Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành nhiều thời gian nhất trong trò chơi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Xếp hàng Thời gian trực tuyến
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giờ
Bonuses
1 Mazzais Soul Wizard 525 50 Online
2 Beasty Empire Lord 525 50 Online
3 Lycosa Muse Elf 524 50 Online
4 kabeza High Guncrusher 521 50 Online
5 glow Slaughterer 520 50 Online
6 AEEEshko High Elf 519 50 Online
7 Potato Fist Blazer 517 50 Online
8 GROM Lord Emperor 514 50 Online
9 Viking Magic Knight 513 50 Online
10 DarkLord Lord Emperor 513 50 Online
11 Bebe Mirage Lancer 513 40 Online
12 Shadow Slaughterer 512 40 Online
13 MagicDemon Dual Master 512 40 Online
14 MonMon Magic Knight 511 40 Online
15 BigBang Slaughterer 509 40 Online
16 Funny Noble Elf 508 40 Online
17 Stibazloo Empire Lord 508 40 Online
18 RosaNgoLan Noble Elf 503 40 Online
19 LANZ Luminous Wizard 503 40 Online
20 DLNOOB Empire Lord 503 40 Online
21 TrumSEX Luminous Wizard 502 30 Online
22 Avenger Lord Emperor 502 30 Online
23 Kenny Soul Wizard 501 30 Online
24 manzaizai Soul Wizard 501 30 Online
25 KhungLong Empire Lord 499 30 Online
26 ClapClap Dragon Knight 497 30 Online
27 TocDo Magic Knight 495 30 Online
28 Ezeeclap Soul Wizard 495 30 Online
29 ANJA Mystic Mage 495 30 Online
30 neroxx Luminous Wizard 492 30 Online
31 BITCOIN Soul Wizard 492 20 Online
32 KingSpeed Luminous Wizard 492 20 Online
33 HuVo Luminous Wizard 486 20 Offline
34 NOOB Noble Elf 486 20 Online
35 EvangelioN Dragon Knight 485 20 Online
36 Hydros Empire Lord 484 20 Online
37 Cruel Shining Lancer 483 20 Online
38 TeGiac High Guncrusher 483 20 Online
39 PussyFace Shining Lancer 483 20 Online
40 JackDeniel Empire Lord 480 20 Online
41 OpineL Empire Lord 480 10 Online
42 AnhKoVui High Guncrusher 478 10 Online
43 BOSS Empire Lord 477 10 Offline
44 NeverDie Dragon Knight 476 10 Online
45 DLCatBi Shining Lancer 475 10 Online
46 BOSSS Empire Lord 474 10 Offline
47 Much Luminous Wizard 473 10 Online
48 Royal Empire Lord 472 10 Online
49 Giulian Empire Lord 472 10 Online
50 GunCrusher High Guncrusher 471 10 Online