Xếp hạng


Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 ZUKA Rule 3.1 23:36 03.10.2022 23:36 10.10.2022
2 CSINams3 Rule 4.1 Ban 23:34 03.10.2022 23:34 10.10.2022
3 -iphone13- Rule 4.1 Ban 23:34 03.10.2022 23:34 10.10.2022
4 LucyBee Rule 8 16:12 31.08.2022 Vĩnh viễn
5 DLCatBi Rule 8 15:43 04.07.2022 Vĩnh viễn
6 TungXO Rule 8 17:07 17.06.2022 Vĩnh viễn
7 SugarDaddy Rule 8 17:05 17.06.2022 Vĩnh viễn
8 SPYBoDuc Rule 8 14:22 17.06.2022 Vĩnh viễn
9 Account: prashant Rule 8 10:54 22.04.2020 Vĩnh viễn