Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 macotoWIZ Soul Wizard 6306942 35
2 macoWIZ Soul Wizard 5106411 30
3 KayZer2 Noble Elf 4568687 25
4 NightWoLF Soul Wizard 3415125 20
5 WTFK Noble Elf 2629837 15
6 satuki Noble Elf 2349733 15
7 naitou Dragon Knight 2271675 15
8 xhhhhh Soul Wizard 1553493 15
9 TOP4EK Blade Master 535605 15
10 hannaaa Rune Grand Master 261899 15
11 Moah Slaughterer 197726 10
12 POpcoRNHUB Majestic Rune Wizard 89621 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5