Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những người chơi sôi nổi và quyết tâm đã đạt được cấp độ cao nhất tại hệ thống Evomun trong tuần này.

Bảng xếp hạng sẽ được làm mới thứ 2 hàng tuần vào lúc 00:00 (nhanh hơn 2 tiếng so với múi giờ Anh Quốc), những người chơi dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng là bonuses..

Xếp hạng Evomun
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Cấp độ Evomun
Bonuses
TOCA
1 GietTG High Guncrusher 50 0 3
2 STFU Dragon Knight 42 0 2
3 Dredas Luminous Wizard 41 0 1
4 Bankstown High Guncrusher 41 0 1
5 Ethernal Shining Lancer 39 0 1
6 Aros Luminous Wizard 37 35 0
7 AgilityWiz Soul Wizard 36 30 0
8 Wodzianka Noble Elf 35 25 0
9 Theoden Empire Lord 35 20 0
10 Collega Empire Lord 33 15 0
11 xixLUSTxix Soul Wizard 33 15 0
12 Elvis Soul Wizard 32 15 0
13 Abelma Majestic Rune Wizard 31 15 0
14 Oteki Slaughterer 30 15 0
15 -TRINITY- Dimension Summoner 29 10 0
16 YelowElf Noble Elf 27 10 0
17 DuyvinhX Soul Wizard 26 10 0
18 Duarda Soul Wizard 26 10 0
19 CaMypau Mystic Knight 26 10 0
20 xAriesx Noble Elf 26 10 0