gunbreaker 436 50 Online
5 - DenisBK Dark Knight 436 50 Online
6 NiceGuys Mitavnieks Empire Lord 436 50 Online
7 - lDuckCrisl Soul Master 436 50 Online
8 - SouLMaster Soul Master 436 50 Online
9 KINGDOM NoName Slaughterer 435 50 Online
10 KINGD0M YUMMY Noble Elf 435 50 Online
11 Eternals Zorro55 Soul Wizard 435 40 Online
12 - SheYes High Elf 433 40 Online
13 - WingsDrago Archmage 433 40 Online
14 KINGDOM KakCumKum Empire Lord 432 40 Online
15 Eternals Athelas Noble Elf 432 40 Online
16 - pailoknen Blade Master 432 40 Online
17 Eternals Gelzis Dimension Summoner 431 40 Online
18 - BornToKill Grand Master 431 40 Online
19 Eternity Baldur Mystic Knight 431 40 Online
20 KINGD0M betapchoi Noble Elf 431 40 Online
21 KINGDOM PandaKing Mystic Knight 429 30 Online
22 - DarKinG Dragon Knight 428 30 Online
23 KINGDOM ewfegew Noble Elf 427 30 Online
24 KINGDOM TeDien29S1 Slaughterer 426 30 Online
25 SultanS RoDeO Dimension Summoner 425 30 Online
26 Eternals carapus5y Noble Elf 424 30 Online
27 - Orkas Luminous Wizard 423 30 Online
28 Eternals Mystique Mystic Mage 422 30 Online
29 CloneAE DreamAngel Noble Elf 422 30 Online
30 KINGDOM TocNau Fist Blazer 421 30 Online
31 - Bubulina Royal Slayer 420 20 Online
32 SultanS fatih38 Magic Knight 417 20 Online
33 Eternity Merad Shining Lancer 414 20 Online
34 Eternals HarapAlb Shining Lancer 412 20 Online
35 Eternals -Vanzator- Fist Blazer 412 20 Online
36 - Liam Blade Master 410 20 Online
37 Eternals StaticX Empire Lord 404 20 Online
38 Eternals Zaya Dimension Summoner 401 20 Online
39 ALENTEJO Agrippa Grand Master 399 20 Online
40 - Jessie High Elf 397 20 Online
41 Eternity Bunny High Elf 396 10 Online
42 KINGDOM llllllllll Shining Lancer 392 10 Online
43 Eternity Gaius Grand Master 387 10 Online
44 KINGDOM lDMGI Slaughterer 384 10 Online
45 Eternals Aldona Noble Elf 380 10 Offline
46 KINGDOM Cenushe Majestic Rune Wizard 378 10 Online
47 KINGDOM Ramsey Majestic Rune Wizard 377 10 Online
48 Eternals Zuyu Noble Elf 376 10 Online
49 Eternity Astralon Dual Master 375 10 Online
50 Eternals Medivh Soul Wizard 374 10 Online