Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Tinker Magic Knight 42103719 35
2 GodRa Empire Lord 41922147 30
3 ZzThanoszZ Dragon Knight 27546734 25
4 -IRONFIST- Fist Blazer 17359238 20
5 1STEP Dragon Knight 17242945 15
6 SLENDERMAN Dragon Knight 12945386 15
7 KangToRo Mystic Knight 8363106 15
8 bucho Soul Wizard 6540539 15
9 -Cruel- Soul Wizard 5450948 15
10 SubGauLove Luminous Wizard 4864160 15
11 QUIGONJINN Magic Knight 4459640 10
12 -AzTeC- Fist Blazer 4191523 10
13 ZzKuanhzZ Empire Lord 4171615 10
14 Elvis Soul Wizard 4131608 10
15 BlackKut Magic Knight 4088864 10
16 ExionomiS Magic Knight 4002460 5
17 ChoiTetLon Soul Wizard 3853962 5
18 iNNOVwiz Soul Wizard 3544835 5
19 T1Faker Luminous Wizard 3435217 5
20 Mysterious Dimension Summoner 3269672 5