Xếp hạng


Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 MUxRUS MUxRUS 8 2/5 0
2 GWARDIA GWARDIA 40 2/5 0
3 FLEE FLEE 4 1/5 0
4 SWORD SWORD 35 1/5 0
5 Death Death 20 1/5 0
6 AltF4 AltF4 36 1/5 0
7 ZEENA ZEENA 10 0/5 0
8 COVENANT COVENANT 1 0/5 0
9 MuLegend MuLegend 13 0/5 0
10 HUNters HUNters 9 0/5 0
11 BRASIL BRASIL 31 0/5 0
12 Smerfy Smerfy 24 0/5 0
13 GayClub GayClub 22 0/5 0
14 Clear Clear 20 0/5 0
15 Eternity Eternity 19 0/5 0
16 Gobin Gobin 19 0/5 0
17 Royalty Royalty 16 0/5 0
18 ROMANIA ROMANIA 14 0/5 0
19 PLMaster PLMaster 11 0/5 0
20 Latinos Latinos 10 0/5 0
21 DarkSoul DarkSoul 8 0/5 0
22 HELL HELL 8 0/5 0
23 DESTINO DESTINO 7 0/5 0
24 Goblins Goblins 7 0/5 0
25 MUrzynia MUrzynia 7 0/5 0
26 VINATABA VINATABA 7 0/5 0
27 DarkLaw DarkLaw 6 0/5 0
28 Invalids Invalids 6 0/5 0
29 nagoHKu nagoHKu 6 0/5 0
30 SsXCoRe SsXCoRe 6 0/5 0
31 Dragon Dragon 5 0/5 0
32 LOSPANAS LOSPANAS 5 0/5 0
33 StarryN8 StarryN8 5 0/5 0
34 NSND NSND 4 0/5 0
35 ODUA ODUA 4 0/5 0
36 UKRAINE UKRAINE 4 0/5 0
37 PRiDE PRiDE 3 0/5 0
38 SINNERS SINNERS 3 0/5 0
39 Sparta Sparta 3 0/5 0
40 WarLordS WarLordS 3 0/5 0
41 Wave Wave 3 0/5 0
42 xxxx xxxx 3 0/5 0
43 Heretic Heretic 2 0/5 0
44 HUNTER HUNTER 2 0/5 0
45 ToTaL ToTaL 2 0/5 0
46 123456 123456 1 0/5 0
47 ALFA ALFA 1 0/5 0
48 AnhEmVN AnhEmVN 1 0/5 0
49 BRASIL2 BRASIL2 1 0/5 0
50 CANNABIS CANNABIS 1 0/5 0
51 DarkSide DarkSide 1 0/5 0
52 event event 1 0/5 0
53 FarmBoyz FarmBoyz 1 0/5 0
54 FRUTOPIA FRUTOPIA 1 0/5 0
55 HERO HERO 1 0/5 0
56 HuynhDe HuynhDe 1 0/5 0
57 Legend Legend 1 0/5 0
58 MurderS MurderS 1 0/5 0
59 MUXLegen MUXLegen 1 0/5 0
60 NOTHING NOTHING 1 0/5 0
61 Sachsen Sachsen 1 0/5 0
62 Shrimps Shrimps 1 0/5 0
63 Sieuem Sieuem 1 0/5 0
64 SkyNet SkyNet 1 0/5 0
65 Tsunami Tsunami 1 0/5 0
66 TwoBro TwoBro 1 0/5 0
67 Uchiha Uchiha 1 0/5 0
68 VIETNAM VIETNAM 1 0/5 0
69 Warrior Warrior 1 0/5 0
70 xFXx xFXx 1 0/5 0