Xếp hạng


Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 DyDyBoy Soul Wizard 49 40
2 Real Dark Lord 32 35
3 SuiSuiBii Dimension Summoner 26 30
4 ncux Dragon Knight 25 25
5 InsanoMK Blade Master 23 20
6 Respect Empire Lord 22 19
7 LazyOne Lord Emperor 22 18
8 DoDL1 Lord Emperor 21 17
9 Epick Royal Slayer 21 15
10 Trebble Royal Slayer 20 15
11 ytka Magic Knight 19 14
12 Amelia Rune Spell Master 18 13
13 UnDead Soul Wizard 16 12
14 ? Dark Wizard 14 11
15 ? Dark Wizard 14 10
16 VuongChau Slaughterer 13 5
17 Godhaddes Soul Wizard 13 5
18 BlondChick Mirage Lancer 13 5
19 ? Dark Wizard 13 5
20 ? Dark Wizard 11 5