Xếp hạng

Apollo Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 NuKe NuKe 40 5/5 18
2 HUNTER HUNTER 31 4/5 10
3 Sublime Sublime 40 4/5 3
4 Legends Legends 38 2/5 2
5 ZandV ZandV 8 2/5 7
6 AEXaHoi AEXaHoi 26 1/5 0
7 METEORA METEORA 21 1/5 2
8 CULT CULT 7 0/5 0
9 USMonKey USMonKey 1 0/5 1
10 GETODACI GETODACI 28 0/5 0
11 EMPEROR EMPEROR 18 0/5 4
12 CCCP2 CCCP2 1 0/5 1
13 ArgPro ArgPro 15 0/5 0
14 GsadN GsadN 8 0/5 0
15 PIRATES PIRATES 2 0/5 0
16 SegaX100 SegaX100 11 0/5 0
17 Warrior Warrior 29 0/5 1
18 PACMAN PACMAN 1 0/5 0
19 SONS SONS 5 0/5 0
20 Lorencia Lorencia 4 0/5 0
21 JavIdol JavIdol 40 0/5 0
22 LeftJab LeftJab 39 0/5 0
23 STRONG STRONG 35 0/5 0
24 tabaluga tabaluga 32 0/5 0
25 VULHULLU VULHULLU 30 0/5 0
26 DragonB DragonB 28 0/5 0
27 MUX9 MUX9 28 0/5 0
28 pigpig pigpig 27 0/5 0
29 Vietnam Vietnam 26 0/5 0
30 ARENA ARENA 25 0/5 0
31 huhuhu huhuhu 25 0/5 0
32 ANATOLIA ANATOLIA 22 0/5 0
33 NavySEAL NavySEAL 21 0/5 0
34 VietNams VietNams 20 0/5 0
35 White White 20 0/5 0
36 Alliance Alliance 19 0/5 0
37 DaltonBr DaltonBr 18 0/5 0
38 Vanguard Vanguard 18 0/5 0
39 GWARDIA GWARDIA 17 0/5 0
40 ZEENA ZEENA 17 0/5 0
41 Evil1 Evil1 15 0/5 0
42 EvilCry EvilCry 15 0/5 0
43 Sunrise Sunrise 15 0/5 0
44 WeSTARs WeSTARs 15 0/5 0
45 HEROES HEROES 14 0/5 0
46 PEENOISE PEENOISE 14 0/5 0
47 Accademy Accademy 13 0/5 0
48 BRAZIL BRAZIL 13 0/5 0
49 NuKeFarm NuKeFarm 13 0/5 0
50 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
51 WARR1ORS WARR1ORS 13 0/5 0
52 EXEPH EXEPH 12 0/5 0
53 HeLL HeLL 12 0/5 0
54 VINACAFE VINACAFE 12 0/5 0
55 Cookies Cookies 11 0/5 0
56 FeniX FeniX 11 0/5 0
57 OLIMPO OLIMPO 11 0/5 0
58 RiseN RiseN 11 0/5 0
59 Royal Royal 11 0/5 0
60 Gantzer Gantzer 10 0/5 0
61 NoName NoName 10 0/5 0
62 TheRED TheRED 10 0/5 0
63 Turbatii Turbatii 10 0/5 0
64 AJIKaLLl AJIKaLLl 9 0/5 0
65 BULGARIA BULGARIA 9 0/5 0
66 CzechaCZ CzechaCZ 9 0/5 0
67 FairPlay FairPlay 9 0/5 0
68 NuKers NuKers 9 0/5 0
69 Bikkels Bikkels 8 0/5 0
70 EmpirE EmpirE 8 0/5 0
71 Gyumile Gyumile 8 0/5 0
72 JustHero JustHero 8 0/5 0
73 MOHAX MOHAX 8 0/5 0
74 MuFan20Y MuFan20Y 8 0/5 0
75 TOXIC TOXIC 8 0/5 0
76 Evil Evil 7 0/5 0
77 Friends Friends 7 0/5 0
78 HUNGARY HUNGARY 7 0/5 0
79 JINJIN JINJIN 7 0/5 0
80 Just4Fun Just4Fun 7 0/5 0
81 League League 7 0/5 0
82 MEXICO MEXICO 7 0/5 0
83 OnlySubs OnlySubs 7 0/5 0
84 R3venGE R3venGE 7 0/5 0
85 RAID RAID 7 0/5 0
86 Admin Admin 6 0/5 0
87 BaDGuys BaDGuys 6 0/5 0
88 Bankers Bankers 6 0/5 0
89 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
90 Golina Golina 6 0/5 0
91 HEAvEN HEAvEN 6 0/5 0
92 LOLs LOLs 6 0/5 0
93 LoVeIk LoVeIk 6 0/5 0
94 NitrouS NitrouS 6 0/5 0
95 OUTLAW OUTLAW 6 0/5 0
96 pkClear pkClear 6 0/5 0
97 SpaceX SpaceX 6 0/5 0
98 SynDcate SynDcate 6 0/5 0
99 USSR USSR 6 0/5 0
100 WGAW WGAW 6 0/5 0