Xếp hạng

Sega Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 ferociou ferociou 30 0/5 0
2 GoodLuck GoodLuck 30 0/5 0
3 VirginLv VirginLv 29 0/5 0
4 Evomun Evomun 27 0/5 0
5 APPSTORE APPSTORE 26 0/5 0
6 Venecos Venecos 26 0/5 0
7 BLACK BLACK 25 0/5 0
8 TheOne TheOne 25 0/5 0
9 HeroesVN HeroesVN 24 0/5 0
10 Hulk Hulk 24 0/5 0
11 Magyarok Magyarok 23 0/5 0
12 WerClone WerClone 23 0/5 0
13 KillGame KillGame 21 0/5 0
14 NewStar NewStar 21 0/5 0
15 OldScool OldScool 21 0/5 0
16 Royal Royal 21 0/5 0
17 NoLove NoLove 20 0/5 0
18 RedFlag RedFlag 20 0/5 0
19 Justice Justice 18 0/5 0
20 LEYENDA LEYENDA 18 0/5 0
21 TheBoys TheBoys 18 0/5 0
22 HunTerS HunTerS 17 0/5 0
23 Eternals Eternals 15 0/5 0
24 MOHAX MOHAX 15 0/5 0
25 TeRRoR TeRRoR 13 0/5 0
26 Unare3 Unare3 13 0/5 0
27 CCCP CCCP 12 0/5 0
28 MuPolice MuPolice 11 0/5 0
29 NoPK NoPK 10 0/5 0
30 KAJIblMA KAJIblMA 9 0/5 0
31 Lituania Lituania 9 0/5 0
32 HELL HELL 8 0/5 0
33 NATO NATO 8 0/5 0
34 NoFear NoFear 8 0/5 0
35 POLAND POLAND 8 0/5 0
36 RedCrown RedCrown 8 0/5 0
37 Drakkar Drakkar 7 0/5 0
38 Fractum Fractum 7 0/5 0
39 Happy Happy 7 0/5 0
40 RoEliT RoEliT 7 0/5 0
41 Demon Demon 6 0/5 0
42 QuaLaGe QuaLaGe 6 0/5 0
43 GEQuaCo GEQuaCo 5 0/5 0
44 Just4Fun Just4Fun 5 0/5 0
45 Koaica Koaica 5 0/5 0
46 KOPA KOPA 5 0/5 0
47 MUGIWARA MUGIWARA 5 0/5 0
48 RomaniA RomaniA 5 0/5 0
49 TANGNAMU TANGNAMU 5 0/5 0
50 TuVieja TuVieja 5 0/5 0
51 VietNam VietNam 5 0/5 0
52 Bietes Bietes 4 0/5 0
53 Echo Echo 4 0/5 0
54 HOGWARTS HOGWARTS 4 0/5 0
55 KIRITO KIRITO 4 0/5 0
56 LIVONIJA LIVONIJA 4 0/5 0
57 LosNeneS LosNeneS 4 0/5 0
58 MissionG MissionG 4 0/5 0
59 Top1VN Top1VN 4 0/5 0
60 Bats Bats 3 0/5 0
61 FUHO FUHO 3 0/5 0
62 GameOver GameOver 3 0/5 0
63 HMOOBVN HMOOBVN 3 0/5 0
64 Mans Mans 3 0/5 0
65 OldCool OldCool 3 0/5 0
66 PitMon PitMon 3 0/5 0
67 Top1ND Top1ND 3 0/5 0
68 Dalas Dalas 2 0/5 0
69 Darkness Darkness 2 0/5 0
70 DEATH DEATH 2 0/5 0
71 TANGINA TANGINA 2 0/5 0
72 WaffenSS WaffenSS 2 0/5 0
73 1VIETNAM 1VIETNAM 1 0/5 0
74 Ananasy Ananasy 1 0/5 0
75 APMATA APMATA 1 0/5 0
76 FFBC FFBC 1 0/5 0
77 GWAPITO GWAPITO 1 0/5 0
78 HAMLON29 HAMLON29 1 0/5 0
79 IMPERIAL IMPERIAL 1 0/5 0
80 MBTanThu MBTanThu 1 0/5 0
81 MUXLEGEN MUXLEGEN 1 0/5 0
82 OFFLINE OFFLINE 1 0/5 0
83 PeakyBL PeakyBL 1 0/5 0
84 RUSS RUSS 1 0/5 0
85 TGPh TGPh 1 0/5 0
86 Turkiye Turkiye 1 0/5 0
87 ValhalIa ValhalIa 1 0/5 0
88 VINATABA VINATABA 1 0/5 0
89 VipClos VipClos 1 0/5 0
90 White White 1 0/5 0
91 XMAX XMAX 1 0/5 0