Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Helios Empire Lord 13873700 35
2 Cuuphu Lord Emperor 8633334 30
3 Psychotata Empire Lord 8115732 25
4 Diluc Soul Wizard 7581504 20
5 Ralie Noble Elf 3681683 15
6 Morphine Soul Wizard 3456451 15
7 baoanh Grand Master 1338056 15
8 SuperTun Majestic Rune Wizard 1217286 15
9 Entropol Empire Lord 1149699 15
10 Kanade Soul Wizard 904021 15
11 DrStrange Empire Lord 896419 10
12 HellKeeper Empire Lord 241442 10
13 Draakon Soul Wizard 152040 10
14 HolyBuff Noble Elf 92520 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5