Thông tin

Nhân vật XoooooooX


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
XoooooooX
Chủng tộc
Fist Blazer
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arena (148 x 18)
Sức mạnh
32708
Nhanh nhẹn
32703
Thể lực
32701
Năng lượng
30010
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Varent
Nhiệm vụ
286
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản