Xếp hạng


Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
09.10.2022 HeroesVN Đăng ký
02.10.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
25.09.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
18.09.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
11.09.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
04.09.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
28.08.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
21.08.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
14.08.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
07.08.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
31.07.2022 HeroesVN HeroesVN Giữ được thành
24.07.2022 HeroesVN NewStar Bị chiếm
17.07.2022 NewStar NewStar Giữ được thành
10.07.2022 NewStar NewStar Giữ được thành
03.07.2022 NewStar PUSSYCAT Bị chiếm
26.06.2022 PUSSYCAT Top1VN Bị chiếm
19.06.2022 Top1VN Top1VN Giữ được thành
12.06.2022 Top1VN Bị chiếm
05.06.2022 Đăng ký