Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Magician Soul Wizard 54620255 35
2 HEXPuCTb Magic Knight 28389349 30
3 Viking Dual Master 23507519 25
4 ChuaTeBC Empire Lord 22555026 20
5 D3MonSL Slaughterer 17873650 15
6 BeSam Slaughterer 12597565 15
7 MrVIC Empire Lord 10864227 15
8 GrowLancer Shining Lancer 10384717 15
9 3axap Empire Lord 8092927 15
10 KpecT Dimension Summoner 7889887 15
11 Madara Soul Wizard 7820461 10
12 Chaos Magic Knight 7645283 10
13 English Empire Lord 7425035 10
14 Cor7ez Dragon Knight 5652705 10
15 Mastermind Slaughterer 4253506 10
16 Aragorn Blade Master 4029540 5
17 dohteM Dragon Knight 3507464 5
18 Kaka High Guncrusher 3319636 5
19 Suboi Dimension Master 3012506 5
20 Kungfu Dimension Summoner 2384413 5