Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 KINGDOM KINGDOM 30 4/5 10
2 Eternals Eternals 30 4/5 2
3 KINGD0M KINGD0M 5 1/5 0
4 SultanS SultanS 28 1/5 0
5 RO4Fun RO4Fun 20 1/5 0
6 HEROES HEROES 17 0/5 0
7 TOPONE TOPONE 5 0/5 0
8 Family Family 18 0/5 0
9 R04Fun R04Fun 29 0/5 0
10 Eternity Eternity 24 0/5 0
11 CRIME CRIME 1 0/5 0
12 NUGET NUGET 1 0/5 0
13 FORSAKEN FORSAKEN 11 0/5 0
14 Tangra Tangra 3 0/5 0
15 zQuestz zQuestz 20 0/5 0
16 MilRoyal MilRoyal 28 0/5 0
17 HER0ES HER0ES 23 0/5 0
18 NiceGuys NiceGuys 22 0/5 0
19 SAVAGE SAVAGE 20 0/5 0
20 SAYANIE2 SAYANIE2 17 0/5 0
21 Alternal Alternal 16 0/5 0
22 Tatarok Tatarok 16 0/5 0
23 LastHope LastHope 15 0/5 0
24 HongHung HongHung 13 0/5 0
25 Valhalla Valhalla 13 0/5 0
26 Fortify Fortify 10 0/5 0
27 lopae lopae 10 0/5 0
28 NYGUSY NYGUSY 10 0/5 0
29 AECayKhe AECayKhe 9 0/5 0
30 KSFG KSFG 9 0/5 0
31 MESSI MESSI 9 0/5 0
32 Terrad Terrad 9 0/5 0
33 VINATABA VINATABA 9 0/5 0
34 Djakdupa Djakdupa 8 0/5 0
35 MUGIWARA MUGIWARA 7 0/5 0
36 Relict Relict 7 0/5 0
37 Saviakai Saviakai 7 0/5 0
38 BLKpearl BLKpearl 6 0/5 0
39 JeanPT JeanPT 6 0/5 0
40 nboobies nboobies 6 0/5 0
41 SanThoVN SanThoVN 6 0/5 0
42 ALENTEJO ALENTEJO 5 0/5 0
43 CAOBANG CAOBANG 5 0/5 0
44 DarkSoul DarkSoul 5 0/5 0
45 Origin Origin 5 0/5 0
46 ArkMu ArkMu 4 0/5 0
47 CloneAE CloneAE 4 0/5 0
48 LIEU LIEU 4 0/5 0
49 VietNam VietNam 4 0/5 0
50 WeaLoca WeaLoca 4 0/5 0
51 Lone Lone 3 0/5 0
52 MiniFAM MiniFAM 3 0/5 0
53 PyCCKuE PyCCKuE 3 0/5 0
54 SAYANS SAYANS 3 0/5 0
55 Shadows Shadows 3 0/5 0
56 Akatsuki Akatsuki 2 0/5 0
57 Avengers Avengers 2 0/5 0
58 Dontcare Dontcare 2 0/5 0
59 Funny Funny 2 0/5 0
60 HHunterZ HHunterZ 2 0/5 0
61 Innocent Innocent 2 0/5 0
62 LegionPL LegionPL 2 0/5 0
63 NoAmigoS NoAmigoS 2 0/5 0
64 PHANTOMS PHANTOMS 2 0/5 0
65 Plant Plant 2 0/5 0
66 Play4Fun Play4Fun 2 0/5 0
67 POLICE POLICE 2 0/5 0
68 Quest Quest 2 0/5 0
69 Rush Rush 2 0/5 0
70 SaloUA SaloUA 2 0/5 0
71 BLACK BLACK 1 0/5 0
72 BOSS BOSS 1 0/5 0
73 Crow Crow 1 0/5 0
74 Dark Dark 1 0/5 0
75 DropToCa DropToCa 1 0/5 0
76 hptest1 hptest1 1 0/5 0
77 Hungary Hungary 1 0/5 0
78 Illusion Illusion 1 0/5 0
79 MEDs MEDs 1 0/5 0
80 Money Money 1 0/5 0
81 MuSchi MuSchi 1 0/5 0
82 MUXADMIN MUXADMIN 1 0/5 0
83 TINHAE TINHAE 1 0/5 0
84 VcrapN VcrapN 1 0/5 0