Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 - Jinzz Magic Knight 60827591 35 Online
2 - PangPang High Guncrusher 37230873 30 Online
3 HUNTER DCMM Magic Knight 29891066 25 Offline
4 NuKe Ethernal Shining Lancer 21603081 20 Online
5 - -Kyo- Dragon Knight 19161090 15 Online
6 - XiaoTian Mystic Knight 15503702 15 Offline
7 AEXaHoi EoEo Noble Elf 12176642 15 Online
8 - MrQQ Dragon Knight 11492273 15 Offline
9 - xAriesx Noble Elf 8145220 15 Offline
10 ZandV CKEJjETOH Noble Elf 7273530 15 Online
11 SONS Century Dragon Knight 6044864 10 Online
12 VINACAFE Nikee Mystic Knight 5820737 10 Online
13 Legends Fahkeet Dragon Knight 5318052 10 Online
14 NuKe odecit Soul Wizard 4988899 10 Offline
15 - Oteki Slaughterer 4314511 10 Online
16 - Chiryo Empire Lord 3952903 5 Online
17 Sublime zpepiroth Mystic Knight 3801641 5 Online
18 NuKe Athelas Noble Elf 3590269 5 Offline
19 AEXaHoi redmoonxx Soul Wizard 2939293 5 Offline
20 EMPEROR Gh0st Mystic Knight 2882906 5 Offline