Tập tin

Tại đây, bạn có thể tìm thấy tất cả các tệp tin cần thiết để chơi trên máy chủ MUX Legend của chúng tôi.

Nếu bạn gặp sự cố với phông chữ trong trò chơi (hình vuông thay vì các chữ cái), bạn cần cài đặt phông chữ ARIALUNI từ thư mục trò chơi. Làm thế nào ư? Tham khảo tại đây.


Microsoft .NET Framework 4.0
Để chơi trên máy chủ của chúng tôi, bạn cần cài đặt Microsoft .NET Framework.


MUX Legend Season 19 Full Client
Bản cài đặt đầy đủ của trò chơi, với tiếng động và nhạc nền. Chỉ cần cài đặt và chạy úng dụng trên màn hình nền.


Full Client (google.com) - [Tải về]

Full Client (onedrive) - [Tải về]


Gặp khó khăn khi mở trò chơi? Tham khảo tại đây!

Latest Update Patcher (25 Apr 2024)
Nếu bạn đã cài trò chơi của chúng tôi, nhưng đã lỗi thời và vì một lý do nào đó, bạn không thể tự động cập nhật - bản vá này là dành cho bạn. Nó chứa tất cả các cập nhật mới nhất. Chỉ cần giải nén nó vào thư mục trò chơi.

Muxlegend.com - [Tải về]