Thống kê


AntaresPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Antares x1000
Thông tin Máy chủ Offline
Máy chủ trực tuyến
147 days
Người chơi
0
Người chơi trong 24 giờ
100
Người chơi trong tuần
632
Người chơi trong tháng
1,380
Tài khoản
36,048
Nhân vật
9,661
Bang Hội
70
Phiên bản
Season 16

Vé số đã sử dụng
4
Vé số chưa sử dụng
1,100
Tổng số hàng đã bán
3,876
Tổng số hàng đã mua
3,876
Doanh số Zen
963,876,361,144
Doanh số tiền thưởng
190,475
Doanh số Zen hàng ngày
0
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Vé số đã sử dụng
0
Vé số chưa sử dụng
0
Tổng số hàng đã bán
75
Tổng số hàng đã mua
75
Doanh số tiền thưởng
10,929
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành AltF4
Thời gian công thành
Thời gian đình chiến
Quy trình các chu kỳ
6. Đang công thành
  »  Thời gian đình chiến  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 0
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 0

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
1402.5 (14.52%)
Dark Knights
2024 (20.95%)
Fairy Elfs
1251.5 (12.95%)
Magic Gladiators
655 (6.78%)
Dark Lords
966 (10%)
Summoners
558 (5.78%)
Rage Fighters
345 (3.57%)
Grow Lancers
418 (4.33%)
Rune Wizards
425 (4.4%)
Slayers
742 (7.68%)
Gun Crushers
1019 (10.55%)

Vị Trí
Legends Arena
164 (1.7%)
Loren Market
82 (0.85%)
Lorencia
4,089 (42.32%)
Noria
650 (6.73%)
Elbeland
492 (5.09%)
Devias
1,920 (19.87%)
Dungeon
171 (1.77%)
Lost Tower
558 (5.78%)
Atlans
349 (3.61%)
Tarkan
397 (4.11%)
Icarus
79 (0.82%)
Aida
117 (1.21%)
Kanturu
156 (1.61%)
Karutan
50 (0.52%)
Acheron
51 (0.53%)
Swamp of Calmness
3 (0.03%)
Raklion
10 (0.1%)
Ferea
14 (0.14%)
Nixie Lake
2 (0.02%)
Deep Dungeon
37 (0.38%)
Swamp of Darkness
20 (0.21%)
Kubera Mine
46 (0.48%)
Abyss of Atlans
4 (0.04%)
Scorched Canyon
37 (0.38%)
Red Smoke Icarus
18 (0.19%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
44 (0.46%)
Kalima
5 (0.05%)
Land of Trial
11 (0.11%)
Loren
6 (0.06%)
Crywolf
75 (0.78%)
Vulcanus
4 (0.04%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
9,556 (98.91%)
Warned
83 (0.86%)
Murder
11 (0.11%)
Phonoman
11 (0.11%)