Chợ


Prime

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Other Pierce Lion's Seal 452 Bon.
Armors Exc. Red Spirit Armor 58 Bon.
Other Elite Guardian Enhanced x5 522 Bon.
Other Talisman of Chaos Assembly x7 568 Bon.
Bows Exc. Madoka Quiver +9 406 Bon.
Bows Exc. Blue Eye Bow +9 406 Bon.
Items Garuda's Flame 464 Bon.
Pants Exc. Legendary Pants +9 23 Bon.
Wings