Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Naive Magic Knight 28185958 35
2 -Manila- Mystic Knight 11295760 30
3 BufBuf Noble Elf 6890053 25
4 TaoIinn Dimension Summoner 3811431 20
5 SirD Luminous Wizard 3423595 15
6 - - - 15
7 - - - 15
8 - - - 15
9 - - - 15
10 - - - 15
11 - - - 10
12 - - - 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5