Xếp hạng

Angel Sega Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 SAWADEKA SAWADEKA 37 5/5 0
2 VINAMILK VINAMILK 39 5/5 1
3 Valhalla Valhalla 40 4/5 1
4 FcNat FcNat 8 4/5 0
5 PRIME PRIME 31 4/5 1
6 Royals Royals 40 1/5 1
7 RICHMOND RICHMOND 33 1/5 0
8 ArgPro ArgPro 1 0/5 1
9 Positive Positive 40 0/5 0
10 LeftJab LeftJab 39 0/5 0
11 ALUSAN ALUSAN 36 0/5 0
12 MANU MANU 36 0/5 0
13 Warrior Warrior 36 0/5 0
14 STRONG STRONG 35 0/5 0
15 VULHULLU VULHULLU 35 0/5 0
16 GHOSTS GHOSTS 34 0/5 0
17 JMUX3 JMUX3 33 0/5 0
18 tabaluga tabaluga 32 0/5 0
19 Jean2 Jean2 31 0/5 0
20 JMUX4 JMUX4 31 0/5 0
21 JMUX5 JMUX5 31 0/5 0
22 MUX1 MUX1 31 0/5 0
23 JMUX7 JMUX7 30 0/5 0
24 MUX2 MUX2 30 0/5 0
25 JMUX2 JMUX2 28 0/5 0
26 JMUX6 JMUX6 28 0/5 0
27 JMUX8 JMUX8 28 0/5 0
28 MUX9 MUX9 28 0/5 0
29 Vietnam Vietnam 26 0/5 0
30 ARENA ARENA 25 0/5 0
31 JMUX1 JMUX1 25 0/5 0
32 ANATOLIA ANATOLIA 22 0/5 0
33 NavySEAL NavySEAL 21 0/5 0
34 ZEENA ZEENA 21 0/5 0
35 NuKe NuKe 20 0/5 0
36 VietNams VietNams 20 0/5 0
37 White White 20 0/5 0
38 Alliance Alliance 19 0/5 0
39 DaltonBr DaltonBr 19 0/5 0
40 Vanguard Vanguard 18 0/5 0
41 GWARDIA GWARDIA 17 0/5 0
42 Sunrise Sunrise 15 0/5 0
43 WeSTARs WeSTARs 15 0/5 0
44 HEROES HEROES 14 0/5 0
45 NuKeFarm NuKeFarm 14 0/5 0
46 PEENOISE PEENOISE 14 0/5 0
47 Accademy Accademy 13 0/5 0
48 BRAZIL BRAZIL 13 0/5 0
49 Pixel Pixel 13 0/5 0
50 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
51 WARR1ORS WARR1ORS 13 0/5 0
52 EXEPH EXEPH 12 0/5 0
53 Cookies Cookies 11 0/5 0
54 FeniX FeniX 11 0/5 0
55 OLIMPO OLIMPO 11 0/5 0
56 RiseN RiseN 11 0/5 0
57 Royal Royal 11 0/5 0
58 BULGARIA BULGARIA 10 0/5 0
59 Gantzer Gantzer 10 0/5 0
60 NoName NoName 10 0/5 0
61 NuKers NuKers 10 0/5 0
62 TheRED TheRED 10 0/5 0
63 Turbatii Turbatii 10 0/5 0
64 CzechaCZ CzechaCZ 9 0/5 0
65 FairPlay FairPlay 9 0/5 0
66 AJIKaLLl AJIKaLLl 8 0/5 0
67 Bikkels Bikkels 8 0/5 0
68 EmpirE EmpirE 8 0/5 0
69 Gyumile Gyumile 8 0/5 0
70 MOHAX MOHAX 8 0/5 0
71 MuFan20Y MuFan20Y 8 0/5 0
72 TOXIC TOXIC 8 0/5 0
73 Evil Evil 7 0/5 0
74 FreeDD FreeDD 7 0/5 0
75 HUNGARY HUNGARY 7 0/5 0
76 Just4Fun Just4Fun 7 0/5 0
77 JustHero JustHero 7 0/5 0
78 League League 7 0/5 0
79 MEXICO MEXICO 7 0/5 0
80 pkClear pkClear 7 0/5 0
81 R3venGE R3venGE 7 0/5 0
82 BaDGuys BaDGuys 6 0/5 0
83 Bankers Bankers 6 0/5 0
84 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
85 Friends Friends 6 0/5 0
86 Golina Golina 6 0/5 0
87 GOTOHELL GOTOHELL 6 0/5 0
88 HEAvEN HEAvEN 6 0/5 0
89 LOLs LOLs 6 0/5 0
90 NitrouS NitrouS 6 0/5 0
91 OUTLAW OUTLAW 6 0/5 0
92 SpaceX SpaceX 6 0/5 0
93 SynDcate SynDcate 6 0/5 0
94 USSR USSR 6 0/5 0
95 zsalmale zsalmale 6 0/5 0
96 Admin Admin 5 0/5 0
97 DarkLaw DarkLaw 5 0/5 0
98 Elustive Elustive 5 0/5 0
99 ENCLAVE ENCLAVE 5 0/5 0
100 Kookiss Kookiss 5 0/5 0