Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Duarda Soul Wizard 79641043 35
2 BOMBRDIR High Guncrusher 76293912 30
3 WhitePower Luminous Wizard 60514414 25
4 NguyenKien High Guncrusher 40305930 20
5 ZzKuanhzZ Empire Lord 21423157 15
6 iNNOVwiz Soul Wizard 20776392 15
7 PeepoPoopy Dragon Knight 15213564 15
8 TwisteD Dragon Knight 13655784 15
9 ThanhXu Empire Lord 8584817 15
10 Myia Majestic Rune Wizard 8270521 15
11 -Dracula- Magic Knight 6900693 10
12 -Phoenix- Dragon Knight 5108961 10
13 Demons Dragon Knight 4664093 10
14 Theoden Empire Lord 4160415 10
15 Gelandewag Soul Wizard 3686641 10
16 Rfid High Guncrusher 3627933 5
17 NightWoLF Soul Wizard 2267631 5
18 Dancez Grand Master 2130921 5
19 firewall Dual Master 2119489 5
20 -Angel- Shining Lancer 2022532 5