Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều điểm nhất tại sự kiện Devil Square 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Chilled Soul Wizard 54617671 35
2 prev Dragon Knight 32831926 30
3 world Slaughterer 30161128 25
4 Satana Magic Knight 14833387 20
5 QUIGONJINN Magic Knight 14057330 15
6 PEBOJlbBEP Empire Lord 10867339 15
7 Reaper Master Slayer 10802926 15
8 Lerroy Shining Lancer 6665254 15
9 ReMoNd Dimension Summoner 5021016 15
10 Chapogeuka Rune Grand Master 4261334 15
11 wodka High Guncrusher 4207931 10
12 English Empire Lord 3200386 10
13 I7ATPOH Soul Wizard 2385338 10
14 TargiHUN Empire Lord 2300734 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5