Thống kê


MedeaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 5 days
Người chơi
176
Người chơi trong 24 giờ
322
Người chơi trong tuần
596
Người chơi trong tháng
1,248
Tài khoản
28,507
Nhân vật
24,868
Bang Hội
179
Phiên bản
Season 15

Vé số đã sử dụng
191
Vé số chưa sử dụng
305
Tổng số hàng đã bán
735
Tổng số hàng đã mua
735
Doanh số Zen
318,534,328,278
Doanh số tiền thưởng
24,163
Doanh số Zen hàng ngày
7,452,953,600
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Vé số đã sử dụng
0
Vé số chưa sử dụng
1
Tổng số hàng đã bán
17
Tổng số hàng đã mua
17
Doanh số tiền thưởng
204
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành DeaD
Thời gian công thành
18:30 18.04.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 74,529,536
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 0

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
3593.5 (14.45%)
Dark Knights
4612 (18.55%)
Fairy Elfs
2353.5 (9.46%)
Magic Gladiators
2164 (8.7%)
Dark Lords
2875 (11.56%)
Summoners
1596 (6.42%)
Rage Fighters
1391 (5.59%)
Grow Lancers
1587 (6.38%)
Rune Wizards
1799 (7.23%)
Slayers
3156 (12.69%)
Gun Crushers
0 (0%)

Vị Trí
Legends Arena
48 (0.19%)
Loren Market
513 (2.06%)
Lorencia
13,019 (52.35%)
Noria
1,822 (7.33%)
Elbeland
1,128 (4.54%)
Devias
3,279 (13.19%)
Dungeon
355 (1.43%)
Lost Tower
1,573 (6.33%)
Atlans
641 (2.58%)
Tarkan
927 (3.73%)
Icarus
163 (0.66%)
Aida
246 (0.99%)
Kanturu
236 (0.95%)
Karutan
62 (0.25%)
Acheron
154 (0.62%)
Swamp of Calmness
26 (0.1%)
Raklion
15 (0.06%)
Ferea
24 (0.1%)
Nixie Lake
11 (0.04%)
Deep Dungeon
139 (0.56%)
Swamp of Darkness
54 (0.22%)
Kubera Mine
105 (0.42%)
Abyss of Atlans
31 (0.12%)
Scorched Canyon
60 (0.24%)
Red Smoke Icarus
0 (0%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
59 (0.24%)
Kalima
27 (0.11%)
Land of Trial
6 (0.02%)
Loren
30 (0.12%)
Crywolf
101 (0.41%)
Vulcanus
14 (0.06%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
24,528 (98.63%)
Warned
256 (1.03%)
Murder
42 (0.17%)
Phonoman
42 (0.17%)