Thông tin

Nhân vật 34No1


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
34No1
Chủng tộc
Empire Lord
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
99
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (174 x 98)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
8686
Thể lực
16020
Năng lượng
10015
Mệnh lệnh
425
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
0
Máy chủ
Angel
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản