Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 PatoPL PatoPL 7 0/5 1
2 BDSM BDSM 36 0/5 0
3 REACTIVE REACTIVE 36 0/5 0
4 MafiaPL MafiaPL 32 0/5 0
5 AshSaga AshSaga 31 3/5 0
6 Losers Losers 30 0/5 0
7 Royal Royal 28 0/5 0
8 MustDie MustDie 27 0/5 0
9 Crusader Crusader 23 0/5 0
10 FearLess FearLess 23 0/5 0
11 OTTOMAN OTTOMAN 23 0/5 0
12 TOP1 TOP1 21 0/5 0
13 BYKI BYKI 17 0/5 0
14 PeacE PeacE 16 0/5 0
15 OutWorld OutWorld 15 4/5 0
16 TKBxPT TKBxPT 15 0/5 0
17 ACTIVE ACTIVE 14 0/5 0
18 Europe Europe 14 0/5 0
19 Ragnarok Ragnarok 11 0/5 0
20 ANADOLU ANADOLU 10 0/5 0
21 POLAND POLAND 10 0/5 0
22 AEVN AEVN 9 0/5 0
23 BRclan BRclan 9 0/5 0
24 CaraPoch CaraPoch 9 0/5 0
25 123321 123321 8 0/5 0
26 OLDNAME OLDNAME 8 0/5 0
27 HellHand HellHand 7 0/5 0
28 UnDeaD UnDeaD 7 0/5 0
29 Bulgaria Bulgaria 6 0/5 0
30 CzechaCZ CzechaCZ 6 0/5 0
31 Defiant Defiant 6 0/5 0
32 DESTINO DESTINO 6 0/5 0
33 iNFiNiTY iNFiNiTY 6 0/5 0
34 Israel Israel 6 0/5 0
35 ANCIENT ANCIENT 5 0/5 0
36 BaguioPH BaguioPH 5 0/5 0
37 HuNGaRy HuNGaRy 5 0/5 0
38 JonJoli JonJoli 5 0/5 0
39 LEGODIOS LEGODIOS 5 0/5 0
40 Memes Memes 5 0/5 0
41 Retards Retards 5 0/5 0
42 SynDcate SynDcate 5 0/5 0
43 TheOne TheOne 5 0/5 0
44 AnhEm AnhEm 4 0/5 0
45 CERBERUS CERBERUS 4 0/5 0
46 Dunvegan Dunvegan 4 0/5 0
47 LATINOS LATINOS 4 0/5 0
48 Legendss Legendss 4 0/5 0
49 Raiders Raiders 4 0/5 0
50 Assured Assured 3 0/5 0
51 DamneD DamneD 3 0/5 0
52 Hunyadi Hunyadi 3 0/5 0
53 Immunity Immunity 3 0/5 0
54 Insomnia Insomnia 3 0/5 0
55 SopranoF SopranoF 3 0/5 0
56 XuanThoi XuanThoi 3 3/5 0
57 ALLPINOY ALLPINOY 2 0/5 0
58 Champion Champion 2 0/5 0
59 FATAL FATAL 2 0/5 0
60 IMM0RTAL IMM0RTAL 2 0/5 0
61 Legend Legend 2 0/5 0
62 NARVICON NARVICON 2 0/5 0
63 Reapers Reapers 2 0/5 0
64 RUSSKIE RUSSKIE 2 0/5 0
65 SOVETY SOVETY 2 0/5 0
66 Twilight Twilight 2 0/5 0
67 Uchiha Uchiha 2 0/5 0
68 VIEsolo VIEsolo 2 0/5 0
69 VISION VISION 2 0/5 0
70 xXBGXx xXBGXx 2 0/5 0
71 4FriendS 4FriendS 1 0/5 0
72 ANTYPO ANTYPO 1 0/5 0
73 AVENGERS AVENGERS 1 0/5 0
74 BADBOY BADBOY 1 0/5 0
75 CCCP CCCP 1 0/5 0
76 ChichDao ChichDao 1 0/5 0
77 Darkness Darkness 1 0/5 0
78 DEATH DEATH 1 0/5 0
79 Fallen Fallen 1 0/5 0
80 GREECE GREECE 1 0/5 0
81 HardCore HardCore 1 0/5 0
82 HellKeep HellKeep 1 0/5 0
83 Kanade Kanade 1 0/5 0
84 Lazy Lazy 1 0/5 0
85 Legends Legends 1 0/5 0
86 Liberty Liberty 1 0/5 0
87 MaxSpeed MaxSpeed 1 0/5 0
88 No1Guild No1Guild 1 0/5 0
89 noobs noobs 1 0/5 0
90 Profit Profit 1 0/5 0
91 PUSSY PUSSY 1 0/5 0
92 ROMANIA ROMANIA 1 0/5 0
93 SAFAVIDS SAFAVIDS 1 0/5 0
94 SINDKATO SINDKATO 1 0/5 0
95 TMonkeyT TMonkeyT 1 0/5 0
96 VISHNU VISHNU 1 0/5 0
97 XaHoiDen XaHoiDen 1 0/5 0
98 XFORCE XFORCE 1 0/5 0
99 Y0lo Y0lo 1 0/5 0