Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã nỗ lực để kiếm được số tiền thưởng cao nhất bằng cách giao dịch, bình chọn, reset, điểm thành tích, xếp hạng, giới thiệu và các cuộc thi.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng xếp hạng Phú hộ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
1 - macotoWIZ Soul Wizard 775 0 Online
2 Division StronkDW Soul Wizard 574 0 Offline
3 DeaD PainkiIIer Soul Wizard 470 1019 Online
4 DeaD Rampage69 Magic Knight 461 240 Online
5 DeaD odeccit Soul Wizard 426 511 Online
6 DeaD WTFK Noble Elf 412 0 Online
7 DeaD fdfd Dragon Knight 383 74 Online
8 - macoWIZ Soul Wizard 375 0 Online
9 - NightWoLF Soul Wizard 371 0 Online
10 DeaD 6apcyk Dragon Knight 339 36 Online
11 xWRATHx HorusMG Magic Knight 337 60 Online
12 - satuki Noble Elf 295 0 Online
13 DeaD xhhhhh Soul Wizard 293 5 Offline
14 Division DambeDK Empire Lord 290 0 Offline
15 Hunicum Psyhopata Empire Lord 281 0 Offline
16 - DarkWarEE Muse Elf 263 43 Offline
17 - Kingdom Dragon Knight 256 120 Online
18 - naitou Dragon Knight 245 0 Online
19 Division Millerd Empire Lord 235 0 Offline
20 MuFan20Y FangTianN Soul Wizard 231 0 Offline
21 DeaD 3a9c Soul Wizard 224 180 Offline
22 - haneda03 Muse Elf 215 0 Online
23 - AgilityWiz Soul Wizard 204 1584 Online
24 Division dambe1 Magic Knight 196 629 Offline
25 Division StronkDL Empire Lord 196 0 Offline
26 DeaD POpcoRNHUB Majestic Rune Wizard 167 0 Online
27 Alliance Sn4k3 Soul Wizard 160 0 Offline
28 Division Millery Magic Knight 160 0 Offline
29 - soulblade Dragon Knight 155 89 Offline
30 xWRATHx BADMARLEY Empire Lord 155 0 Online
31 - Kuvalda Rage Fighter 120 0 Offline
32 - HayDL Dark Lord 115 99 Offline
33 - zevborg Magic Gladiator 114 129 Offline
34 Caurejs apalis Empire Lord 113 0 Online
35 - RsaMon Magic Knight 108 0 Offline
36 ANBU Suarez Fist Blazer 107 0 Online
37 - 1111111112 Dimension Master 106 260 Offline
38 DeaD HoaLong Empire Lord 105 0 Offline
39 - AgExtreme Empire Lord 105 0 Online
40 - Moah Slaughterer 91 0 Online
41 Division DambeDW Soul Wizard 90 0 Offline
42 DeaD 3a9c1 Noble Elf 87 0 Online
43 - Belial Soul Wizard 82 0 Offline
44 - AntekPL Blade Knight 77 0 Offline
45 VNNum1 wazzap Magic Knight 75 0 Online
46 DeaD XxxxxxxxX Dimension Summoner 75 241 Offline
47 - Kenji Empire Lord 71 0 Offline
48 - MarfiMG Dual Master 70 0 Offline
49 DeaD TOP4EK Blade Master 70 0 Online
50 - Muza Noble Elf 70 0 Offline
51 DeaD KayZer2 Noble Elf 68 9 Online
52 - Elona Majestic Rune Wizard 65 0 Online
53 - Leidak Grand Master 64 0 Offline
54 - Tehnomag Lord Emperor 63 13 Offline
55 - BangCon Grand Master 61 0 Offline
56 - ElfFarmer Noble Elf 60 0 Offline
57 - Ololosha Majestic Rune Wizard 60 0 Offline
58 - Gome Soul Wizard 55 0 Offline
59 - RHCP Empire Lord 55 0 Offline
60 Division Millerw Soul Wizard 50 0 Offline
61 Division Suicatsana Empire Lord 50 0 Online
62 - iNecro Soul Master 50 0 Offline
63 - Spazm Magic Gladiator 50 0 Online
64 - - - 50 0 Offline
65 DeaD RRREEEDDDD Noble Elf 48 23 Offline
66 - Vradiskir Soul Wizard 48 0 Offline
67 Division Millerwi Majestic Rune Wizard 45 0 Offline
68 - StaraRura Majestic Rune Wizard 45 0 Online
69 zsalmale NRBsm Soul Wizard 43 0 Offline
70 - Totulan Dark Lord 43 0 Offline
71 - 4eJloBek Rune Grand Master 42 0 Offline
72 - EscobarPL Magic Gladiator 40 0 Offline
73 - 1NgoiSao Majestic Rune Wizard 40 0 Offline
74 xWRATHx NicoRobin Majestic Rune Wizard 40 0 Online
75 VNNum1 X2X2CaKa Magic Knight 40 30 Offline
76 Division Yekaterina Soul Wizard 40 0 Online
77 - Doranbalt Grand Master 40 0 Offline
78 MuFan20Y SauMatTo Soul Wizard 40 0 Offline
79 - amazon Summoner 40 0 Offline
80 - AlphaMg Dual Master 38 0 Offline
81 zsalmale MexSM Soul Wizard 35 0 Offline
82 - Magig2 Muse Elf 35 0 Offline
83 - WillyRise Soul Wizard 35 0 Online
84 - Kadzilla Magic Knight 35 0 Offline
85 Division DeadPixel Soul Wizard 33 0 Offline
86 - HyHa Noble Elf 33 0 Online
87 - DestriMG Dual Master 32 5 Offline
88 - Poor Soul Wizard 30 0 Offline
89 - TheWhisper Soul Wizard 30 59 Offline
90 - 4epay Blade Master 30 0 Offline
91 - Juicy Majestic Rune Wizard 30 0 Offline
92 - psina Slayer 30 10 Online
93 Division NicoOlivia Majestic Rune Wizard 30 0 Online
94 - KoSTaRiaN Soul Wizard 30 6 Offline
95 - Morik Blade Knight 30 10 Online
96 - DucVuong Grow Lancer 30 0 Offline
97 - Kant Blade Master 30 0 Offline
98 MuFan20Y SniperS High Elf 30 0 Offline
99 - Tarfa Bloody Summoner 30 0 Offline
100 DeaD Animal1 Magic Knight 29 0 Online