Xếp hạng

Sega Magic Prime

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất đã đạt được số điểm Ashy cao nhất trong tuần này.

Xếp hạng được reset vào Thứ Hai hàng tuần lúc 00:00 GMT+ 2:00, các người chơi dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng và tiền thưởng.

Xếp hạng Ashy Aida
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Phần thưởng
1 ScoopyDoo Soul Wizard 263172 Garudas Feather
2 Elegant Soul Wizard 262973 Pierce Lions Seal
3 SMKent Dimension Summoner 146333 MUX Legend box
4 Evil Slaughterer 114469 100 Bon
5 SuperRich Magic Knight 103812 90 Bon
6 ToTheMoon Magic Knight 93892 80 Bon
7 MTuyetLinh Empire Lord 81075 70 Bon
8 ChoiTetLon Soul Wizard 75595 60 Bon
9 BoThangBua Empire Lord 63609 50 Bon
10 -MonMon- Magic Knight 58721 40 Bon
11 Archyz Shining Lancer 54179 30 Bon
12 RNSX Magic Knight 52123 25 Bon
13 ZzKuanhzZ Empire Lord 43270 20 Bon
14 Saladin Empire Lord 41683 15 Bon
15 -DANGER- Soul Wizard 36537 10 Bon
16 BroHandSom Dragon Knight 29617 5 Bon
17 ZloVreda Mystic Mage 25432 5 Bon
18 delsun Dragon Knight 24555 5 Bon
19 iNNOVwiz Soul Wizard 22641 5 Bon
20 TocBacBchD Empire Lord 22374 5 Bon