Chợ


Prime

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Bows Exc. Combat Quiver +7 29 Bon.
Pants Rave's Plate Pants 6 Bon.
Swords Exc. Sword of Destruction 38.92 kk Zen.
Helms Exc. Vine Helm 23.35 kk Zen.
Boots Bloodangel Wizard Boots 464 kk Zen.
Gloves Exc. Hirat Gloves 232 kk Zen.
Boots Darkangel Wizard Boots +9 17 Bon.
Helms Exc. Sunlight Mask 17 Bon.
Gloves Exc. Volcano Gloves 17 Bon.
Armors Exc. Venom Mist Armor 580 kk Zen.
Helms Exc. Venom Mist Helm 17 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants 46 Bon.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 58 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow 7 Bon.
Helms Rave's Plate Helm 10 Bon.
Maces Exc. Great Lord Scepter 6 Bon.
Pants Exc. PvP Hirat Pants +15 174 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor 170.29 kk Zen.
Gloves Robust Gloves +12 121.63 kk Zen.
Boots Dragon Boots +13 243.27 kk Zen.
Gloves Rune Legendary Gloves +13 243.27 kk Zen.
Gloves Exc. Plate Gloves 17 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 23 Bon.
Swords Exc. Sword Dancer 6 Bon.
Armors Exc. Vine Armor 59.39 kk Zen.
Pants Exc. Valiant Pants 296.96 kk Zen.
Bows Gywen's Silver Bow +6 17 Bon.
Items Dark spirit Spirit 190.05 kk Zen.
Boots Exc. Glorious Boots 118.78 kk Zen.
Gloves Apollo's Pad Gloves 8 Bon.
Swords Exc. Holy Storm Claws 232 kk Zen.
Staffs Exc. Demonic Stick 6 Bon.
Lances Exc. Conmocion Lance 232 kk Zen.
Lances Exc. Alacran Lance 232 kk Zen.
Staffs Exc. Ancient Stick 232 kk Zen.
Staffs Exc. Demonic Stick 232 kk Zen.
Other 2 kkk Zen 29 Bon.
Helms Rave's Plate Helm 23 Bon.
Pants Mist's Bronze Pants 23 Bon.
Gloves Broy's Adamantine Gloves 23 Bon.
Pants Karis's Spirit Pants 23 Bon.
Pants Garuda's Brass Pants 23 Bon.
Armors Chamer's Sacred Fire Armor 8 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 74.24 kk Zen.
Pants Exc. Sacred Fire Pants 74.24 kk Zen.
Scrolls Scroll of Gigantic Storm 7 Bon.
Other Jewel of Bless x50 37 Bon.
Other Jewel of Life x50 52 Bon.
Armors Argo's Spirit Armor 296.96 kk Zen.
Boots Broy's Adamantine Boots 12 Bon.
Medea Prime