Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Lâu Đài Máu tầng 7 nhiều nhất trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Kingdom Dragon Knight 7 35
2 macotoWIZ Soul Wizard 5 30
3 3a9c Soul Wizard 4 25
4 WTFK Noble Elf 3 20
5 StaraRura Majestic Rune Wizard 2 15
6 fdfd Dragon Knight 2 15
7 KayZer2 Noble Elf 2 15
8 3a9c1 Noble Elf 1 15
9 Elona Majestic Rune Wizard 1 15
10 Razer Magic Knight 1 15
11 BADMARLEY Empire Lord 1 10
12 - - - 10
13 - - - 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5