Xếp hạng

Sega Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 RICHMOND RICHMOND 40 5/5 0
2 FreeArca FreeArca 38 5/5 0
3 Royals Royals 39 4/5 0
4 Abc12345 Abc12345 6 0/5 5
5 Foxes Foxes 28 0/5 0
6 Warrior Warrior 14 0/5 0
7 OffLeveI OffLeveI 9 0/5 0
8 BDSM BDSM 1 0/5 0
9 momo momo 1 0/5 0
10 ZARSS ZARSS 1 0/5 0
11 GHOSTS GHOSTS 40 0/5 0
12 STRONG STRONG 35 0/5 0
13 MuXworld MuXworld 28 0/5 0
14 Vietnam Vietnam 26 0/5 0
15 ARENA ARENA 25 0/5 0
16 OffLevel OffLevel 23 0/5 0
17 ANATOLIA ANATOLIA 22 0/5 0
18 ZEENA ZEENA 22 0/5 0
19 NavySEAL NavySEAL 21 0/5 0
20 NuKe NuKe 21 0/5 0
21 VietNams VietNams 20 0/5 0
22 White White 20 0/5 0
23 Alliance Alliance 19 0/5 0
24 GWARDIA GWARDIA 19 0/5 0
25 DaltonBr DaltonBr 18 0/5 0
26 Vanguard Vanguard 18 0/5 0
27 Sunrise Sunrise 15 0/5 0
28 WeSTARs WeSTARs 15 0/5 0
29 HEROES HEROES 14 0/5 0
30 NuKeFarm NuKeFarm 14 0/5 0
31 PEENOISE PEENOISE 14 0/5 0
32 Accademy Accademy 13 0/5 0
33 BRAZIL BRAZIL 13 0/5 0
34 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
35 WARR1ORS WARR1ORS 13 0/5 0
36 EXEPH EXEPH 12 0/5 0
37 Cookies Cookies 11 0/5 0
38 FeniX FeniX 11 0/5 0
39 OLIMPO OLIMPO 11 0/5 0
40 RiseN RiseN 11 0/5 0
41 BULGARIA BULGARIA 10 0/5 0
42 Gantzer Gantzer 10 0/5 0
43 NoName NoName 10 0/5 0
44 NuKers NuKers 10 0/5 0
45 TheRED TheRED 10 0/5 0
46 Turbatii Turbatii 10 0/5 0
47 CzechaCZ CzechaCZ 9 0/5 0
48 DiaoZai DiaoZai 9 0/5 0
49 FairPlay FairPlay 9 0/5 0
50 Bikkels Bikkels 8 0/5 0
51 Gyumile Gyumile 8 0/5 0
52 MOHAX MOHAX 8 0/5 0
53 MuFan20Y MuFan20Y 8 0/5 0
54 TOXIC TOXIC 8 0/5 0
55 Evil Evil 7 0/5 0
56 HUNGARY HUNGARY 7 0/5 0
57 JustHero JustHero 7 0/5 0
58 League League 7 0/5 0
59 MEXICO MEXICO 7 0/5 0
60 NitrouS NitrouS 7 0/5 0
61 pkClear pkClear 7 0/5 0
62 R3venGE R3venGE 7 0/5 0
63 ZombLand ZombLand 7 0/5 0
64 BaDGuys BaDGuys 6 0/5 0
65 Bankers Bankers 6 0/5 0
66 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
67 Friends Friends 6 0/5 0
68 HEAvEN HEAvEN 6 0/5 0
69 SynDcate SynDcate 6 0/5 0
70 USSR USSR 6 0/5 0
71 zsalmale zsalmale 6 0/5 0
72 Admin Admin 5 0/5 0
73 DarkLaw DarkLaw 5 0/5 0
74 ENCLAVE ENCLAVE 5 0/5 0
75 Kookiss Kookiss 5 0/5 0
76 OneTop OneTop 5 0/5 0
77 Polska Polska 5 0/5 0
78 RAMBULAN RAMBULAN 5 0/5 0
79 Ru4Fun Ru4Fun 5 0/5 0
80 SaiGon SaiGon 5 0/5 0
81 Slovakia Slovakia 5 0/5 0
82 SoulBR SoulBR 5 0/5 0
83 Styled Styled 5 0/5 0
84 USSRRUS USSRRUS 5 0/5 0
85 Akatsuki Akatsuki 4 0/5 0
86 Dohvakin Dohvakin 4 0/5 0
87 FoReVeR FoReVeR 4 0/5 0
88 Loosers Loosers 4 0/5 0
89 LTUnited LTUnited 4 0/5 0
90 Muminki Muminki 4 0/5 0
91 NazguL NazguL 4 0/5 0
92 POLANIE POLANIE 4 0/5 0
93 ProzPlay ProzPlay 4 0/5 0
94 Therion Therion 4 0/5 0
95 TVR1 TVR1 4 0/5 0
96 Unit420 Unit420 4 0/5 0
97 UNKNOWNS UNKNOWNS 4 0/5 0
98 AlIiance AlIiance 3 0/5 0
99 Animus Animus 3 0/5 0
100 BDSM2 BDSM2 3 0/5 0