Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 iNFiNiTY iNFiNiTY 26 0/5 1
2 MiraGe MiraGe 40 2/5 0
3 Funs Funs 38 0/5 0
4 Smerfy Smerfy 38 0/5 0
5 PKCLEAR PKCLEAR 33 1/5 0
6 BRASIL BRASIL 31 0/5 0
7 Eternity Eternity 30 1/5 0
8 BDSM BDSM 18 0/5 0
9 VinhCuu VinhCuu 18 0/5 0
10 ROMANIA ROMANIA 13 0/5 0
11 Damned Damned 10 0/5 0
12 Latinos Latinos 10 0/5 0
13 DarkSoul DarkSoul 9 0/5 0
14 HUNters HUNters 9 0/5 0
15 DarkLaw DarkLaw 7 0/5 0
16 DESTINO DESTINO 7 0/5 0
17 Goblins Goblins 7 0/5 0
18 MUrzynia MUrzynia 7 0/5 0
19 Invalids Invalids 6 0/5 0
20 nagoHKu nagoHKu 6 0/5 0
21 SsXCoRe SsXCoRe 6 0/5 0
22 Dragon Dragon 5 0/5 0
23 LOSPANAS LOSPANAS 5 0/5 0
24 StarryN8 StarryN8 5 0/5 0
25 ODUA ODUA 4 0/5 0
26 PRiDE PRiDE 4 0/5 0
27 Uchiha Uchiha 4 0/5 0
28 UKRAINE UKRAINE 4 0/5 0
29 gSquad gSquad 3 0/5 0
30 WarLordS WarLordS 3 0/5 0
31 Wave Wave 3 0/5 0
32 Heretic Heretic 2 0/5 0
33 HUNTER HUNTER 2 0/5 0
34 NSND NSND 2 0/5 0
35 VINATABA VINATABA 2 0/5 0
36 123456 123456 1 0/5 0
37 AnhEmVN AnhEmVN 1 0/5 0
38 BRASIL2 BRASIL2 1 0/5 0
39 CANNABIS CANNABIS 1 0/5 0
40 Death Death 1 0/5 0
41 DIGNITY DIGNITY 1 0/5 0
42 FarmBoyz FarmBoyz 1 0/5 0
43 HERO HERO 1 0/5 0
44 HuynhDe HuynhDe 1 0/5 0
45 Legend Legend 1 0/5 0
46 MurderS MurderS 1 0/5 0
47 MUXLegen MUXLegen 1 0/5 0
48 REACTIVE REACTIVE 1 0/5 0
49 Sachsen Sachsen 1 0/5 0
50 Shrimps Shrimps 1 0/5 0
51 SkyNet SkyNet 1 0/5 0
52 TwoBro TwoBro 1 0/5 0
53 VIETNAM VIETNAM 1 0/5 0
54 VNonlyMe VNonlyMe 1 0/5 0
55 Warrior Warrior 1 0/5 0