Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 EmSipLord Mystic Knight 93366155 35
2 RNSX Magic Knight 60942373 30
3 BeTueMan Magic Knight 60899172 25
4 LazyCat Slaughterer 55528288 20
5 megaomega Magic Knight 35079146 15
6 LostTeach Mystic Knight 31012168 15
7 PEBOJlbBEP Empire Lord 19338387 15
8 AgilityWiz Soul Wizard 14029472 15
9 Tequilaa High Guncrusher 10128103 15
10 -Onizuka- Dragon Knight 8423307 15
11 Belphegor Empire Lord 8159092 10
12 DarkDark Soul Wizard 7295222 10
13 24zenfarme Soul Wizard 6616456 10
14 -ORION- Magic Knight 6321656 10
15 iNNOVwiz Soul Wizard 6191409 10
16 LostinMU Soul Wizard 6006197 5
17 Demons Dragon Knight 4599243 5
18 Saladin Empire Lord 4376106 5
19 BoThangBua Empire Lord 4152260 5
20 halu Soul Wizard 4078214 5