Thông tin

Nhân vật Revolte


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Revolte
Chủng tộc
Dragon Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
412
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (146 x 111)
Sức mạnh
32028
Nhanh nhẹn
32020
Thể lực
2430
Năng lượng
27659
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
131
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
178
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản