Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Ayahuasca Majestic Rune Wizard 6800796 35
2 MIPTA Slaughterer 6699331 30
3 CKOPOCT Dimension Summoner 4411585 25
4 odeccit Soul Wizard 3695420 20
5 ChuperM Soul Wizard 1155422 15
6 GodDamn Empire Lord 1034012 15
7 BabyT Dimension Summoner 1028888 15
8 - - - 15
9 - - - 15
10 - - - 15
11 - - - 10
12 - - - 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5