Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 VINATABA VINATABA 39 0/5 0
2 STRONG STRONG 36 0/5 0
3 VNNum1 VNNum1 30 0/5 0
4 Vietnam Vietnam 29 0/5 0
5 DeaD DeaD 24 0/5 0
6 Alliance Alliance 22 0/5 0
7 ANATOLIA ANATOLIA 22 0/5 0
8 Eternity Eternity 22 0/5 0
9 NavySEAL NavySEAL 21 0/5 0
10 NuKe NuKe 21 0/5 0
11 HEART HEART 20 1/5 0
12 VietNams VietNams 20 0/5 0
13 Vanguard Vanguard 18 0/5 0
14 WeSTARs WeSTARs 17 0/5 0
15 Sunrise Sunrise 16 0/5 0
16 HEROES HEROES 15 0/5 0
17 ARENA ARENA 14 4/5 0
18 NuKeFarm NuKeFarm 14 0/5 0
19 PEENOISE PEENOISE 14 0/5 0
20 Accademy Accademy 13 0/5 0
21 BRAZIL BRAZIL 13 0/5 0
22 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
23 WARR1ORS WARR1ORS 13 0/5 0
24 EXEPH EXEPH 12 0/5 0
25 FeniX FeniX 11 0/5 0
26 OLIMPO OLIMPO 11 0/5 0
27 RiseN RiseN 11 0/5 0
28 BULGARIA BULGARIA 10 0/5 0
29 Gantzer Gantzer 10 0/5 0
30 NoName NoName 10 0/5 0
31 NuKers NuKers 10 0/5 0
32 TheRED TheRED 10 0/5 0
33 Turbatii Turbatii 10 0/5 0
34 CzechaCZ CzechaCZ 9 0/5 0
35 FairPlay FairPlay 9 0/5 0
36 Hellper Hellper 9 0/5 0
37 BaDGuys BaDGuys 8 0/5 0
38 Gyumile Gyumile 8 0/5 0
39 HUNGARY HUNGARY 8 0/5 0
40 MuFan20Y MuFan20Y 8 0/5 0
41 NitrouS NitrouS 8 0/5 0
42 TOXIC TOXIC 8 0/5 0
43 CrystaI CrystaI 7 0/5 0
44 Evil Evil 7 0/5 0
45 JustHero JustHero 7 0/5 0
46 League League 7 0/5 0
47 MEXICO MEXICO 7 0/5 0
48 pkClear pkClear 7 0/5 0
49 R3venGE R3venGE 7 0/5 0
50 Admin Admin 6 0/5 0
51 Bankers Bankers 6 0/5 0
52 Friends Friends 6 0/5 0
53 HEAvEN HEAvEN 6 0/5 0
54 Slovakia Slovakia 6 0/5 0
55 SynDcate SynDcate 6 0/5 0
56 USSR USSR 6 0/5 0
57 zsalmale zsalmale 6 0/5 0
58 Bikkels Bikkels 5 0/5 0
59 ENCLAVE ENCLAVE 5 0/5 0
60 Kookiss Kookiss 5 0/5 0
61 OneTop OneTop 5 0/5 0
62 Polska Polska 5 0/5 0
63 RAMBULAN RAMBULAN 5 0/5 0
64 Ru4Fun Ru4Fun 5 0/5 0
65 SaiGon SaiGon 5 0/5 0
66 SoulBR SoulBR 5 0/5 0
67 Styled Styled 5 0/5 0
68 Akatsuki Akatsuki 4 0/5 0
69 Dohvakin Dohvakin 4 0/5 0
70 FoReVeR FoReVeR 4 0/5 0
71 LIETUVA LIETUVA 4 0/5 0
72 Loosers Loosers 4 0/5 0
73 LTUnited LTUnited 4 0/5 0
74 Muminki Muminki 4 0/5 0
75 POLANIE POLANIE 4 0/5 0
76 ProzPlay ProzPlay 4 0/5 0
77 Therion Therion 4 0/5 0
78 TVR1 TVR1 4 0/5 0
79 Unit420 Unit420 4 0/5 0
80 UNKNOWNS UNKNOWNS 4 0/5 0
81 Animus Animus 3 0/5 0
82 BRASILLL BRASILLL 3 0/5 0
83 gquest gquest 3 0/5 0
84 Latinos Latinos 3 0/5 0
85 PaJebaT PaJebaT 3 0/5 0
86 Skullz Skullz 3 0/5 0
87 Whaaat Whaaat 3 0/5 0
88 xNTC xNTC 3 0/5 0
89 ANBU ANBU 2 0/5 0
90 BigBang BigBang 2 0/5 0
91 Cursed Cursed 2 0/5 0
92 Guild Guild 2 0/5 0
93 HUNBOY HUNBOY 2 0/5 0
94 IrmaosBR IrmaosBR 2 0/5 0
95 Joker Joker 2 0/5 0
96 LaConfe LaConfe 2 0/5 0
97 LaoCai LaoCai 2 0/5 0
98 Light Light 2 0/5 0
99 MaGUiKaY MaGUiKaY 2 0/5 0
100 Magyarok Magyarok 2 0/5 0