Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 JeanPhoto Magic Knight 46272422 35
2 JeanClone Magic Knight 37259768 30
3 GodRa Empire Lord 21885563 25
4 ChoiTetLon Soul Wizard 19774020 20
5 BoThangBua Empire Lord 18807467 15
6 ZzKuanhzZ Empire Lord 14649212 15
7 ToTheMoon Magic Knight 9593619 15
8 ScoopyDoo Soul Wizard 8973020 15
9 MTuyetLinh Empire Lord 8076985 15
10 Tpololo Empire Lord 7665338 15
11 iNNOVwiz Soul Wizard 7623043 10
12 -ORION- Magic Knight 5110105 10
13 BuffTeam Noble Elf 4176550 10
14 SKYl3REAK Fist Blazer 2061277 10
15 Future2 Soul Wizard 106463 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5