Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntháng.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 AEXaHoi IRIS Empire Lord 35 40 Offline
2 SONS AdrianDY Dragon Knight 27 35 Online
3 - winkool Empire Lord 9 30 Online
4 - -Blank0368 Mystic Knight 4 25 Offline
5 - ? Dark Wizard 2 20 Offline
6 - ? Dark Wizard 1 19 Offline
7 - - - - 18 Offline
8 - - - - 17 Offline
9 - - - - 15 Offline
10 - - - - 15 Offline
11 - - - - 14 Offline
12 - - - - 13 Offline
13 - - - - 12 Offline
14 - - - - 11 Offline
15 - - - - 10 Offline
16 - - - - 5 Offline
17 - - - - 5 Offline
18 - - - - 5 Offline
19 - - - - 5 Offline
20 - - - - 5 Offline