Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 JeanClone Magic Knight 16 35
2 JeanPhoto Magic Knight 16 30
3 Future2 Soul Wizard 10 25
4 GodRa Empire Lord 8 20
5 ChoiTetLon Soul Wizard 4 15
6 BoThangBua Empire Lord 4 15
7 ToTheMoon Magic Knight 4 15
8 ZzKuanhzZ Empire Lord 4 15
9 -ORION- Magic Knight 3 15
10 iNNOVwiz Soul Wizard 3 15
11 xSakuragi Magic Knight 1 10
12 DuPaKaChi High Guncrusher 1 10
13 iwari Blade Master 1 10
14 Kinnetcz Dual Master 1 10
15 DarkCPX Soul Wizard 1 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5