Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Ka4oks Grand Master 68 40
2 d0pe Dual Master 64 35
3 PryzmSM Soul Wizard 46 30
4 Inst1ncT Mirage Knight 15 25
5 omni Noble Elf 13 20
6 22222 Dragon Knight 11 19
7 Paradise High Guncrusher 8 18
8 Tun4uk Rune Grand Master 8 17
9 Calibroo Dragon Knight 4 15
10 Lenshita Mystic Mage 3 15
11 PrinceMG Dual Master 3 14
12 Finixx Dragon Knight 2 13
13 lBaol Empire Lord 2 12
14 Mpak Noble Elf 1 11
15 Mattonii Dark Knight 1 10
16 Hiiro Mirage Knight 1 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5