Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 Valhalla Valhalla 30 4/5 1
2 GOLDSTAR GOLDSTAR 30 4/5 0
3 Beer Beer 10 3/5 0
4 Alliance Alliance 29 3/5 0
5 DrimTim DrimTim 28 3/5 0
6 PAYAN PAYAN 15 3/5 0
7 SaiGonVN SaiGonVN 27 2/5 0
8 Lowhalla Lowhalla 28 2/5 0
9 Friendly Friendly 26 2/5 0
10 Amicii Amicii 11 2/5 0
11 4All 4All 3 2/5 0
12 Refuge Refuge 16 1/5 0
13 Midgard Midgard 14 1/5 0
14 amigos amigos 5 1/5 0
15 FARMER FARMER 8 1/5 0
16 King King 19 1/5 0
17 DooM DooM 7 0/5 0
18 BDSM BDSM 19 0/5 0
19 Trippy Trippy 4 0/5 0
20 AlIiance AlIiance 30 0/5 0
21 ANARCHY ANARCHY 9 0/5 0
22 FERRUM FERRUM 6 0/5 0
23 CrystaI CrystaI 5 0/5 0
24 Green Green 30 0/5 0
25 HiHi HiHi 19 0/5 0
26 Pighalla Pighalla 19 0/5 0
27 Vinataba Vinataba 18 0/5 0
28 CHINATBA CHINATBA 16 0/5 0
29 Legion Legion 16 0/5 0
30 HaHa HaHa 14 0/5 0
31 Mirror Mirror 13 0/5 0
32 Friend Friend 8 0/5 0
33 Royalty Royalty 6 0/5 0
34 DEFENCE DEFENCE 4 0/5 0
35 stAtic stAtic 4 0/5 0
36 Husaria Husaria 3 0/5 0
37 ARCHIEV ARCHIEV 2 0/5 0
38 Undead Undead 2 0/5 0
39 AEVN AEVN 1 0/5 0
40 CCCP CCCP 1 0/5 0
41 eQuality eQuality 1 0/5 0
42 Gutyula Gutyula 1 0/5 0
43 MokamboG MokamboG 1 0/5 0
44 MUXLegen MUXLegen 1 0/5 0
45 Revolte Revolte 1 0/5 0