Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 MIPTA Slaughterer 13 35
2 Ayahuasca Majestic Rune Wizard 13 30
3 CKOPOCT Dimension Summoner 7 25
4 PinkBull Dragon Knight 6 20
5 GodDamn Empire Lord 6 15
6 odeccit Soul Wizard 5 15
7 rAdz Grand Master 2 15
8 smokeweed Magic Knight 2 15
9 SmCopy Rune Grand Master 2 15
10 Djessy Dimension Summoner 2 15
11 RWGigolo Majestic Rune Wizard 2 10
12 ahihidn Soul Wizard 1 10
13 ScoopyDoo Soul Wizard 1 10
14 -Knight- Dragon Knight 1 10
15 Millerd Empire Lord 1 10
16 ZzSummerzZ Dimension Summoner 1 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5