Thống kê


AngelSegaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
3 years and 173 days
Người chơi
340
Người chơi trong 24 giờ
636
Người chơi trong tuần
1,134
Người chơi trong tháng
1,876
Tài khoản
59,887
Nhân vật
53,102
Bang Hội
340
Phiên bản
Season 18

Vé số đã sử dụng
478
Vé số chưa sử dụng
332
Tổng số hàng đã bán
2,970
Tổng số hàng đã mua
2,970
Doanh số Zen
733,790,798,503
Doanh số tiền thưởng
142,685
Doanh số Zen hàng ngày
348,000,155
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
6,826

Vé số đã sử dụng
0
Vé số chưa sử dụng
12
Tổng số hàng đã bán
217
Tổng số hàng đã mua
217
Doanh số tiền thưởng
5,195
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
38

Castle Siege
Chủ thành PRIME
Thời gian công thành
17:30 01.10.2023
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 3,480,002
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 69
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
7584 (14.28%)
Dark Knights
8196 (15.43%)
Fairy Elfs
5557 (10.46%)
Magic Gladiators
5210 (9.81%)
Dark Lords
6387 (12.03%)
Summoners
3083 (5.81%)
Rage Fighters
2697 (5.08%)
Grow Lancers
2618 (4.93%)
Rune Wizards
2843 (5.35%)
Slayers
5369 (10.11%)
Gun Crushers
2066 (3.89%)
White Mages
1153 (2.17%)
Lemuria Mages
759 (1.43%)
Illusion Knights
667 (1.26%)

Vị Trí
Legends Arena
873 (1.64%)
Loren Market
805 (1.52%)
Lorencia
22,839 (43.01%)
Noria
4,311 (8.12%)
Elbeland
2,927 (5.51%)
Devias
7,192 (13.54%)
Dungeon
733 (1.38%)
Lost Tower
3,309 (6.23%)
Atlans
1,571 (2.96%)
Tarkan
2,385 (4.49%)
Icarus
660 (1.24%)
Aida
800 (1.51%)
Kanturu
1,151 (2.17%)
Karutan
346 (0.65%)
Acheron
686 (1.29%)
Swamp of Calmness
98 (0.18%)
Raklion
68 (0.13%)
Ferea
132 (0.25%)
Nixie Lake
34 (0.06%)
Deep Dungeon
509 (0.96%)
Swamp of Darkness
197 (0.37%)
Kubera Mine
233 (0.44%)
Abyss of Atlans
46 (0.09%)
Scorched Canyon
145 (0.27%)
Red Smoke Icarus
139 (0.26%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
224 (0.42%)
Kalima
43 (0.08%)
Land of Trial
30 (0.06%)
Loren
151 (0.28%)
Crywolf
408 (0.77%)
Vulcanus
57 (0.11%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
52,384 (98.65%)
Warned
551 (1.04%)
Murder
86 (0.16%)
Phonoman
81 (0.15%)