Chợ


Prime

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Auction
Lot
Người bán
Bid
Timeleft
Talisman of Chaos Assembly Demons 102 03.07.2022 17:00
MUX Legend Box Demons 200 03.07.2022 17:00
Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Other 10 Bonuses 2 kkk Zen.
Boots Exc. Storm Blitz Boots 12 Bon.
Wings Wings of Satan 29 Bon.
Armors Exc. Pad Armor 12 Bon.
Boots Exc. Slayer Red Wing Boots 17 Bon.
Boots Exc. Ashcrow Boots 11.6 kk Zen.
Helms Exc. Demonic Helm 41 Bon.
Items Loch's Feather 23 Bon.
Items Crest of Monarch 23 Bon.
Items Loch's Feather 23 Bon.
Pants Exc. Princie Pants 23 Bon.
Helms Exc. Pad Helm 23 Bon.
Staffs Exc. Ancient Stick 23 Bon.
Boots Exc. Spirit Boots 23 Bon.
Armors Exc. Brass Armor +7 7 Bon.
Helms Exc. Dark Master Helm 23 Bon.
Helms Exc. Ancient Helm +13 58 Bon.
Other Ice Dragon Seal 406 Bon.
Swords Exc. Fury Claw 244 Bon.
Swords Exc. Fury Claw 220 Bon.
Wings Wings of Storm +7 406 Bon.
Helms Exc. Dragon Helm 6 Bon.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 12 Bon.
Shields Exc. Vis Shield +13 116 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves 21 Bon.
Boots Exc. Light Plate Boots 15 Bon.
Maces Exc. El Hazard Mace 10 Bon.
Armors Exc. Sacred Fire Armor 6 Bon.
Gloves Exc. Mage Sphinx Gloves 6 Bon.
Helms Exc. Violent Wind Helm 6 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield +13 406 Bon.
Staffs Exc. Manticore Staff +12 2,552 Bon.
Helms Exc. Mage Kanaz Helm +11 70 Bon.
Boots Exc. Phoenix Soul Boots 46 Bon.
Pants Exc. Light Ray Pants 23 Bon.
Gloves Exc. Adamantine Gloves 23 Bon.
Swords Flameberge 23 Bon.
Pants Brave Pants 23 Bon.
Boots Brave Boots 23 Bon.
Pants Exc. Mage Sphinx Pants 6 Bon.
Bows Devilwood Quiver 14 Bon.
Wings Wings of Despair 8 Bon.
Wings Sphere Upgrade Rune 7 Bon.
Armors Exc. Eclipse Armor 8 Bon.
Armors