Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 WhitePower Luminous Wizard 18 35
2 BOMBRDIR High Guncrusher 16 30
3 NguyenKien High Guncrusher 9 25
4 ZzKuanhzZ Empire Lord 7 20
5 iNNOVwiz Soul Wizard 5 15
6 Duarda Soul Wizard 3 15
7 Dancez Grand Master 3 15
8 ChoiTetLon Soul Wizard 3 15
9 BoThangBua Empire Lord 3 15
10 WTFK Noble Elf 2 15
11 TwisteD Dragon Knight 2 10
12 ThanhXu Empire Lord 2 10
13 SheZe Soul Wizard 1 10
14 PeepoPoopy Dragon Knight 1 10
15 TyraelMG Dual Master 1 10
16 Shroud Dimension Summoner 1 5
17 Demons Dragon Knight 1 5
18 NightWoLF Soul Wizard 1 5
19 PrimeZente Empire Lord 1 5
20 Malishka Noble Elf 1 5