Xếp hạng


Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
24.10.2021 AltF4 Đăng ký
17.10.2021 AltF4 AltF4 Giữ được thành
10.10.2021 AltF4 AltF4 Giữ được thành
03.10.2021 AltF4 AltF4 Giữ được thành
26.09.2021 AltF4 AltF4 Giữ được thành
19.09.2021 AltF4 SWORD Bị chiếm
12.09.2021 SWORD SWORD Giữ được thành
05.09.2021 SWORD SWORD Giữ được thành
29.08.2021 SWORD SWORD Giữ được thành
22.08.2021 SWORD Eternity Bị chiếm
15.08.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
08.08.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
01.08.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
25.07.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
18.07.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
11.07.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
04.07.2021 Eternity MUXLegen Bị chiếm
03.07.2021 MUXLegen Bị chiếm
11.05.2021 Đăng ký
27.04.2021 Đăng ký
11.04.2021 Unique Đăng ký
31.10.2020 Unique Bị chiếm