Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Duarda Soul Wizard 11490576 35
2 ARTI4 Magic Knight 5604273 30
3 Myia Majestic Rune Wizard 2459204 25
4 KingHades Empire Lord 2198406 20
5 iNNOVwiz Soul Wizard 1818471 15
6 baguhan Soul Wizard 1005169 15
7 RoseKiIIer Empire Lord 930272 15
8 Chelsea Magic Knight 801488 15
9 -XuanTYCT- Empire Lord 709847 15
10 DocCoDaiDe Empire Lord 609815 15
11 NanDeKoRe Majestic Rune Wizard 599669 10
12 StarVN Noble Elf 582238 10
13 ThinhTobi Soul Wizard 185521 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5