Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 HUNTER HUNTER 37 5/5 12
2 yoshnoya yoshnoya 3 5/5 3
3 Sublime Sublime 39 5/5 16
4 Warrior Warrior 38 4/5 0
5 SAWADEKA SAWADEKA 38 3/5 7
6 sshin sshin 1 1/5 0
7 SMILE SMILE 2 0/5 0
8 Homeless Homeless 4 0/5 0
9 Lorencia Lorencia 3 0/5 2
10 JustHero JustHero 8 0/5 0
11 MASSACRE MASSACRE 20 0/5 0
12 nakaU nakaU 1 0/5 0
13 CRIME CRIME 14 0/5 0
14 XXXXXXXX XXXXXXXX 3 0/5 3
15 JavIdol JavIdol 40 0/5 0
16 LeftJab LeftJab 39 0/5 0
17 STRONG STRONG 35 0/5 0
18 Royals Royals 34 0/5 0
19 tabaluga tabaluga 32 0/5 0
20 VULHULLU VULHULLU 30 0/5 0
21 DragonB DragonB 28 0/5 0
22 MUX9 MUX9 28 0/5 0
23 pigpig pigpig 27 0/5 0
24 Vietnam Vietnam 26 0/5 0
25 ARENA ARENA 25 0/5 0
26 huhuhu huhuhu 25 0/5 0
27 Valhalla Valhalla 24 0/5 0
28 ANATOLIA ANATOLIA 22 0/5 0
29 NavySEAL NavySEAL 21 0/5 0
30 NuKe NuKe 20 0/5 0
31 VietNams VietNams 20 0/5 0
32 White White 20 0/5 0
33 Alliance Alliance 19 0/5 0
34 ZEENA ZEENA 19 0/5 0
35 DaltonBr DaltonBr 18 0/5 0
36 Vanguard Vanguard 18 0/5 0
37 GWARDIA GWARDIA 17 0/5 0
38 ArgPro ArgPro 15 0/5 0
39 Evil1 Evil1 15 0/5 0
40 EvilCry EvilCry 15 0/5 0
41 Sunrise Sunrise 15 0/5 0
42 WeSTARs WeSTARs 15 0/5 0
43 HEROES HEROES 14 0/5 0
44 NuKeFarm NuKeFarm 14 0/5 0
45 PEENOISE PEENOISE 14 0/5 0
46 Accademy Accademy 13 0/5 0
47 BRAZIL BRAZIL 13 0/5 0
48 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
49 WARR1ORS WARR1ORS 13 0/5 0
50 EXEPH EXEPH 12 0/5 0
51 Cookies Cookies 11 0/5 0
52 FeniX FeniX 11 0/5 0
53 OLIMPO OLIMPO 11 0/5 0
54 PixeL PixeL 11 0/5 0
55 RiseN RiseN 11 0/5 0
56 Royal Royal 11 0/5 0
57 BULGARIA BULGARIA 10 0/5 0
58 Gantzer Gantzer 10 0/5 0
59 GOTOHELL GOTOHELL 10 0/5 0
60 NoName NoName 10 0/5 0
61 TheRED TheRED 10 0/5 0
62 Turbatii Turbatii 10 0/5 0
63 CzechaCZ CzechaCZ 9 0/5 0
64 FairPlay FairPlay 9 0/5 0
65 NuKers NuKers 9 0/5 0
66 AJIKaLLl AJIKaLLl 8 0/5 0
67 Bikkels Bikkels 8 0/5 0
68 EmpirE EmpirE 8 0/5 0
69 Gyumile Gyumile 8 0/5 0
70 MOHAX MOHAX 8 0/5 0
71 MuFan20Y MuFan20Y 8 0/5 0
72 OnlySubs OnlySubs 8 0/5 0
73 TOXIC TOXIC 8 0/5 0
74 Evil Evil 7 0/5 0
75 HUNGARY HUNGARY 7 0/5 0
76 JINJIN JINJIN 7 0/5 0
77 Just4Fun Just4Fun 7 0/5 0
78 League League 7 0/5 0
79 MEXICO MEXICO 7 0/5 0
80 pkClear pkClear 7 0/5 0
81 R3venGE R3venGE 7 0/5 0
82 BaDGuys BaDGuys 6 0/5 0
83 Bankers Bankers 6 0/5 0
84 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
85 Friends Friends 6 0/5 0
86 Golina Golina 6 0/5 0
87 HEAvEN HEAvEN 6 0/5 0
88 LOLs LOLs 6 0/5 0
89 LoVeIk LoVeIk 6 0/5 0
90 NitrouS NitrouS 6 0/5 0
91 OUTLAW OUTLAW 6 0/5 0
92 SpaceX SpaceX 6 0/5 0
93 SynDcate SynDcate 6 0/5 0
94 USSR USSR 6 0/5 0
95 zsalmale zsalmale 6 0/5 0
96 Admin Admin 5 0/5 0
97 DarkLaw DarkLaw 5 0/5 0
98 Elustive Elustive 5 0/5 0
99 Kookiss Kookiss 5 0/5 0
100 OneTop OneTop 5 0/5 0