Xếp hạng

Apollo Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 POLICE POLICE 18 5/5 0
2 TRALi TRALi 29 5/5 0
3 Endgame Endgame 30 5/5 0
4 Family Family 23 5/5 0
5 TOP1 TOP1 28 4/5 0
6 WAGNER WAGNER 13 4/5 0
7 AEXaHoi AEXaHoi 29 4/5 0
8 P0LICE P0LICE 30 4/5 0
9 Killer Killer 23 4/5 0
10 RO4FUN RO4FUN 27 4/5 0
11 Fruit Fruit 7 3/5 0
12 wataha wataha 29 2/5 0
13 HeLL HeLL 22 2/5 0
14 OTTOMANS OTTOMANS 5 1/5 0
15 FUIYOH FUIYOH 16 1/5 0
16 ZADROTbl ZADROTbl 5 1/5 0
17 AESIR AESIR 7 1/5 0
18 HANGKA HANGKA 7 0/5 0
19 BGZona BGZona 1 0/5 0
20 TopQuest TopQuest 3 0/5 0
21 MIENBAC MIENBAC 1 0/5 0
22 HOME HOME 8 0/5 0
23 LATAM LATAM 7 0/5 0
24 ERDBEERE ERDBEERE 5 0/5 0
25 LaTinoS LaTinoS 5 0/5 0
26 BLKpear BLKpear 3 0/5 0
27 Godlesie Godlesie 2 0/5 0
28 SoulFly SoulFly 2 0/5 0
29 MUXLEGEN MUXLEGEN 1 0/5 0