Chợ


Prime

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Dragon Knight Armor +8 PaPaSmoke 4 27.03.2023 06:00
Exc. Great Dragon Pants +7 PaPaSmoke 1 27.03.2023 06:00
Exc. Volcano Armor razvedka 130 31.03.2023 20:00