Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất đã đạt được số điểm Ashy cao nhất trong tuần này.

Xếp hạng được reset vào Thứ Hai hàng tuần lúc 00:00 GMT+ 2:00, các người chơi dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng và tiền thưởng.

Xếp hạng Ashy Aida
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Phần thưởng
1 - - - Garudas Feather
2 - - - Pierce Lions Seal
3 - - - MUX Legend box
4 - - - 100 Bon
5 - - - 90 Bon
6 - - - 80 Bon
7 - - - 70 Bon
8 - - - 60 Bon
9 - - - 50 Bon
10 - - - 40 Bon
11 - - - 30 Bon
12 - - - 25 Bon
13 - - - 20 Bon
14 - - - 15 Bon
15 - - - 10 Bon
16 - - - 5 Bon
17 - - - 5 Bon
18 - - - 5 Bon
19 - - - 5 Bon
20 - - - 5 Bon