Xếp hạng

Sega Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ nhận được số lượt reset nhiều nhất từ hệ thống giới thiệu người chơi trong tuầntuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Giới thiệu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Resets
Bonuses
1 Buffka Mystic Mage 34 40
2 Nets Dimension Master 29 35
3 khanhHn Blade Master 29 30
4 Phoenix Dual Master 29 25
5 Wrath Master Slayer 20 20
6 Magic Soul Master 19 19
7 ? Dark Wizard 19 18
8 OpineL Empire Lord 18 17
9 Fist Fist Blazer 14 15
10 RAIS Slayer 11 15
11 Blax Empire Lord 10 14
12 BlackAdam Lord Emperor 9 13
13 Enel Lord Emperor 9 12
14 NinaMG Dual Master 9 11
15 Kaizenon Magic Knight 8 10
16 eiknx Empire Lord 7 5
17 TuLa0o0 Empire Lord 7 5
18 ? Dark Wizard 7 5
19 Haemorrhoi Dragon Knight 6 5
20 ? Dark Wizard 6 5