Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 Royals Royals 40 5/5 4
2 MuXworld MuXworld 34 4/5 1
3 VINATABA VINATABA 35 3/5 4
4 DaltonBr DaltonBr 15 0/5 0
5 KAZE KAZE 1 0/5 0
6 Warrior Warrior 17 0/5 0
7 HUNIA HUNIA 1 0/5 0
8 ZEENA ZEENA 30 0/5 0
9 BDSM BDSM 1 0/5 0
10 Ukraine Ukraine 1 0/5 1
11 STRONG STRONG 35 0/5 0
12 Vietnam Vietnam 29 0/5 0
13 ARENA ARENA 25 0/5 0
14 ANATOLIA ANATOLIA 22 0/5 0
15 NavySEAL NavySEAL 21 0/5 0
16 NuKe NuKe 21 0/5 0
17 VietNams VietNams 20 0/5 0
18 White White 20 0/5 0
19 Alliance Alliance 19 0/5 0
20 GWARDIA GWARDIA 19 0/5 0
21 Vanguard Vanguard 18 0/5 0
22 Sunrise Sunrise 15 0/5 0
23 WeSTARs WeSTARs 15 0/5 0
24 HEART HEART 14 0/5 0
25 HEROES HEROES 14 0/5 0
26 NuKeFarm NuKeFarm 14 0/5 0
27 PEENOISE PEENOISE 14 0/5 0
28 Accademy Accademy 13 0/5 0
29 BRAZIL BRAZIL 13 0/5 0
30 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
31 WARR1ORS WARR1ORS 13 0/5 0
32 EXEPH EXEPH 12 0/5 0
33 Cookies Cookies 11 0/5 0
34 FeniX FeniX 11 0/5 0
35 OLIMPO OLIMPO 11 0/5 0
36 RiseN RiseN 11 0/5 0
37 BULGARIA BULGARIA 10 0/5 0
38 Gantzer Gantzer 10 0/5 0
39 NoName NoName 10 0/5 0
40 NuKers NuKers 10 0/5 0
41 TheRED TheRED 10 0/5 0
42 Turbatii Turbatii 10 0/5 0
43 Admin Admin 9 0/5 0
44 CzechaCZ CzechaCZ 9 0/5 0
45 FairPlay FairPlay 9 0/5 0
46 Bikkels Bikkels 8 0/5 0
47 Gyumile Gyumile 8 0/5 0
48 HUNGARY HUNGARY 8 0/5 0
49 MuFan20Y MuFan20Y 8 0/5 0
50 PROTECT PROTECT 8 0/5 0
51 TOXIC TOXIC 8 0/5 0
52 Evil Evil 7 0/5 0
53 JustHero JustHero 7 0/5 0
54 League League 7 0/5 0
55 MEXICO MEXICO 7 0/5 0
56 NitrouS NitrouS 7 0/5 0
57 pkClear pkClear 7 0/5 0
58 R3venGE R3venGE 7 0/5 0
59 BaDGuys BaDGuys 6 0/5 0
60 Bankers Bankers 6 0/5 0
61 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
62 Friends Friends 6 0/5 0
63 HEAvEN HEAvEN 6 0/5 0
64 Slovakia Slovakia 6 0/5 0
65 SynDcate SynDcate 6 0/5 0
66 USSR USSR 6 0/5 0
67 zsalmale zsalmale 6 0/5 0
68 ENCLAVE ENCLAVE 5 0/5 0
69 Kookiss Kookiss 5 0/5 0
70 OneTop OneTop 5 0/5 0
71 Polska Polska 5 0/5 0
72 RAMBULAN RAMBULAN 5 0/5 0
73 Ru4Fun Ru4Fun 5 0/5 0
74 SaiGon SaiGon 5 0/5 0
75 SoulBR SoulBR 5 0/5 0
76 Styled Styled 5 0/5 0
77 Akatsuki Akatsuki 4 0/5 0
78 BDSM2 BDSM2 4 0/5 0
79 Dohvakin Dohvakin 4 0/5 0
80 FoReVeR FoReVeR 4 0/5 0
81 gquest gquest 4 0/5 0
82 Loosers Loosers 4 0/5 0
83 LTUnited LTUnited 4 0/5 0
84 Muminki Muminki 4 0/5 0
85 POLANIE POLANIE 4 0/5 0
86 ProzPlay ProzPlay 4 0/5 0
87 Therion Therion 4 0/5 0
88 TVR1 TVR1 4 0/5 0
89 Unit420 Unit420 4 0/5 0
90 UNKNOWNS UNKNOWNS 4 0/5 0
91 AlIiance AlIiance 3 0/5 0
92 Animus Animus 3 0/5 0
93 Belarus Belarus 3 0/5 0
94 BRASILLL BRASILLL 3 0/5 0
95 Flower Flower 3 0/5 0
96 Hungaria Hungaria 3 0/5 0
97 Latinos Latinos 3 0/5 0
98 LIETUVA LIETUVA 3 0/5 0
99 PackMan PackMan 3 0/5 0
100 PaJebaT PaJebaT 3 0/5 0