Thống kê


SegaMagicPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
2 years and 234 days
Người chơi
459
Người chơi trong 24 giờ
533
Người chơi trong tuần
6,655
Người chơi trong tháng
7,295
Tài khoản
50,069
Nhân vật
47,374
Bang Hội
267
Phiên bản
Season 17

Vé số đã sử dụng
386
Vé số chưa sử dụng
816
Tổng số hàng đã bán
1,747
Tổng số hàng đã mua
1,747
Doanh số Zen
222,533,201,532
Doanh số tiền thưởng
121,843
Doanh số Zen hàng ngày
0
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,515

Vé số đã sử dụng
5
Vé số chưa sử dụng
12
Tổng số hàng đã bán
190
Tổng số hàng đã mua
190
Doanh số tiền thưởng
18,899
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
98

Castle Siege
Chủ thành RICHMOND
Thời gian công thành
17:30 04.12.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 0
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 46
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
6952 (14.67%)
Dark Knights
7368 (15.55%)
Fairy Elfs
5130 (10.83%)
Magic Gladiators
4615 (9.74%)
Dark Lords
5806 (12.26%)
Summoners
2854 (6.02%)
Rage Fighters
2448 (5.17%)
Grow Lancers
2434 (5.14%)
Rune Wizards
2714 (5.73%)
Slayers
5000 (10.55%)
Gun Crushers
1808 (3.82%)
White Mages
786 (1.66%)
Lemuria Mages
496 (1.05%)

Vị Trí
Legends Arena
814 (1.72%)
Loren Market
795 (1.68%)
Lorencia
19,967 (42.15%)
Noria
3,861 (8.15%)
Elbeland
2,632 (5.56%)
Devias
6,089 (12.85%)
Dungeon
685 (1.45%)
Lost Tower
2,971 (6.27%)
Atlans
1,463 (3.09%)
Tarkan
2,281 (4.81%)
Icarus
634 (1.34%)
Aida
785 (1.66%)
Kanturu
1,103 (2.33%)
Karutan
313 (0.66%)
Acheron
686 (1.45%)
Swamp of Calmness
100 (0.21%)
Raklion
59 (0.12%)
Ferea
120 (0.25%)
Nixie Lake
31 (0.07%)
Deep Dungeon
471 (0.99%)
Swamp of Darkness
190 (0.4%)
Kubera Mine
221 (0.47%)
Abyss of Atlans
48 (0.1%)
Scorched Canyon
137 (0.29%)
Red Smoke Icarus
112 (0.24%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
221 (0.47%)
Kalima
35 (0.07%)
Land of Trial
27 (0.06%)
Loren
90 (0.19%)
Crywolf
389 (0.82%)
Vulcanus
44 (0.09%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
46,698 (98.57%)
Warned
512 (1.08%)
Murder
84 (0.18%)
Phonoman
80 (0.17%)