Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
HRP
1 AEVN AEVN 30 12
2 BDSM BDSM 34 7
3 Unique Unique 24 3
4 REACTIVE REACTIVE 40 0
5 Losers Losers 31 0
6 MafiaPL MafiaPL 31 0
7 MustDie MustDie 31 0
8 Crusader Crusader 23 0
9 OTTOMAN OTTOMAN 23 0
10 TOP1 TOP1 21 0
11 BYKI BYKI 17 0
12 PeacE PeacE 16 0
13 TKBxPT TKBxPT 15 0
14 ACTIVE ACTIVE 14 0
15 Europe Europe 14 0
16 FECREDIT FECREDIT 13 0
17 ANADOLU ANADOLU 11 0
18 Ragnarok Ragnarok 11 0
19 PatoPL PatoPL 10 0
20 POLAND POLAND 10 0
21 BRclan BRclan 9 0
22 CaraPoch CaraPoch 9 0
23 iBDSMi iBDSMi 9 0
24 wazaaap wazaaap 9 0
25 123321 123321 8 0
26 Eternity Eternity 8 0
27 OLDNAME OLDNAME 8 0
28 HellHand HellHand 7 0
29 UnDeaD UnDeaD 7 0
30 Bulgaria Bulgaria 6 0
31 CzechaCZ CzechaCZ 6 0
32 Defiant Defiant 6 0
33 Israel Israel 6 0
34 ANCIENT ANCIENT 5 0
35 BaguioPH BaguioPH 5 0
36 iNFiNiTY iNFiNiTY 5 0
37 JonJoli JonJoli 5 0
38 LEGODIOS LEGODIOS 5 0
39 Memes Memes 5 0
40 Retards Retards 5 0
41 SynDcate SynDcate 5 0
42 TheOne TheOne 5 0
43 AnhEm AnhEm 4 0
44 CERBERUS CERBERUS 4 0
45 Legendss Legendss 4 0
46 Raiders Raiders 4 0
47 Assured Assured 3 0
48 DamneD DamneD 3 0
49 FATAL FATAL 3 0
50 HuNGaRy HuNGaRy 3 0
51 Hunyadi Hunyadi 3 0
52 Immunity Immunity 3 0
53 Insomnia Insomnia 3 0
54 Jokers Jokers 3 0
55 MEMORIES MEMORIES 3 0
56 SopranoF SopranoF 3 0
57 ALLPINOY ALLPINOY 2 0
58 Champion Champion 2 0
59 Hell Hell 2 0
60 IMM0RTAL IMM0RTAL 2 0
61 LATINOS LATINOS 2 0
62 Legend Legend 2 0
63 NARVICON NARVICON 2 0
64 ORMO ORMO 2 0
65 Reapers Reapers 2 0
66 RUSSKIE RUSSKIE 2 0
67 SOVETY SOVETY 2 0
68 VIEsolo VIEsolo 2 0
69 VISION VISION 2 0
70 xXBGXx xXBGXx 2 0
71 4FriendS 4FriendS 1 0
72 ANTYPO ANTYPO 1 0
73 AVENGERS AVENGERS 1 0
74 BDSMv2 BDSMv2 1 0
75 CCCP CCCP 1 0
76 ChichDao ChichDao 1 0
77 Darkness Darkness 1 0
78 DEATH DEATH 1 0
79 Fallen Fallen 1 0
80 GREECE GREECE 1 0
81 HardCore HardCore 1 0
82 HellKeep HellKeep 1 0
83 Legends Legends 1 0
84 Liberty Liberty 1 0
85 MaxSpeed MaxSpeed 1 0
86 NhaKhoa NhaKhoa 1 0
87 No1Guild No1Guild 1 0
88 noobs noobs 1 0
89 PUSSY PUSSY 1 0
90 ROMANIA ROMANIA 1 0
91 SAFAVIDS SAFAVIDS 1 0
92 SINDKATO SINDKATO 1 0
93 TIOPEPE TIOPEPE 1 0
94 TMonkeyT TMonkeyT 1 0
95 Uchiha Uchiha 1 0
96 XaHoiDen XaHoiDen 1 0
97 Y0lo Y0lo 1 0