Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 ChoiTetLon Soul Wizard 73269288 35
2 Papa2 Mystic Mage 59692011 30
3 efga Noble Elf 29100777 25
4 GodRa Empire Lord 27113187 20
5 BaDumTsss Empire Lord 20049502 15
6 MashRush High Guncrusher 18712530 15
7 KangToRo Mystic Knight 15937124 15
8 MilenaBK Dragon Knight 13808754 15
9 Zireael Slaughterer 11237194 15
10 BANCUNG Noble Elf 9132268 15
11 Valarin Empire Lord 8691853 10
12 Darku Luminous Wizard 8347254 10
13 MUsapa Dragon Knight 6944455 10
14 Elvis Soul Wizard 6345829 10
15 achi1123 Soul Wizard 5788916 10
16 JuibyWiz Soul Wizard 5596769 5
17 IckiS Soul Wizard 5465976 5
18 IHERACLESI Fist Blazer 4186110 5
19 MikuDK Dragon Knight 3958792 5
20 BlackKut Magic Knight 3603957 5