Thống kê


MedeaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Medea x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
117 days
Người chơi
1,174
Người chơi trong 24 giờ
1,344
Người chơi trong tuần
2,610
Người chơi trong tháng
4,684
Tài khoản
25,567
Nhân vật
17,020
Bang Hội
76
Phiên bản
Season 15

Vé số đã sử dụng
1,807
Vé số chưa sử dụng
2,658
Tổng số hàng đã bán
22,363
Tổng số hàng đã mua
22,363
Doanh số Zen
8,634,654,205,818
Doanh số tiền thưởng
746,123
Doanh số Zen hàng ngày
89,788,057,162
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
6,548

Vé số đã sử dụng
26
Vé số chưa sử dụng
42
Tổng số hàng đã bán
511
Tổng số hàng đã mua
511
Doanh số tiền thưởng
76,012
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
372

Castle Siege
Chủ thành BDSM
Thời gian công thành
17:30 24.01.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 897,880,572
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 69

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
2250.5 (13.22%)
Dark Knights
4343 (25.52%)
Fairy Elfs
2525.5 (14.84%)
Magic Gladiators
1319 (7.75%)
Dark Lords
1919 (11.27%)
Summoners
859 (5.05%)
Rage Fighters
818 (4.81%)
Grow Lancers
839 (4.93%)
Rune Wizards
893 (5.25%)
Slayers
1531 (9%)

Vị Trí
Arena
158 (0.93%)
Loren Market
466 (2.74%)
Lorencia
7,739 (45.47%)
Noria
1,361 (8%)
Elbeland
1,092 (6.42%)
Devias
2,562 (15.05%)
Dungeon
235 (1.38%)
Lost Tower
631 (3.71%)
Atlans
452 (2.66%)
Tarkan
704 (4.14%)
Icarus
180 (1.06%)
Aida
253 (1.49%)
Kanturu
258 (1.52%)
Kanturu Relic
55 (0.32%)
Devil
1 (0.01%)
Karutan
64 (0.38%)
Acheron
252 (1.48%)
Swamp of Calmness
21 (0.12%)
Raklion
6 (0.04%)
Vulcanus
10 (0.06%)
Ferea
27 (0.16%)
Nixie Lake
5 (0.03%)
Deep Dungeon
128 (0.75%)
Swamp of Darkness
72 (0.42%)
Kubera Mine
33 (0.19%)
Abyss of Atlans
27 (0.16%)
Scorched Canyon
58 (0.34%)
Vip Arena
83 (0.49%)
Kalima
6 (0.04%)
Land of Trial
5 (0.03%)
Loren
11 (0.06%)
Crywolf
64 (0.38%)
Barracks
1 (0.01%)
Refuge
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
16,870 (99.12%)
Warned
111 (0.65%)
Murder
15 (0.09%)
Phonoman
24 (0.14%)
Hero
0 (0%)