Thống kê


SegaDragonPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
4 years and 10 days
Người chơi
258
Người chơi trong 24 giờ
428
Người chơi trong tuần
952
Người chơi trong tháng
1,712
Tài khoản
67,652
Nhân vật
56,791
Bang Hội
380
Phiên bản
Season 19

Vé số đã sử dụng
254
Vé số chưa sử dụng
422
Tổng số hàng đã bán
3,278
Tổng số hàng đã mua
3,278
Doanh số Zen
4,055,306,993,996
Doanh số tiền thưởng
113,762
Doanh số Zen hàng ngày
10,440,000,696
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,841

Vé số đã sử dụng
1
Vé số chưa sử dụng
3
Tổng số hàng đã bán
154
Tổng số hàng đã mua
154
Doanh số tiền thưởng
1,954
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
26

Castle Siege
Chủ thành Sublime
Thời gian công thành
17:30 21.04.2024
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 104,400,007
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 19
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
8013 (14.11%)
Dark Knights
8947 (15.75%)
Fairy Elfs
5856 (10.31%)
Magic Gladiators
5527 (9.73%)
Dark Lords
6753 (11.89%)
Summoners
3209 (5.65%)
Rage Fighters
2791 (4.91%)
Grow Lancers
2738 (4.82%)
Rune Wizards
2931 (5.16%)
Slayers
5556 (9.78%)
Gun Crushers
2226 (3.92%)
White Mages
1348 (2.37%)
Lemuria Mages
920 (1.62%)
Illusion Knights
1099 (1.94%)

Vị Trí
Legends Arena
921 (1.62%)
Loren Market
856 (1.51%)
Lorencia
24,744 (43.57%)
Noria
4,550 (8.01%)
Elbeland
3,183 (5.6%)
Devias
7,733 (13.62%)
Dungeon
786 (1.38%)
Lost Tower
3,552 (6.25%)
Atlans
1,683 (2.96%)
Tarkan
2,446 (4.31%)
Icarus
683 (1.2%)
Aida
812 (1.43%)
Kanturu
1,190 (2.1%)
Karutan
365 (0.64%)
Acheron
686 (1.21%)
Swamp of Calmness
105 (0.18%)
Raklion
70 (0.12%)
Ferea
154 (0.27%)
Nixie Lake
41 (0.07%)
Deep Dungeon
532 (0.94%)
Swamp of Darkness
221 (0.39%)
Kubera Mine
226 (0.4%)
Abyss of Atlans
45 (0.08%)
Scorched Canyon
148 (0.26%)
Red Smoke Icarus
135 (0.24%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
225 (0.4%)
Kalima
40 (0.07%)
Land of Trial
32 (0.06%)
Loren
152 (0.27%)
Crywolf
409 (0.72%)
Vulcanus
66 (0.12%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
56,061 (98.71%)
Warned
563 (0.99%)
Murder
87 (0.15%)
Phonoman
80 (0.14%)