Thống kê


MedeaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
289 days
Người chơi
149
Người chơi trong 24 giờ
265
Người chơi trong tuần
595
Người chơi trong tháng
1,379
Tài khoản
25,650
Nhân vật
23,508
Bang Hội
175
Phiên bản
Season 15

Vé số đã sử dụng
234
Vé số chưa sử dụng
334
Tổng số hàng đã bán
717
Tổng số hàng đã mua
717
Doanh số Zen
287,542,850,762
Doanh số tiền thưởng
23,168
Doanh số Zen hàng ngày
121,634,816
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
2,028

Vé số đã sử dụng
0
Vé số chưa sử dụng
3
Tổng số hàng đã bán
24
Tổng số hàng đã mua
24
Doanh số tiền thưởng
392
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành DeaD
Thời gian công thành
18:30 24.01.2021
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 1,216,348
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 20

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
3391.5 (14.43%)
Dark Knights
4357 (18.53%)
Fairy Elfs
2230.5 (9.49%)
Magic Gladiators
2029 (8.63%)
Dark Lords
2720 (11.57%)
Summoners
1507 (6.41%)
Rage Fighters
1321 (5.62%)
Grow Lancers
1506 (6.41%)
Rune Wizards
1702 (7.24%)
Slayers
2990 (12.72%)

Vị Trí
Arena
28 (0.12%)
Loren Market
497 (2.11%)
Lorencia
12,361 (52.58%)
Noria
1,739 (7.4%)
Elbeland
1,041 (4.43%)
Devias
3,079 (13.1%)
Dungeon
338 (1.44%)
Lost Tower
1,451 (6.17%)
Atlans
618 (2.63%)
Tarkan
878 (3.73%)
Icarus
150 (0.64%)
Aida
233 (0.99%)
Kanturu
203 (0.86%)
Kanturu Relic
29 (0.12%)
Devil
4 (0.02%)
Karutan
55 (0.23%)
Acheron
143 (0.61%)
Swamp of Calmness
26 (0.11%)
Raklion
16 (0.07%)
Vulcanus
17 (0.07%)
Ferea
22 (0.09%)
Nixie Lake
11 (0.05%)
Deep Dungeon
120 (0.51%)
Swamp of Darkness
58 (0.25%)
Kubera Mine
94 (0.4%)
Abyss of Atlans
31 (0.13%)
Scorched Canyon
72 (0.31%)
Vip Arena
58 (0.25%)
Kalima
23 (0.1%)
Land of Trial
4 (0.02%)
Loren
26 (0.11%)
Crywolf
77 (0.33%)
Barracks
6 (0.03%)
Refuge
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
23,177 (98.59%)
Warned
251 (1.07%)
Murder
41 (0.17%)
Phonoman
39 (0.17%)
Hero
0 (0%)