Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
HRP
1 STRONG STRONG 37 0
2 VNNum1 VNNum1 33 0
3 Vietnam Vietnam 32 0
4 Division Division 25 0
5 Alliance Alliance 24 0
6 Eternity Eternity 23 0
7 ANATOLIA ANATOLIA 22 0
8 DeaD DeaD 21 0
9 NavySEAL NavySEAL 21 0
10 NuKe NuKe 21 0
11 VietNams VietNams 20 0
12 Vanguard Vanguard 18 0
13 Sunrise Sunrise 16 0
14 HEROES HEROES 15 0
15 NuKeFarm NuKeFarm 14 0
16 PEENOISE PEENOISE 14 0
17 WeSTARs WeSTARs 14 0
18 Accademy Accademy 13 0
19 BRAZIL BRAZIL 13 0
20 ROMANIA ROMANIA 13 0
21 WARR1ORS WARR1ORS 13 0
22 EXEPH EXEPH 12 0
23 FeniX FeniX 11 0
24 OLIMPO OLIMPO 11 0
25 RiseN RiseN 11 0
26 BULGARIA BULGARIA 10 0
27 Gantzer Gantzer 10 0
28 MuFan20Y MuFan20Y 10 0
29 NuKers NuKers 10 0
30 TheRED TheRED 10 0
31 Turbatii Turbatii 10 0
32 CrystaI CrystaI 9 0
33 CzechaCZ CzechaCZ 9 0
34 FairPlay FairPlay 9 0
35 Hellper Hellper 9 0
36 BaDGuys BaDGuys 8 0
37 Gyumile Gyumile 8 0
38 HUNGARY HUNGARY 8 0
39 League League 8 0
40 TOXIC TOXIC 8 0
41 Evil Evil 7 0
42 JustHero JustHero 7 0
43 MEXICO MEXICO 7 0
44 pkClear pkClear 7 0
45 R3venGE R3venGE 7 0
46 USSR USSR 7 0
47 Bankers Bankers 6 0
48 Friends Friends 6 0
49 HEAvEN HEAvEN 6 0
50 Slovakia Slovakia 6 0
51 SynDcate SynDcate 6 0
52 zsalmale zsalmale 6 0
53 ENCLAVE ENCLAVE 5 0
54 Kookiss Kookiss 5 0
55 LIETUVA LIETUVA 5 0
56 OneTop OneTop 5 0
57 Polska Polska 5 0
58 RAMBULAN RAMBULAN 5 0
59 Ru4Fun Ru4Fun 5 0
60 SaiGon SaiGon 5 0
61 SoulBR SoulBR 5 0
62 Styled Styled 5 0
63 TVR1 TVR1 5 0
64 Akatsuki Akatsuki 4 0
65 Bikkels Bikkels 4 0
66 Dohvakin Dohvakin 4 0
67 FoReVeR FoReVeR 4 0
68 Hunicum Hunicum 4 0
69 Loosers Loosers 4 0
70 LTUnited LTUnited 4 0
71 Muminki Muminki 4 0
72 POLANIE POLANIE 4 0
73 Unit420 Unit420 4 0
74 UNKNOWNS UNKNOWNS 4 0
75 Animus Animus 3 0
76 BRASILLL BRASILLL 3 0
77 Latinos Latinos 3 0
78 PaJebaT PaJebaT 3 0
79 Skullz Skullz 3 0
80 Whaaat Whaaat 3 0
81 xNTC xNTC 3 0
82 xWRATHx xWRATHx 3 0
83 ANBU ANBU 2 0
84 BigBang BigBang 2 0
85 Caurejs Caurejs 2 0
86 Cursed Cursed 2 0
87 Guild Guild 2 0
88 HUNBOY HUNBOY 2 0
89 IrmaosBR IrmaosBR 2 0
90 Joker Joker 2 0
91 LaConfe LaConfe 2 0
92 Light Light 2 0
93 MaGUiKaY MaGUiKaY 2 0
94 Magyarok Magyarok 2 0
95 MARKET MARKET 2 0
96 OLDER OLDER 2 0
97 PANDEMIC PANDEMIC 2 0
98 RoSquad RoSquad 2 0
99 soul soul 2 0
100 testguil testguil 2 0