Xếp hạng

Angel Sega Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 Valhalla Valhalla 39 2/5 2
2 DaltonBr DaltonBr 19 2/5 0
3 RICHMOND RICHMOND 37 1/5 1
4 Another Another 27 0/5 0
5 Warrior Warrior 32 0/5 0
6 Royals Royals 40 0/5 0
7 FreeDoom FreeDoom 3 0/5 0
8 Royal Royal 12 0/5 1
9 HAPBA HAPBA 2 0/5 0
10 AJIKaLLl AJIKaLLl 6 0/5 0
11 Reddot Reddot 5 0/5 0
12 CARO CARO 3 0/5 0
13 Newbies Newbies 4 0/5 3
14 GOLDBOS2 GOLDBOS2 37 0/5 0
15 PekaBoo PekaBoo 1 0/5 0
16 momo momo 1 0/5 0
17 BAKU BAKU 1 0/5 1
18 ALUSAN ALUSAN 40 0/5 0
19 GHOSTS GHOSTS 40 0/5 0
20 LeftJab LeftJab 40 0/5 0
21 GOLDBOSS GOLDBOSS 39 0/5 0
22 Jean2 Jean2 38 0/5 0
23 STRONG STRONG 35 0/5 0
24 Positive Positive 32 0/5 0
25 VULHULLU VULHULLU 32 0/5 0
26 MUX2 MUX2 30 0/5 0
27 MANU MANU 29 0/5 0
28 JMUX2 JMUX2 28 0/5 0
29 MUX1 MUX1 28 0/5 0
30 Vietnam Vietnam 26 0/5 0
31 ARENA ARENA 25 0/5 0
32 JMUX1 JMUX1 25 0/5 0
33 ANATOLIA ANATOLIA 22 0/5 0
34 ZEENA ZEENA 22 0/5 0
35 NavySEAL NavySEAL 21 0/5 0
36 NuKe NuKe 20 0/5 0
37 VietNams VietNams 20 0/5 0
38 White White 20 0/5 0
39 Alliance Alliance 19 0/5 0
40 JMUX3 JMUX3 19 0/5 0
41 Vanguard Vanguard 18 0/5 0
42 GWARDIA GWARDIA 17 0/5 0
43 Pixel Pixel 17 0/5 0
44 Sunrise Sunrise 15 0/5 0
45 WeSTARs WeSTARs 15 0/5 0
46 HEROES HEROES 14 0/5 0
47 NuKeFarm NuKeFarm 14 0/5 0
48 PEENOISE PEENOISE 14 0/5 0
49 Accademy Accademy 13 0/5 0
50 BRAZIL BRAZIL 13 0/5 0
51 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
52 WARR1ORS WARR1ORS 13 0/5 0
53 EXEPH EXEPH 12 0/5 0
54 Cookies Cookies 11 0/5 0
55 FeniX FeniX 11 0/5 0
56 OLIMPO OLIMPO 11 0/5 0
57 RiseN RiseN 11 0/5 0
58 BULGARIA BULGARIA 10 0/5 0
59 Gantzer Gantzer 10 0/5 0
60 NoName NoName 10 0/5 0
61 NuKers NuKers 10 0/5 0
62 TheRED TheRED 10 0/5 0
63 Turbatii Turbatii 10 0/5 0
64 CzechaCZ CzechaCZ 9 0/5 0
65 FairPlay FairPlay 9 0/5 0
66 Bikkels Bikkels 8 0/5 0
67 Gyumile Gyumile 8 0/5 0
68 MOHAX MOHAX 8 0/5 0
69 MuFan20Y MuFan20Y 8 0/5 0
70 TOXIC TOXIC 8 0/5 0
71 Evil Evil 7 0/5 0
72 HUNGARY HUNGARY 7 0/5 0
73 JustHero JustHero 7 0/5 0
74 League League 7 0/5 0
75 MEXICO MEXICO 7 0/5 0
76 pkClear pkClear 7 0/5 0
77 R3venGE R3venGE 7 0/5 0
78 BaDGuys BaDGuys 6 0/5 0
79 Bankers Bankers 6 0/5 0
80 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
81 Friends Friends 6 0/5 0
82 Golina Golina 6 0/5 0
83 HEAvEN HEAvEN 6 0/5 0
84 LOLs LOLs 6 0/5 0
85 NitrouS NitrouS 6 0/5 0
86 SynDcate SynDcate 6 0/5 0
87 USSR USSR 6 0/5 0
88 zsalmale zsalmale 6 0/5 0
89 Admin Admin 5 0/5 0
90 Asgarda Asgarda 5 0/5 0
91 DarkLaw DarkLaw 5 0/5 0
92 ENCLAVE ENCLAVE 5 0/5 0
93 Kookiss Kookiss 5 0/5 0
94 OneTop OneTop 5 0/5 0
95 Polska Polska 5 0/5 0
96 RAMBULAN RAMBULAN 5 0/5 0
97 Ru4Fun Ru4Fun 5 0/5 0
98 SaiGon SaiGon 5 0/5 0
99 Slovakia Slovakia 5 0/5 0
100 SoulBR SoulBR 5 0/5 0