Thông tin

Nhân vật Bhuthon


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Bhuthon
Chủng tộc
Empire Lord
Cấp độ
400
Cấp độ Master
405
Resets
19
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (143 x 119)
Sức mạnh
26
Nhanh nhẹn
3020
Thể lực
20
Năng lượng
7915
Mệnh lệnh
2024
Điểm đã mua
0
Gens
Varent
Nhiệm vụ
96
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản