Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 HUNTER Arceus Luminous Wizard 4 35 Offline
2 ORDER66 OpuxaJIk Empire Lord 3 30 Online
3 AEXaHoi EoEo Noble Elf 2 25 Online
4 - REDIcarus Mystic Knight 2 20 Online
5 SegaX100 -Blank0021 Magic Knight 2 15 Online
6 SegaX100 YelowElf Noble Elf 1 15 Online
7 VINACAFE MasterQ Soul Wizard 1 15 Online
8 ORDER66 Demonyca Noble Elf 1 15 Online
9 - - - - 15 Offline
10 - - - - 15 Offline
11 - - - - 10 Offline
12 - - - - 10 Offline
13 - - - - 10 Offline
14 - - - - 10 Offline
15 - - - - 10 Offline
16 - - - - 5 Offline
17 - - - - 5 Offline
18 - - - - 5 Offline
19 - - - - 5 Offline
20 - - - - 5 Offline