Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 Number2 Number2 30 4/5 0
2 OldScool OldScool 29 4/5 0
3 Top1VN Top1VN 28 3/5 1
4 Eternity Eternity 20 3/5 4
5 EMPIRE EMPIRE 25 3/5 3
6 LEYENDA LEYENDA 30 2/5 3
7 Pycckue Pycckue 19 1/5 0
8 Magyarok Magyarok 14 1/5 0
9 LEYENDAZ LEYENDAZ 28 1/5 0
10 KillGame KillGame 22 0/5 0
11 TeRRoR TeRRoR 13 0/5 0
12 HORROR HORROR 8 0/5 0
13 RedCrown RedCrown 8 0/5 0
14 RoEliT RoEliT 7 0/5 0
15 Demon Demon 6 0/5 0
16 RomaniA RomaniA 6 0/5 0
17 HELL HELL 5 0/5 0
18 KOPA KOPA 5 0/5 0
19 MUGIWARA MUGIWARA 5 0/5 0
20 VietNam VietNam 5 0/5 0
21 HOGWARTS HOGWARTS 4 0/5 0
22 KIRITO KIRITO 4 0/5 0
23 APMATA APMATA 2 0/5 0
24 xxREDxx xxREDxx 2 0/5 0
25 GWAPITO GWAPITO 1 0/5 0
26 IMPERIAL IMPERIAL 1 0/5 0
27 KillDog KillDog 1 0/5 0
28 MBTanThu MBTanThu 1 0/5 0
29 OFFLINE OFFLINE 1 0/5 0
30 VINATABA VINATABA 1 0/5 0