Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 ThienCa Soul Wizard 68 40
2 sxboy Grand Master 43 35
3 help High Elf 34 30
4 dohteM Dragon Knight 21 25
5 Chilled Grand Master 18 20
6 Mihai Dark Lord 18 19
7 Kast Noble Elf 17 18
8 MGFreak Magic Knight 16 17
9 BaodaSuboy High Guncrusher 15 15
10 NoMercy Empire Lord 14 15
11 Fireman Master Gunbreaker 14 14
12 FickYou Slayer 14 13
13 Boss Shining Lancer 13 12
14 luxors Soul Master 11 11
15 DENVER Blade Knight 11 10
16 ReMoNd Dimension Summoner 10 5
17 Pered0Zzz Dragon Knight 10 5
18 Dober Lord Emperor 9 5
19 LadyBuff Noble Elf 9 5
20 zenworker Dark Wizard 9 5