Thống kê


ApolloPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Apollo x200
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
36 days
Người chơi
1,000
Người chơi trong 24 giờ
1,392
Người chơi trong tuần
2,130
Người chơi trong tháng
3,936
Tài khoản
69,923
Nhân vật
4,503
Bang Hội
36
Phiên bản
Season 19

Vé số đã sử dụng
720
Vé số chưa sử dụng
370
Tổng số hàng đã bán
3,522
Tổng số hàng đã mua
3,522
Doanh số Zen
148,332,266,009
Doanh số tiền thưởng
260,627
Doanh số Zen hàng ngày
7,676,245,592
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
8,410

Vé số đã sử dụng
4
Vé số chưa sử dụng
0
Tổng số hàng đã bán
141
Tổng số hàng đã mua
141
Doanh số tiền thưởng
8,987
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
98

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 16.06.2024
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 76,762,456
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 85
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
452 (10.04%)
Dark Knights
713 (15.83%)
Fairy Elfs
683 (15.17%)
Magic Gladiators
275 (6.11%)
Dark Lords
388 (8.62%)
Summoners
182 (4.04%)
Rage Fighters
137 (3.04%)
Grow Lancers
239 (5.31%)
Rune Wizards
98 (2.18%)
Slayers
248 (5.51%)
Gun Crushers
219 (4.86%)
White Mages
203 (4.51%)
Lemuria Mages
169 (3.75%)
Illusion Knights
417 (9.26%)

Vị Trí
Legends Arena
46 (1.02%)
Loren Market
40 (0.89%)
Lorencia
1,484 (32.96%)
Noria
223 (4.95%)
Elbeland
151 (3.35%)
Devias
1,208 (26.83%)
Dungeon
80 (1.78%)
Lost Tower
235 (5.22%)
Atlans
176 (3.91%)
Tarkan
205 (4.55%)
Icarus
68 (1.51%)
Aida
83 (1.84%)
Kanturu
148 (3.29%)
Karutan
78 (1.73%)
Acheron
71 (1.58%)
Swamp of Calmness
17 (0.38%)
Raklion
1 (0.02%)
Ferea
9 (0.2%)
Nixie Lake
3 (0.07%)
Deep Dungeon
36 (0.8%)
Swamp of Darkness
4 (0.09%)
Kubera Mine
0 (0%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
1 (0.02%)
Red Smoke Icarus
19 (0.42%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
74 (1.64%)
Kalima
2 (0.04%)
Land of Trial
0 (0%)
Loren
3 (0.07%)
Crywolf
25 (0.56%)
Vulcanus
13 (0.29%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
4,466 (99.18%)
Warned
31 (0.69%)
Murder
3 (0.07%)
Phonoman
3 (0.07%)