Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những người chơi sôi nổi và quyết tâm đã đạt được cấp độ cao nhất tại hệ thống Evomun trong tuần này.

Bảng xếp hạng sẽ được làm mới thứ 2 hàng tuần vào lúc 00:00 (nhanh hơn 2 tiếng so với múi giờ Anh Quốc), những người chơi dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng là bonuses..

Xếp hạng Evomun
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ Evomun
Bonuses
TOCA
1 - - - 0 3
2 - - - 0 2
3 - - - 0 1
4 - - - 0 1
5 - - - 0 1
6 - - - 35 0
7 - - - 30 0
8 - - - 25 0
9 - - - 20 0
10 - - - 15 0
11 - - - 15 0
12 - - - 15 0
13 - - - 15 0
14 - - - 15 0
15 - - - 15 0
16 - - - 10 0
17 - - - 10 0
18 - - - 10 0
19 - - - 10 0
20 - - - 10 0