Thống kê


MedeaAntaresPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 117 days
Người chơi
121
Người chơi trong 24 giờ
283
Người chơi trong tuần
521
Người chơi trong tháng
1,059
Tài khoản
34,419
Nhân vật
26,894
Bang Hội
190
Phiên bản
Season 16

Vé số đã sử dụng
75
Vé số chưa sử dụng
270
Tổng số hàng đã bán
334
Tổng số hàng đã mua
334
Doanh số Zen
327,199,182,014
Doanh số tiền thưởng
9,589
Doanh số Zen hàng ngày
174,000,000
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
364

Vé số đã sử dụng
1
Vé số chưa sử dụng
3
Tổng số hàng đã bán
15
Tổng số hàng đã mua
15
Doanh số tiền thưởng
186
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
Thời gian đình chiến
Quy trình các chu kỳ
6. Đang công thành
  »  Thời gian đình chiến  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 1,740,000
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 4

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
3885.5 (14.45%)
Dark Knights
4900 (18.22%)
Fairy Elfs
2537.5 (9.44%)
Magic Gladiators
2343 (8.71%)
Dark Lords
3078 (11.44%)
Summoners
1698 (6.31%)
Rage Fighters
1467 (5.45%)
Grow Lancers
1677 (6.24%)
Rune Wizards
1915 (7.12%)
Slayers
3334 (12.4%)
Gun Crushers
337 (1.25%)

Vị Trí
Legends Arena
85 (0.32%)
Loren Market
534 (1.99%)
Lorencia
14,079 (52.35%)
Noria
1,987 (7.39%)
Elbeland
1,228 (4.57%)
Devias
3,537 (13.15%)
Dungeon
394 (1.47%)
Lost Tower
1,743 (6.48%)
Atlans
683 (2.54%)
Tarkan
999 (3.71%)
Icarus
184 (0.68%)
Aida
269 (1%)
Kanturu
254 (0.94%)
Karutan
62 (0.23%)
Acheron
158 (0.59%)
Swamp of Calmness
28 (0.1%)
Raklion
20 (0.07%)
Ferea
23 (0.09%)
Nixie Lake
11 (0.04%)
Deep Dungeon
122 (0.45%)
Swamp of Darkness
56 (0.21%)
Kubera Mine
106 (0.39%)
Abyss of Atlans
27 (0.1%)
Scorched Canyon
51 (0.19%)
Red Smoke Icarus
11 (0.04%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
63 (0.23%)
Kalima
22 (0.08%)
Land of Trial
3 (0.01%)
Loren
23 (0.09%)
Crywolf
115 (0.43%)
Vulcanus
17 (0.06%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
26,551 (98.72%)
Warned
260 (0.97%)
Murder
42 (0.16%)
Phonoman
41 (0.15%)