Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 - -BusCu- Shining Lancer 10 35 Online
2 HUNTER ScoopyDoo Soul Wizard 9 30 Online
3 HUNTER ChoiTetLon Soul Wizard 9 25 Online
4 HUNTER ZzKuanhzZ Empire Lord 8 20 Online
5 - MashRush High Guncrusher 7 15 Offline
6 - MUnamdinh Mystic Knight 7 15 Offline
7 - Nikee Mystic Knight 4 15 Offline
8 SAWADEKA Orokian Mystic Knight 3 15 Online
9 SAWADEKA 1STEP Dragon Knight 3 15 Online
10 Warrior -Athena- Shining Lancer 3 15 Online
11 - TEGAV Illusion Master 3 10 Offline
12 - AlinaStark Dimension Summoner 3 10 Offline
13 - Zireael Slaughterer 2 10 Offline
14 VINACAFE basaga Mystic Knight 2 10 Online
15 Sublime JuibyLord Empire Lord 2 10 Offline
16 SAWADEKA Ethernal Shining Lancer 2 5 Offline
17 - -Juiby- Dragon Knight 2 5 Offline
18 SAWADEKA Lyralei Noble Elf 1 5 Offline
19 - Zeros Soul Wizard 1 5 Offline
20 SAWADEKA braduc Mystic Knight 1 5 Online