Thị trường nhân vật


Prime

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.AntaresPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
ZzJeKingzZ Soul Wizard 279 100 780 Bonuses
JohnySin High Guncrusher 286 100 9,000 Bonuses
xBeastyx Dragon Knight 266 100 7,200 Bonuses
Dolores Noble Elf 63 100 720 Bonuses
-Dolores- Noble Elf 89 100 720 Bonuses
SuperBK Dragon Knight 271 100 720 Bonuses
-Hound- Soul Wizard 248 100 3,000 Bonuses
Hound Soul Wizard 0 100 1,440 Bonuses
-EagleOw- Empire Lord 240 100 1,200 Bonuses
Stanza Dragon Knight 176 95 480 Bonuses
Araks Dragon Knight 52 100 840 Bonuses
WhatAHell Slaughterer 263 100 1,200 Bonuses
PeNhoi Noble Elf 81 84 12 Bonuses
Pizzi Dimension Summoner 1 158 1,200 Bonuses
Sake Dragon Knight 151 215 1,440 Bonuses
Heal Noble Elf 240 215 3,000 Bonuses
-King- Empire Lord 271 99 600 Bonuses