Thị trường nhân vật


Prime

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.DuneMagicPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
MrsVerse Majestic Rune Wizard 271 100 12 Bonuses
xLaw Magic Knight 95 71 3,000 Bonuses
ZzJeKingzZ Soul Wizard 291 100 600 Bonuses
POpcoRNHUB Majestic Rune Wizard 57 100 1,200 Bonuses
Tpololo Empire Lord 286 100 840 Bonuses
3a9c1 Noble Elf 277 101 1,440 Bonuses