Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Duarda Soul Wizard 33359606 35
2 ARTI4 Magic Knight 33359566 30
3 BOMBRDIR High Guncrusher 28735423 25
4 Chelsea Magic Knight 18068826 20
5 -Dragon- Dragon Knight 15430011 15
6 Niggers Shining Lancer 14144232 15
7 Morph Soul Wizard 13021050 15
8 Tinderella Noble Elf 11340283 15
9 MsDevil Slaughterer 7409448 15
10 Archon1109 Magic Knight 7405790 15
11 iNNOVwiz Soul Wizard 7054535 10
12 SLENDERMAN Dragon Knight 6856730 10
13 Theoden Empire Lord 5300928 10
14 AgilityWiz Soul Wizard 2013424 10
15 Perv1K Soul Wizard 1394148 10
16 Samanta High Elf 541 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5