Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 Chelsea Magic Knight 36 35
2 ThinhTobi Soul Wizard 35 30
3 baguhan Soul Wizard 35 25
4 -XuanTYCT- Empire Lord 24 20
5 NanDeKoRe Majestic Rune Wizard 22 15
6 iNNOVwiz Soul Wizard 8 15
7 Duarda Soul Wizard 7 15
8 AnhtuDLL Empire Lord 6 15
9 RoseKiIIer Empire Lord 5 15
10 ARTI4 Magic Knight 5 15
11 Myia Majestic Rune Wizard 5 10
12 Cuugia High Guncrusher 4 10
13 Brothero Empire Lord 3 10
14 swated Dark Lord 3 10
15 XoooooooX Fist Blazer 2 10
16 Incolldar Magic Knight 2 5
17 KingHades Empire Lord 1 5
18 IncoIdar Grand Master 1 5
19 JuibyRage Fist Blazer 1 5
20 Shadow Bloody Summoner 1 5