Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Godx Magic Knight 20004717 35
2 sugardaddy Luminous Wizard 14103399 30
3 Kaizenon Magic Knight 12982563 25
4 NrOne High Elf 10163770 20
5 LeoTran Lord Emperor 9929793 15
6 MGCHEM Magic Knight 9929685 15
7 BlackWidow Mystic Mage 8781965 15
8 CSINams3 Dual Master 8630406 15
9 NuChienEF Noble Elf 8396313 15
10 FirstLove Mystic Mage 8311136 15
11 massacre Magic Knight 7969934 10
12 Evey Dimension Summoner 6816884 10
13 Infern0 Blade Master 5899469 10
14 -BusCu- Magic Knight 5339917 10
15 Alastr Dimension Master 4760914 10
16 Borg Blade Master 4578131 5
17 KutiSg Master Gunbreaker 4063719 5
18 CayTien Soul Wizard 3873040 5
19 Much Slaughterer 3584572 5
20 Emcore Lord Emperor 2719369 5