Thông tin

Nhân vật Positive


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Positive
Chủng tộc
Empire Lord
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Ashy Aida (123 x 30)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
26523
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
424
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
210
Gens
Varent
Nhiệm vụ
261
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản