Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Tinderella Noble Elf 13 35
2 BOMBRDIR High Guncrusher 10 30
3 ARTI4 Magic Knight 9 25
4 SLENDERMAN Dragon Knight 8 20
5 JuibyLord Empire Lord 7 15
6 MsDevil Slaughterer 6 15
7 Verse Empire Lord 6 15
8 DarkDark Soul Wizard 6 15
9 Chelsea Magic Knight 5 15
10 Duarda Soul Wizard 4 15
11 delsun Dragon Knight 2 10
12 Niggers Shining Lancer 2 10
13 AgilityWiz Soul Wizard 2 10
14 MTuyetLinh Magic Knight 2 10
15 Elegant Soul Wizard 1 10
16 ChoiTetLon Soul Wizard 1 5
17 EmCayZen Empire Lord 1 5
18 Perv1K Soul Wizard 1 5
19 Future2 Soul Wizard 1 5
20 iNNOVwiz Soul Wizard 1 5