Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 Valhalla Valhalla 30 5/5 0
2 Beer Beer 28 4/5 0
3 HeLL HeLL 29 4/5 0
4 Wicked Wicked 13 0/5 0
5 REDFLAG REDFLAG 29 0/5 0
6 Green Green 30 0/5 0
7 AlIiance AlIiance 29 0/5 0
8 PLAN PLAN 29 0/5 0
9 Lowhalla Lowhalla 28 0/5 0
10 Slay Slay 28 0/5 0
11 Amicii Amicii 27 0/5 0
12 ZIGANYOK ZIGANYOK 26 0/5 0
13 DUCK DUCK 22 0/5 0
14 Friendly Friendly 22 0/5 0
15 FlyCar FlyCar 21 0/5 0
16 Pighalla Pighalla 21 0/5 0
17 SaiGonVN SaiGonVN 21 0/5 0
18 Ultimate Ultimate 21 0/5 0
19 Blood Blood 20 0/5 0
20 VuiThoi VuiThoi 20 0/5 0
21 Alliance Alliance 19 0/5 0
22 HiHi HiHi 19 0/5 0
23 PKCLEAR3 PKCLEAR3 19 0/5 0
24 bapcute bapcute 18 0/5 0
25 BloodMun BloodMun 18 0/5 0
26 Gutyula Gutyula 18 0/5 0
27 PKCLEAR2 PKCLEAR2 18 0/5 0
28 TheOne TheOne 18 0/5 0
29 2ndSQUAD 2ndSQUAD 17 0/5 0
30 BOBIK BOBIK 17 0/5 0
31 kaka kaka 17 0/5 0
32 KJloaKA KJloaKA 17 0/5 0
33 TCVN TCVN 17 0/5 0
34 Legion Legion 16 0/5 0
35 Vinataba Vinataba 16 0/5 0
36 PKCLEAR PKCLEAR 15 0/5 0
37 Star Star 14 0/5 0
38 zSAMz zSAMz 14 0/5 0
39 HaHa HaHa 13 0/5 0
40 Mirror Mirror 13 0/5 0
41 NOXUS NOXUS 13 0/5 0
42 vuide vuide 13 0/5 0
43 Refuge Refuge 12 0/5 0
44 Midgard Midgard 11 0/5 0
45 Tequila Tequila 11 0/5 0
46 4All 4All 9 0/5 0
47 EMPIRE EMPIRE 9 0/5 0
48 PAYAN PAYAN 9 0/5 0
49 Tvinki Tvinki 9 0/5 0
50 ANARCHY ANARCHY 8 0/5 0
51 FCKPTN FCKPTN 8 0/5 0
52 NoPK NoPK 8 0/5 0
53 Friend Friend 7 0/5 0
54 KOJIXO3 KOJIXO3 7 0/5 0
55 FERRUM FERRUM 6 0/5 0
56 Royalty Royalty 6 0/5 0
57 amigos amigos 5 0/5 0
58 SkiL SkiL 5 0/5 0
59 CrystaI CrystaI 4 0/5 0
60 Dark Dark 4 0/5 0
61 DEFENCE DEFENCE 4 0/5 0
62 DooM DooM 4 0/5 0
63 HeOpu HeOpu 4 0/5 0
64 stAtic stAtic 4 0/5 0
65 Trippy Trippy 4 0/5 0
66 Husaria Husaria 3 0/5 0
67 Wolves Wolves 3 0/5 0
68 ARCHIEV ARCHIEV 2 0/5 0
69 Undead Undead 2 0/5 0
70 1234141 1234141 1 0/5 0
71 CCCP CCCP 1 0/5 0
72 eQuality eQuality 1 0/5 0
73 LastPass LastPass 1 0/5 0
74 MokamboG MokamboG 1 0/5 0
75 MUXLegen MUXLegen 1 0/5 0
76 NghtMare NghtMare 1 0/5 0
77 Onepice Onepice 1 0/5 0
78 Revolte Revolte 1 0/5 0
79 SexSex18 SexSex18 1 0/5 0
80 SexToy SexToy 1 0/5 0
81 XiTeen XiTeen 1 0/5 0