Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã nỗ lực để kiếm được số tiền thưởng cao nhất bằng cách giao dịch, bình chọn, reset, điểm thành tích, xếp hạng, giới thiệu và các cuộc thi.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng xếp hạng Phú hộ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
1 - - - 344 20 Offline
2 - - - 290 22 Offline
3 - - - 220 5 Offline
4 - - - 217 161 Offline
5 - - - 210 26 Offline
6 - - - 195 0 Offline
7 - - - 194 52 Offline
8 - - - 192 0 Offline
9 - - - 171 30 Offline
10 - - - 150 0 Offline
11 - - - 123 0 Offline
12 - - - 120 0 Offline
13 - - - 115 0 Offline
14 - - - 115 0 Offline
15 - - - 113 130 Offline
16 - - - 101 55 Offline
17 - - - 93 0 Offline
18 - - - 90 0 Offline
19 - - - 88 0 Offline
20 - - - 75 0 Offline
21 - - - 74 15 Offline
22 - - - 73 0 Offline
23 - - - 70 0 Offline
24 - - - 70 0 Offline
25 - - - 66 0 Offline
26 - - - 60 0 Offline
27 - - - 60 0 Offline
28 - - - 60 0 Offline
29 - - - 55 0 Offline
30 - - - 55 0 Offline
31 - - - 55 0 Offline
32 - - - 52 20 Offline
33 - - - 50 0 Offline
34 - - - 50 0 Offline
35 - - - 50 0 Offline
36 - - - 50 0 Offline
37 - - - 50 0 Offline
38 - - - 49 0 Offline
39 - - - 45 0 Offline
40 - - - 45 0 Offline
41 - - - 45 0 Offline
42 - - - 40 10 Offline
43 - - - 40 0 Offline
44 - - - 40 0 Offline
45 - - - 40 0 Offline
46 - - - 40 315 Offline
47 - - - 40 10 Offline
48 - - - 40 0 Offline
49 - - - 40 0 Offline
50 - - - 38 0 Offline
51 - - - 35 0 Offline
52 - - - 35 0 Offline
53 - - - 35 0 Offline
54 - - - 34 0 Offline
55 - - - 33 0 Offline
56 - - - 33 10 Offline
57 - - - 33 0 Offline
58 - - - 33 0 Offline
59 - - - 32 0 Offline
60 - - - 30 0 Offline
61 - - - 30 0 Offline
62 - - - 30 0 Offline
63 - - - 30 0 Offline
64 - - - 30 0 Offline
65 - - - 25 0 Offline
66 - - - 21 0 Offline
67 - - - 20 10 Offline
68 - - - 20 0 Offline
69 - - - 20 0 Offline
70 - - - 20 0 Offline
71 - - - 20 0 Offline
72 - - - 20 0 Offline
73 - - - 20 0 Offline
74 - - - 20 0 Offline
75 - - - 20 0 Offline
76 - - - 20 0 Offline
77 - - - 20 0 Offline
78 - - - 15 10 Offline
79 - - - 15 0 Offline
80 - - - 15 0 Offline
81 - - - 10 0 Offline
82 - - - 10 0 Offline
83 - - - 10 0 Offline
84 - - - 10 0 Offline
85 - - - 5 0 Offline
86 - - - 0 0 Offline
87 - - - 0 0 Offline
88 - - - 0 0 Offline
89 - - - 0 2021 Offline
90 - - - 0 0 Offline
91 - - - 0 0 Offline
92 - - - 0 0 Offline
93 - - - 0 0 Offline
94 - - - 0 0 Offline
95 - - - 0 0 Offline
96 - - - 0 0 Offline
97 - - - 0 0 Offline
98 - - - 0 0 Offline
99 - - - 0 0 Offline
100 - - - 0 0 Offline