Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
HRP
1 AEVN AEVN 31 2
2 BDSM BDSM 38 0
3 VNBADAO VNBADAO 37 0
4 MafiaPL MafiaPL 36 0
5 PeacE PeacE 35 0
6 Losers Losers 33 0
7 ACTIVE ACTIVE 30 0
8 RomanS RomanS 27 0
9 OTTOMAN OTTOMAN 24 0
10 TOP1 TOP1 22 0
11 Crusader Crusader 20 0
12 TKBxPT TKBxPT 18 0
13 BYKI BYKI 17 0
14 AVENGERS AVENGERS 13 0
15 ANADOLU ANADOLU 12 0
16 Europe Europe 11 0
17 Latvija Latvija 11 0
18 HellHand HellHand 10 0
19 POLAND POLAND 10 0
20 BRclan BRclan 9 0
21 CaraPoch CaraPoch 9 0
22 123321 123321 8 0
23 IMM0RTAL IMM0RTAL 8 0
24 OLDNAME OLDNAME 8 0
25 PKCLEAR PKCLEAR 7 0
26 BaguioPH BaguioPH 6 0
27 Bulgaria Bulgaria 6 0
28 CERBERUS CERBERUS 6 0
29 CzechaCZ CzechaCZ 6 0
30 Israel Israel 6 0
31 ANCIENT ANCIENT 5 0
32 Eternity Eternity 5 0
33 JonJoli JonJoli 5 0
34 SynDcate SynDcate 5 0
35 AnhEm AnhEm 4 0
36 Brazzers Brazzers 4 0
37 DamneD DamneD 4 0
38 Eternlty Eternlty 4 0
39 Legendss Legendss 4 0
40 LEGODIOS LEGODIOS 4 0
41 Raiders Raiders 4 0
42 Assured Assured 3 0
43 Hunyadi Hunyadi 3 0
44 Immunity Immunity 3 0
45 Insomnia Insomnia 3 0
46 SopranoF SopranoF 3 0
47 XaHoiDen XaHoiDen 3 0
48 ALLPINOY ALLPINOY 2 0
49 Champion Champion 2 0
50 Hell Hell 2 0
51 Legend Legend 2 0
52 NARVICON NARVICON 2 0
53 RUSSKIE RUSSKIE 2 0
54 UnDeaD UnDeaD 2 0
55 xXBGXx xXBGXx 2 0
56 4FriendS 4FriendS 1 0
57 CCCP CCCP 1 0
58 ChichDao ChichDao 1 0
59 CocaCola CocaCola 1 0
60 Darkness Darkness 1 0
61 Fallen Fallen 1 0
62 HardCore HardCore 1 0
63 HellKeep HellKeep 1 0
64 L0nT0 L0nT0 1 0
65 Legends Legends 1 0
66 MaxSpeed MaxSpeed 1 0
67 No1Guild No1Guild 1 0
68 noobs noobs 1 0
69 PUSSY PUSSY 1 0
70 ROMANIA ROMANIA 1 0
71 RuBik RuBik 1 0
72 SAFAVIDS SAFAVIDS 1 0
73 SINDKATO SINDKATO 1 0
74 Storm Storm 1 0
75 Uchiha Uchiha 1 0
76 Y0lo Y0lo 1 0