Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Tinker Magic Knight 28 35
2 bucho Soul Wizard 14 30
3 Tequilaa High Guncrusher 6 25
4 JingYuan Empire Lord 5 20
5 NeppySappy Slaughterer 5 15
6 xhhh Dragon Knight 4 15
7 T1Faker Luminous Wizard 4 15
8 1STEP Dragon Knight 4 15
9 Elvess Noble Elf 4 15
10 ChoiTetLon Soul Wizard 4 15
11 ZzKuanhzZ Empire Lord 4 10
12 BlackKut Magic Knight 4 10
13 Allie Majestic Rune Wizard 3 10
14 Mysterious Dimension Summoner 3 10
15 core123 Dual Master 3 10
16 Elvis Soul Wizard 3 5
17 kakijalang Luminous Wizard 3 5
18 ZzThanoszZ Dragon Knight 2 5
19 2TAY2KIEM Dragon Knight 2 5
20 Botatca Luminous Wizard 2 5