Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất đã đạt được số điểm Ashy cao nhất trong tuần này.

Xếp hạng được reset vào Thứ Hai hàng tuần lúc 00:00 GMT+ 2:00, các người chơi dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng và tiền thưởng.

Xếp hạng Ashy Aida
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Phần thưởng
1 DeviL Slaughterer 115270 Garudas Feather
2 xixLUSTxix Soul Wizard 106403 Pierce Lions Seal
3 DCMM Magic Knight 103876 MUX Legend box
4 -BlooMooN- Slaughterer 98497 100 Bon
5 DuyvinhX Soul Wizard 92693 90 Bon
6 SirD Luminous Wizard 88483 80 Bon
7 Bumbrella Slaughterer 86731 70 Bon
8 carapus Slaughterer 84174 60 Bon
9 zpepiroth Mystic Knight 83894 50 Bon
10 massacre Magic Knight 83122 40 Bon
11 carapus5y Noble Elf 82589 30 Bon
12 Killua Soul Wizard 82480 25 Bon
13 NeppySappy Slaughterer 79138 20 Bon
14 -Lemu- Mystic Mage 79007 15 Bon
15 Nauseda Dragon Knight 77824 10 Bon
16 Kateh Dimension Summoner 77158 5 Bon
17 Casowy Soul Wizard 76819 5 Bon
18 GodRa Empire Lord 76340 5 Bon
19 xPORNSTARx Luminous Wizard 75876 5 Bon
20 udreams Slaughterer 75068 5 Bon