Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 POLICE Cocaine Mystic Mage 10665123 35 Online
2 1Vs100 Poca Mystic Knight 6075153 30 Online
3 AEXaHoi LMRa Mystic Mage 4866967 25 Online
4 WoDs LOLa Dimension Summoner 4547076 20 Online
5 Endgame Nympho Noble Elf 3836968 15 Online
6 AEXaHoi Minhtam High Guncrusher 3216056 15 Online
7 POLICE Wednesday Empire Lord 2780570 15 Online
8 Endgame AJIuCa Mystic Mage 2772628 15 Online
9 - Alcoholic Mystic Knight 2560103 15 Online
10 Endgame Pasha Mystic Knight 2497852 15 Online
11 RO4FUN Devastador Mystic Knight 2473178 10 Offline
12 1Vs100 Deutscher Empire Lord 2386276 10 Online
13 AEXaHoi miracle1 Soul Wizard 2377294 10 Online
14 WoDs GnuKab1nu Dimension Summoner 2251128 10 Offline
15 WoDs FilippR Lord Emperor 2103610 10 Online
16 POLICE PeBong Noble Elf 2059777 5 Online
17 AEXaHoi BeoU001 Magic Knight 1941281 5 Online
18 WoDs noComents Slaughterer 1903524 5 Online
19 POLICE Mias Majestic Rune Wizard 1718191 5 Offline
20 - MEga Mystic Knight 1656517 5 Online