Xếp hạng

Angel Sega Prime

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất đã đạt được số điểm Ashy cao nhất trong tuần này.

Xếp hạng được reset vào Thứ Hai hàng tuần lúc 00:00 GMT+ 2:00, các người chơi dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng và tiền thưởng.

Xếp hạng Ashy Aida
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Phần thưởng
1 -Kanade- Mystic Knight 812190 Garudas Feather
2 SatThuMu High Guncrusher 623153 Pierce Lions Seal
3 HeathCliff Shining Lancer 431544 MUX Legend box
4 Dexrevamp Soul Wizard 421276 100 Bon
5 Number1 Majestic Rune Wizard 308769 90 Bon
6 Emcore Empire Lord 217486 80 Bon
7 Curse Dimension Summoner 200581 70 Bon
8 DLHP1368 Empire Lord 185284 60 Bon
9 AMups Empire Lord 158347 50 Bon
10 BlackWidow Mystic Mage 152788 40 Bon
11 Promise Noble Elf 143068 30 Bon
12 Lukasz Slaughterer 100717 25 Bon
13 massacre Magic Knight 72822 20 Bon
14 Xpower Dragon Knight 66594 15 Bon
15 Draziw Majestic Rune Wizard 46898 10 Bon
16 Mattoni Soul Wizard 34677 5 Bon
17 Aida Noble Elf 32617 5 Bon
18 Buffka Mystic Mage 28085 5 Bon
19 Dolphin Empire Lord 25025 5 Bon
20 DuyVinhX Soul Wizard 19999 5 Bon