Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Last week 266 Bonuses were awarded to the winning guild Eternals.


Xin chúc mừng Eternals là chủ thành mới!


Lịch sử công thành chiến
#
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
13 25.02.2024 Eternals HEROES Bị chiếm
12 18.02.2024 HEROES Eternals Bị chiếm
11 11.02.2024 Eternals HEROES Bị chiếm
10 04.02.2024 HEROES Eternals Bị chiếm
9 28.01.2024 Eternals HEROES Bị chiếm
8 21.01.2024 HEROES HEROES Giữ được thành
7 14.01.2024 HEROES HEROES Giữ được thành
6 07.01.2024 HEROES Eternals Bị chiếm
5 31.12.2023 Eternals HEROES Bị chiếm
4 24.12.2023 HEROES HEROES Giữ được thành
3 17.12.2023 HEROES HEROES Giữ được thành
2 10.12.2023 HEROES HEROES Giữ được thành
1 03.12.2023 HEROES Bị chiếm