Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 BDSM BDSM 37 3/5 6
2 MuXworld MuXworld 5 3/5 0
3 ZEENA ZEENA 35 3/5 1
4 KiLLxDOG KiLLxDOG 5 3/5 0
5 VINATABA VINATABA 39 3/5 0
6 DaltonBr DaltonBr 7 2/5 0
7 VNCREDIT VNCREDIT 7 1/5 0
8 BDSM2 BDSM2 4 0/5 0
9 GWARDIA GWARDIA 20 0/5 0
10 Warrior Warrior 21 0/5 0
11 NOOBZORS NOOBZORS 2 0/5 0
12 BYKEMAI3 BYKEMAI3 1 0/5 0
13 Bykemal4 Bykemal4 1 0/5 0
14 TRADE TRADE 1 0/5 0
15 STRONG STRONG 36 0/5 0
16 DeaD DeaD 30 0/5 0
17 Vietnam Vietnam 29 0/5 0
18 VNNum1 VNNum1 26 0/5 0
19 ARENA ARENA 25 0/5 0
20 ANATOLIA ANATOLIA 22 0/5 0
21 White White 22 0/5 0
22 Alliance Alliance 21 0/5 0
23 NavySEAL NavySEAL 21 0/5 0
24 NuKe NuKe 21 0/5 0
25 VietNams VietNams 20 0/5 0
26 Eternity Eternity 18 0/5 0
27 Vanguard Vanguard 18 0/5 0
28 HEART HEART 15 0/5 0
29 HEROES HEROES 15 0/5 0
30 Sunrise Sunrise 15 0/5 0
31 WeSTARs WeSTARs 15 0/5 0
32 NuKeFarm NuKeFarm 14 0/5 0
33 PEENOISE PEENOISE 14 0/5 0
34 Accademy Accademy 13 0/5 0
35 BRAZIL BRAZIL 13 0/5 0
36 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
37 WARR1ORS WARR1ORS 13 0/5 0
38 EXEPH EXEPH 12 0/5 0
39 Cookies Cookies 11 0/5 0
40 FeniX FeniX 11 0/5 0
41 OLIMPO OLIMPO 11 0/5 0
42 RiseN RiseN 11 0/5 0
43 BULGARIA BULGARIA 10 0/5 0
44 Gantzer Gantzer 10 0/5 0
45 NoName NoName 10 0/5 0
46 NuKers NuKers 10 0/5 0
47 TheRED TheRED 10 0/5 0
48 Turbatii Turbatii 10 0/5 0
49 Admin Admin 9 0/5 0
50 CzechaCZ CzechaCZ 9 0/5 0
51 FairPlay FairPlay 9 0/5 0
52 Bikkels Bikkels 8 0/5 0
53 Gyumile Gyumile 8 0/5 0
54 HUNGARY HUNGARY 8 0/5 0
55 MuFan20Y MuFan20Y 8 0/5 0
56 NitrouS NitrouS 8 0/5 0
57 TOXIC TOXIC 8 0/5 0
58 BaDGuys BaDGuys 7 0/5 0
59 Evil Evil 7 0/5 0
60 JustHero JustHero 7 0/5 0
61 League League 7 0/5 0
62 MEXICO MEXICO 7 0/5 0
63 pkClear pkClear 7 0/5 0
64 R3venGE R3venGE 7 0/5 0
65 Bankers Bankers 6 0/5 0
66 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
67 Friends Friends 6 0/5 0
68 HEAvEN HEAvEN 6 0/5 0
69 Slovakia Slovakia 6 0/5 0
70 SynDcate SynDcate 6 0/5 0
71 USSR USSR 6 0/5 0
72 zsalmale zsalmale 6 0/5 0
73 ENCLAVE ENCLAVE 5 0/5 0
74 Kookiss Kookiss 5 0/5 0
75 OneTop OneTop 5 0/5 0
76 Polska Polska 5 0/5 0
77 RAMBULAN RAMBULAN 5 0/5 0
78 Ru4Fun Ru4Fun 5 0/5 0
79 SaiGon SaiGon 5 0/5 0
80 SoulBR SoulBR 5 0/5 0
81 Styled Styled 5 0/5 0
82 Akatsuki Akatsuki 4 0/5 0
83 Dohvakin Dohvakin 4 0/5 0
84 FoReVeR FoReVeR 4 0/5 0
85 gquest gquest 4 0/5 0
86 LIETUVA LIETUVA 4 0/5 0
87 Loosers Loosers 4 0/5 0
88 LTUnited LTUnited 4 0/5 0
89 Muminki Muminki 4 0/5 0
90 POLANIE POLANIE 4 0/5 0
91 ProzPlay ProzPlay 4 0/5 0
92 Therion Therion 4 0/5 0
93 TVR1 TVR1 4 0/5 0
94 Unit420 Unit420 4 0/5 0
95 UNKNOWNS UNKNOWNS 4 0/5 0
96 AlIiance AlIiance 3 0/5 0
97 Alone Alone 3 0/5 0
98 Animus Animus 3 0/5 0
99 Belarus Belarus 3 0/5 0
100 BRASILLL BRASILLL 3 0/5 0