Thống kê


MedeaAntaresPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Antares x1000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
53 days
Người chơi
643
Người chơi trong 24 giờ
999
Người chơi trong tuần
1,751
Người chơi trong tháng
3,775
Tài khoản
34,142
Nhân vật
7,467
Bang Hội
55
Phiên bản
Season 16

Vé số đã sử dụng
1,022
Vé số chưa sử dụng
862
Tổng số hàng đã bán
6,564
Tổng số hàng đã mua
6,564
Doanh số Zen
614,622,771,054
Doanh số tiền thưởng
563,271
Doanh số Zen hàng ngày
6,368,720,219
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
8,988

Vé số đã sử dụng
11
Vé số chưa sử dụng
10
Tổng số hàng đã bán
166
Tổng số hàng đã mua
166
Doanh số tiền thưởng
21,320
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
24

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
Thời gian đình chiến
Quy trình các chu kỳ
6. Đang công thành
  »  Thời gian đình chiến  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 63,687,202
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 90

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
1100.5 (14.74%)
Dark Knights
1624 (21.75%)
Fairy Elfs
982.5 (13.16%)
Magic Gladiators
502 (6.72%)
Dark Lords
772 (10.34%)
Summoners
437 (5.85%)
Rage Fighters
260 (3.48%)
Grow Lancers
304 (4.07%)
Rune Wizards
310 (4.15%)
Slayers
555 (7.43%)
Gun Crushers
753 (10.08%)

Vị Trí
Legends Arena
112 (1.5%)
Loren Market
53 (0.71%)
Lorencia
3,047 (40.81%)
Noria
500 (6.7%)
Elbeland
341 (4.57%)
Devias
1,491 (19.97%)
Dungeon
143 (1.92%)
Lost Tower
461 (6.17%)
Atlans
299 (4%)
Tarkan
322 (4.31%)
Icarus
59 (0.79%)
Aida
92 (1.23%)
Kanturu
142 (1.9%)
Karutan
47 (0.63%)
Acheron
41 (0.55%)
Swamp of Calmness
6 (0.08%)
Raklion
11 (0.15%)
Ferea
10 (0.13%)
Nixie Lake
7 (0.09%)
Deep Dungeon
52 (0.7%)
Swamp of Darkness
22 (0.29%)
Kubera Mine
36 (0.48%)
Abyss of Atlans
1 (0.01%)
Scorched Canyon
18 (0.24%)
Red Smoke Icarus
25 (0.33%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
51 (0.68%)
Kalima
6 (0.08%)
Land of Trial
6 (0.08%)
Loren
2 (0.03%)
Crywolf
63 (0.84%)
Vulcanus
1 (0.01%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
7,379 (98.82%)
Warned
69 (0.92%)
Murder
8 (0.11%)
Phonoman
11 (0.15%)