Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 RsaMon Magic Knight 10 35
2 Tsunami37 Majestic Rune Wizard 7 30
3 Trau Fist Blazer 3 25
4 Duarda Soul Wizard 3 20
5 lambro550 High Guncrusher 2 15
6 PUTIK Empire Lord 2 15
7 ChuperM Soul Wizard 1 15
8 Cuugia Master Gunbreaker 1 15
9 Aspire Slaughterer 1 15
10 - - - 15
11 - - - 10
12 - - - 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5