Thông tin

Nhân vật -HypnoZz-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
-HypnoZz-
Chủng tộc
Soul Wizard
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (218 x 64)
Sức mạnh
2874
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
32767
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
100
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
299
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản