Xếp hạng

Angel Sega Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 HEROES HEROES 28 0/5 0
2 StepS0NS StepS0NS 28 0/5 0
3 WICKED WICKED 26 0/5 0
4 ETERNAL ETERNAL 25 0/5 0
5 TheDartz TheDartz 25 0/5 0
6 Insane Insane 24 0/5 0
7 SONS SONS 24 0/5 0
8 Shadows Shadows 23 0/5 0
9 ANATOLIA ANATOLIA 21 0/5 0
10 Hardcore Hardcore 21 0/5 0
11 PkGcds PkGcds 21 0/5 0
12 HER0ES HER0ES 20 0/5 0
13 ANATOLlA ANATOLlA 18 0/5 0
14 DrimTim DrimTim 18 0/5 0
15 GUMiSiE GUMiSiE 18 0/5 0
16 VsALL VsALL 18 0/5 0
17 BABY BABY 17 0/5 0
18 GameOver GameOver 16 0/5 0
19 Squires Squires 16 0/5 0
20 Nemesis Nemesis 15 0/5 0
21 Vicious Vicious 15 0/5 0
22 Eclipse Eclipse 14 0/5 0
23 First First 14 0/5 0
24 MuuX MuuX 14 0/5 0
25 Newbie Newbie 14 0/5 0
26 PoWeR PoWeR 14 0/5 0
27 AoDai AoDai 13 0/5 0
28 Bone Bone 13 0/5 0
29 HusariA HusariA 13 0/5 0
30 MafiaVN MafiaVN 13 0/5 0
31 Nieniors Nieniors 13 0/5 0
32 SieuXe SieuXe 12 0/5 0
33 ChienHuu ChienHuu 11 0/5 0
34 Ghost Ghost 11 0/5 0
35 MOHAX MOHAX 11 0/5 0
36 VODKA VODKA 11 0/5 0
37 Cookies Cookies 10 0/5 0
38 VIPPRO VIPPRO 9 0/5 0
39 aHIHI aHIHI 8 0/5 0
40 NonLa NonLa 8 0/5 0
41 Sweet Sweet 8 0/5 0
42 VIETNAM VIETNAM 8 0/5 0
43 BIBABOBA BIBABOBA 7 0/5 0
44 Casuals Casuals 7 0/5 0
45 DePayns DePayns 7 0/5 0
46 EMPERIA EMPERIA 7 0/5 0
47 wataha wataha 7 0/5 0
48 Dnipro Dnipro 6 0/5 0
49 Mercs Mercs 6 0/5 0
50 NewLife NewLife 6 0/5 0
51 NuLHouse NuLHouse 6 0/5 0
52 TABEPHA TABEPHA 6 0/5 0
53 TheTao TheTao 6 0/5 0
54 7Ruins 7Ruins 5 0/5 0
55 AFKfarm AFKfarm 5 0/5 0
56 ALLIN ALLIN 5 0/5 0
57 FAMILY FAMILY 5 0/5 0
58 HDMI HDMI 5 0/5 0
59 KARAHAN KARAHAN 5 0/5 0
60 LATAM LATAM 5 0/5 0
61 POLSKA POLSKA 5 0/5 0
62 TheBoys TheBoys 5 0/5 0
63 aasdasda aasdasda 4 0/5 0
64 Aking Aking 4 0/5 0
65 MyFriend MyFriend 4 0/5 0
66 Valhalla Valhalla 4 0/5 0
67 xRIPx xRIPx 4 0/5 0
68 GoToHeLL GoToHeLL 3 0/5 0
69 HaiPhong HaiPhong 3 0/5 0
70 Mizuchi Mizuchi 3 0/5 0
71 SOLID SOLID 3 0/5 0
72 TheSTA TheSTA 3 0/5 0
73 VILLAINS VILLAINS 3 0/5 0
74 FRZNGLDE FRZNGLDE 2 0/5 0
75 HaLongQN HaLongQN 2 0/5 0
76 NOOBS NOOBS 2 0/5 0
77 PlanB PlanB 2 0/5 0
78 QSeVer QSeVer 2 0/5 0
79 SMILE SMILE 2 0/5 0
80 angelX50 angelX50 1 0/5 0
81 BlackOrG BlackOrG 1 0/5 0
82 BurgerTM BurgerTM 1 0/5 0
83 CLOWNING CLOWNING 1 0/5 0
84 covet covet 1 0/5 0
85 Drakonis Drakonis 1 0/5 0
86 Event Event 1 0/5 0
87 home home 1 0/5 0
88 LATINOS LATINOS 1 0/5 0
89 LATINOSW LATINOSW 1 0/5 0
90 MuLegend MuLegend 1 0/5 0
91 Najebka Najebka 1 0/5 0
92 Okay Okay 1 0/5 0
93 Oopss Oopss 1 0/5 0
94 OUTLAW OUTLAW 1 0/5 0
95 Panigale Panigale 1 0/5 0
96 ROMANIA ROMANIA 1 0/5 0
97 RUMBLE RUMBLE 1 0/5 0
98 Sampaktu Sampaktu 1 0/5 0
99 SHAD0WS SHAD0WS 1 0/5 0
100 x50angel x50angel 1 0/5 0