Thống kê


AngelSegaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Sega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
156 days
Người chơi
238
Người chơi trong 24 giờ
276
Người chơi trong tuần
644
Người chơi trong tháng
1,552
Tài khoản
55,241
Nhân vật
7,400
Bang Hội
68
Phiên bản
Season 18

Vé số đã sử dụng
158
Vé số chưa sử dụng
1,086
Tổng số hàng đã bán
5,852
Tổng số hàng đã mua
5,852
Doanh số Zen
205,898,442,774
Doanh số tiền thưởng
241,817
Doanh số Zen hàng ngày
152,043,556
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
28

Vé số đã sử dụng
1
Vé số chưa sử dụng
18
Tổng số hàng đã bán
62
Tổng số hàng đã mua
62
Doanh số tiền thưởng
6,562
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành Eternals
Thời gian công thành
18:30 26.03.2023
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 1,520,436
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 0
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
729 (9.85%)
Dark Knights
1319 (17.82%)
Fairy Elfs
917 (12.39%)
Magic Gladiators
604 (8.16%)
Dark Lords
842 (11.38%)
Summoners
345 (4.66%)
Rage Fighters
232 (3.14%)
Grow Lancers
205 (2.77%)
Rune Wizards
188 (2.54%)
Slayers
514 (6.95%)
Gun Crushers
457 (6.18%)
White Mages
562 (7.59%)
Lemuria Mages
354 (4.78%)
Illusion Knights
206 (2.78%)

Vị Trí
Legends Arena
131 (1.77%)
Loren Market
62 (0.84%)
Lorencia
3,188 (43.08%)
Noria
569 (7.69%)
Elbeland
312 (4.22%)
Devias
1,278 (17.27%)
Dungeon
92 (1.24%)
Lost Tower
374 (5.05%)
Atlans
186 (2.51%)
Tarkan
268 (3.62%)
Icarus
99 (1.34%)
Aida
162 (2.19%)
Kanturu
192 (2.59%)
Karutan
83 (1.12%)
Acheron
121 (1.64%)
Swamp of Calmness
11 (0.15%)
Raklion
5 (0.07%)
Ferea
8 (0.11%)
Nixie Lake
0 (0%)
Deep Dungeon
35 (0.47%)
Swamp of Darkness
18 (0.24%)
Kubera Mine
8 (0.11%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
6 (0.08%)
Red Smoke Icarus
49 (0.66%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
18 (0.24%)
Kalima
4 (0.05%)
Land of Trial
6 (0.08%)
Loren
59 (0.8%)
Crywolf
51 (0.69%)
Vulcanus
5 (0.07%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
7,346 (99.27%)
Warned
47 (0.64%)
Murder
0 (0%)
Phonoman
7 (0.09%)