Xếp hạng


Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
01.08.2021 Eternity Đăng ký
25.07.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
18.07.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
11.07.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
04.07.2021 Eternity MUXLegen Bị chiếm
03.07.2021 MUXLegen Bị chiếm
11.05.2021 Đăng ký
27.04.2021 Đăng ký
11.04.2021 Unique Đăng ký
31.10.2020 Unique Bị chiếm