Thống kê


AngelSegaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Angel x50
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
104 days
Người chơi
867
Người chơi trong 24 giờ
993
Người chơi trong tuần
1,819
Người chơi trong tháng
3,367
Tài khoản
57,740
Nhân vật
10,684
Bang Hội
79
Phiên bản
Season 18

Vé số đã sử dụng
746
Vé số chưa sử dụng
1,743
Tổng số hàng đã bán
16,935
Tổng số hàng đã mua
16,935
Doanh số Zen
1,533,491,000,452
Doanh số tiền thưởng
1,323,174
Doanh số Zen hàng ngày
2,133,448,927
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,058

Vé số đã sử dụng
1
Vé số chưa sử dụng
22
Tổng số hàng đã bán
310
Tổng số hàng đã mua
310
Doanh số tiền thưởng
40,501
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành HEROES
Thời gian công thành
18:30 11.06.2023
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 21,334,489
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 41
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
968 (9.06%)
Dark Knights
1943 (18.19%)
Fairy Elfs
1373 (12.85%)
Magic Gladiators
786 (7.36%)
Dark Lords
1095 (10.25%)
Summoners
406 (3.8%)
Rage Fighters
334 (3.13%)
Grow Lancers
286 (2.68%)
Rune Wizards
198 (1.85%)
Slayers
542 (5.07%)
Gun Crushers
499 (4.67%)
White Mages
574 (5.37%)
Lemuria Mages
397 (3.72%)
Illusion Knights
1234 (11.55%)

Vị Trí
Legends Arena
96 (0.9%)
Loren Market
51 (0.48%)
Lorencia
4,147 (38.82%)
Noria
686 (6.42%)
Elbeland
441 (4.13%)
Devias
2,382 (22.3%)
Dungeon
133 (1.24%)
Lost Tower
518 (4.85%)
Atlans
365 (3.42%)
Tarkan
450 (4.21%)
Icarus
142 (1.33%)
Aida
250 (2.34%)
Kanturu
275 (2.57%)
Karutan
116 (1.09%)
Acheron
249 (2.33%)
Swamp of Calmness
25 (0.23%)
Raklion
7 (0.07%)
Ferea
23 (0.22%)
Nixie Lake
6 (0.06%)
Deep Dungeon
55 (0.51%)
Swamp of Darkness
15 (0.14%)
Kubera Mine
10 (0.09%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
0 (0%)
Red Smoke Icarus
37 (0.35%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
65 (0.61%)
Kalima
7 (0.07%)
Land of Trial
9 (0.08%)
Loren
38 (0.36%)
Crywolf
74 (0.69%)
Vulcanus
12 (0.11%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
10,600 (99.21%)
Warned
68 (0.64%)
Murder
6 (0.06%)
Phonoman
10 (0.09%)