Xếp hạng


Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 DWTonka Rule 4.1 Chat 12:22 20.01.2021 12:22 27.01.2021
2 Verse Rule 4.1 Chat 13:44 18.01.2021 13:44 25.01.2021
3 Bills-Sama Rule 8 21:46 05.01.2021 Vĩnh viễn
4 TheVought Rule 8 16:23 27.12.2020 Vĩnh viễn
5 Shibon12 Rule 8 22:30 24.12.2020 Vĩnh viễn
6 JimmyTH Rule 8 15:48 11.12.2020 Vĩnh viễn
7 ScreamAlot Rule 8 11:03 04.12.2020 Vĩnh viễn
8 Covid21 Rule 8 11:02 04.12.2020 Vĩnh viễn
9 shibon13 Rule 8 18:14 14.10.2020 Vĩnh viễn
10 shibon Rule 8 17:18 14.10.2020 Vĩnh viễn
11 ribisachi Rule 8 12:20 14.10.2020 Vĩnh viễn
12 tuba12 Rule 8 12:02 14.10.2020 Vĩnh viễn
13 SirCurT Rule 8 11:59 14.10.2020 Vĩnh viễn
14 LouisVN Rule 8 13:10 08.10.2020 Vĩnh viễn
15 CaoThuVKL Rule 8 13:10 08.10.2020 Vĩnh viễn
16 Account: prashant Rule 8 10:54 22.04.2020 Vĩnh viễn