Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 SONS SONS 28 5/5 0
2 NuKe NuKe 30 4/5 2
3 Thedartz Thedartz 30 3/5 0
4 AEXaHoi AEXaHoi 29 1/5 0
5 ATACMS ATACMS 1 0/5 0
6 NoLove NoLove 3 0/5 3
7 ZandV ZandV 5 0/5 2
8 Universe Universe 1 0/5 1
9 Admin Admin 29 0/5 0
10 Arca Arca 27 0/5 0
11 CucCu CucCu 25 0/5 0
12 THOTITI THOTITI 24 0/5 0
13 ImperI ImperI 23 0/5 0
14 THANHVAN THANHVAN 23 0/5 0
15 Ahihi Ahihi 22 0/5 0
16 HaHA HaHA 21 0/5 0
17 ORANJEEE ORANJEEE 19 0/5 0
18 NoStress NoStress 16 0/5 0
19 NDCotLam NDCotLam 15 0/5 0
20 Aternals Aternals 14 0/5 0
21 Caese Caese 13 0/5 0
22 HER0ES HER0ES 13 0/5 0
23 NuKeSONS NuKeSONS 13 0/5 0
24 Harnasie Harnasie 12 0/5 0
25 OTToMaN OTToMaN 10 0/5 0
26 BeWare BeWare 9 0/5 0
27 WeSTARs WeSTARs 9 0/5 0
28 EMPERIA EMPERIA 8 0/5 0
29 Fetih Fetih 8 0/5 0
30 Kilogram Kilogram 8 0/5 0
31 Senate Senate 8 0/5 0
32 xGui xGui 8 0/5 0
33 EvoMooN EvoMooN 7 0/5 0
34 ANBU ANBU 6 0/5 0
35 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
36 CrystaL1 CrystaL1 6 0/5 0
37 HUNGARY HUNGARY 6 0/5 0
38 MOHAX MOHAX 6 0/5 0
39 UnitedGW UnitedGW 6 0/5 0
40 BraTiK BraTiK 5 0/5 0
41 Chicken Chicken 5 0/5 0
42 CTPAX CTPAX 5 0/5 0
43 DarkSoul DarkSoul 5 0/5 0
44 POLICE POLICE 5 0/5 0
45 Quesitos Quesitos 5 0/5 0
46 TURKEY TURKEY 5 0/5 0
47 Asgard Asgard 4 0/5 0
48 LGBT+ LGBT+ 4 0/5 0
49 RICHM0ND RICHM0ND 4 0/5 0
50 BaDBoYS BaDBoYS 3 0/5 0
51 Chaotic Chaotic 3 0/5 0
52 MYSTYC MYSTYC 3 0/5 0
53 They They 3 0/5 0
54 4fun 4fun 2 0/5 0
55 BuffZen BuffZen 2 0/5 0
56 CALAMITY CALAMITY 2 0/5 0
57 LOLGUILD LOLGUILD 2 0/5 0
58 LoveDC LoveDC 2 0/5 0
59 nboobies nboobies 2 0/5 0
60 POLAKOS POLAKOS 2 0/5 0
61 TheEnd TheEnd 2 0/5 0
62 vetal198 vetal198 2 0/5 0
63 YakuZeii YakuZeii 2 0/5 0
64 4FriendS 4FriendS 1 0/5 0
65 AAUU AAUU 1 0/5 0
66 Bobby Bobby 1 0/5 0
67 CNMR CNMR 1 0/5 0
68 Collaps Collaps 1 0/5 0
69 CrysteL CrysteL 1 0/5 0
70 Dirilis Dirilis 1 0/5 0
71 Empire Empire 1 0/5 0
72 FAMILY FAMILY 1 0/5 0
73 Hogwarts Hogwarts 1 0/5 0
74 Kitty Kitty 1 0/5 0
75 Latvija Latvija 1 0/5 0
76 MuLegend MuLegend 1 0/5 0
77 MUXBR MUXBR 1 0/5 0
78 NongDan NongDan 1 0/5 0
79 Shield Shield 1 0/5 0
80 SoulBr SoulBr 1 0/5 0
81 StepSONS StepSONS 1 0/5 0
82 SYNDYKAT SYNDYKAT 1 0/5 0
83 tanh tanh 1 0/5 0
84 VietNam VietNam 1 0/5 0