Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 DarcnessUA Mystic Knight 63536202 35
2 MisterWick Dragon Knight 54784198 30
3 Jinz Magic Knight 53275751 25
4 vipSLAY Slaughterer 29649828 20
5 Lilith Noble Elf 29614946 15
6 Black007 Soul Wizard 27787305 15
7 BigBang Mystic Knight 24167453 15
8 Pest Luminous Wizard 22410172 15
9 WROTXER Soul Wizard 15675557 15
10 BeMe Soul Wizard 14860313 15
11 Kate Dimension Summoner 9569654 10
12 MoPo3 Empire Lord 7456626 10
13 Shiva Noble Elf 7244454 10
14 Faaaa Dragon Knight 6671000 10
15 FlySky Noble Elf 5608410 10
16 SoloEagle Shining Lancer 4354203 5
17 RE5PECT Fist Blazer 3931564 5
18 Amadeys Slaughterer 3896970 5
19 Cuong9x Mystic Knight 3808384 5
20 Pachu Noble Elf 3579347 5