Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 DuyVinhX Soul Wizard 50108717 35
2 Atlanta Luminous Wizard 47703962 30
3 22222 Dragon Knight 36058067 25
4 Lukasz Slaughterer 33126707 20
5 DreamLife Dragon Knight 26256492 15
6 Opis Mystic Knight 24463675 15
7 Draziw Majestic Rune Wizard 22338747 15
8 Finixx Dragon Knight 20974125 15
9 ConCuaChua Dragon Knight 15941143 15
10 Shiva Noble Elf 13729596 15
11 EfBuff Noble Elf 10183312 10
12 Aida Noble Elf 6232464 10
13 MageK Luminous Wizard 6036061 10
14 ChroMG Dual Master 4686194 10
15 Dexrevamp Soul Wizard 4642062 10
16 HeathCliff Shining Lancer 4323347 5
17 Athena Noble Elf 3976024 5
18 BlackWidow Mystic Mage 3786841 5
19 slayers2 Slaughterer 2449587 5
20 DLHP1368 Empire Lord 907603 5