Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Quảng Trường Quỷ tầng 6 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Psychotata Empire Lord 31911960 35
2 Ruby Soul Wizard 30341780 30
3 Carbon Soul Wizard 29651677 25
4 Chrome1 Noble Elf 21824315 20
5 Chrome Noble Elf 20592640 15
6 oTTo Empire Lord 19394795 15
7 Titan Dragon Knight 17293623 15
8 Wunsz Soul Wizard 11650294 15
9 Ralie High Elf 9783424 15
10 mamuts Magic Knight 8713685 15
11 DungLaXuc Empire Lord 7034187 10
12 Morphine Soul Wizard 6346233 10
13 888888 Noble Elf 5218494 10
14 BEEK Magic Knight 4521296 10
15 OliaM Noble Elf 4466229 10
16 Pektolvan Dimension Summoner 4067670 5
17 Hella Empire Lord 3203881 5
18 DrStrange Empire Lord 3131887 5
19 Lyyna Noble Elf 3122548 5
20 HelenaW Majestic Rune Wizard 3097475 5